Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції ) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов . Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору про передачу ноу-хауДоговір про передачу ноу-хау може укладатися з ініціативи як володаря ноу-хау, так і його покупця. Оскільки законом умови, необхідні для договору про передачу ноу-хау, практично не регламентовані, як істотні для цього договору виступають насамперед умови про предмет договору, порядок і строк передачі ноу-хау, про винагороду за передане ноу-хау, про території та терміні дії договору.
Передаючи ноу-хау, його володар може зберегти за собою право використання даного ноу-хау та передачі його третім особам. Навпаки, у договорі може бути передбачено, що ноу-хау має право використовувати і навіть передавати за договором третім особам тільки покупець ноу-хау. Залежно від виду договору встановлюється і його ціна, тобто форма і розмір винагороди, що сплачується покупцем за ноу-хау. Зазвичай у зв'язку з цим говорять про передачу ноу-хау на винятковій і невиключної основі, а також про "субліцензії" (за аналогією з патентно-ліцензійними та авторськими договорами) 1. Найбільш популярним є договір про передачу ноу-хау на виняткових умовах.
Предметом договору служить передача не права використання, оскільки такого немає, а самого ноу-хау як сукупності різнорідної неохоронюваної інформації. Звичайно, можна допустити застосування термінів "ліцензія" ("ліцензійний договір") і до договору про передачу ноу-хау, але тільки в тому сенсі, що, передаючи саме ноу-хау як без охорони конфіденційну інформацію, володар ноу-хау, насамперед його розробник, дозволяє одержувачеві ознайомитися з цією інформацією. Коль скоро слово "дозвіл" зазвичай трактується як "ліцензія", то в цьому сенсі можна вжити термін "ліцензія" і в договорі про передачу ноу-хау. В іншому ж терміни "ліцензія" і "ліцензійний договір" адекватні лише договором патентної ліцензії, за яким ліцензіату передається виключне право, що належить ліцензіару.
У преамбулі договору звичайно відзначається, що володар ноу-хау, маючи на нього фактичну монополію і будучи його єдиним розробником, згоден передати ноу-хау покупцеві за винагороду. Оскільки за договором передається не право, немає потреби говорити про відступлення права використання. Передається сама
1 Див: Штумпф Г. Договір про передачу ноу-хау. М, 1976. С. 81.
Інформація, і в договорі необхідно дати її вичерпну характеристику.
Ноу-хау передається у формі його опису володарем. Якщо зміст ноу-хау велике, можна дати його опис (в тому числі на машиночитаемом носії) у додатку, який є невід'ємною частиною договору. Опис повинен містити всі відомості, якими володіє передає сторона і які необхідні і достатні для використання ноу-хау покупцем. Передача ноу-хау служить одночасно дозволом на ознайомлення з ним покупця з метою використання на умовах договору. Передача ноу-хау здійснюється шляхом вручення його опису за актом, підписуються сторонами. Зазвичай це відбувається після виплати покупцем винагороди (або його паушальною частини).
Винагорода за передачу ноу-хау, подібно ліцензійним винагороді за патентно-ліцензійними договорами, може визначатися у формі паушальною суми, роялті або їх поєднання. Паушальний винагорода виплачується власникові (перекладається на його рахунок) у встановлений термін після підписання договору. Воно може на розсуд покупця переводитися на рахунок у банку, зазначений власником ноу-хау, або на рахунок, відкритий покупцем на ім'я володаря в банку, обраний володарем. Паушальний винагороду зазвичай вважається виплачених після вручення власникові під розписку належно оформленого документа про переведення платежу.
Поточні платежі (роялті) визначаються у відсотках від прибутку (доходу) покупця, отриманої від використання ноу-хау. Їх виплата здійснюється протягом встановленого терміну після закінчення чергового фінансового року. З метою стимулювання покупця до своєчасного і широкому застосуванню ноу-хау в договорі може бути передбачена його обов'язок сплати власникові мінімальних гарантованих платежів по роках дії договору незалежно від обсягу використання ноу-хау. Якщо покупець користується правом передачі ноу-хау третім особам, то власник може отримати за додатковою угодою винагороду і за цей вид використання. У разі визначення винагороди як поєднання паушальною суми і роялті розмір паушального платежу зазвичай буває нижче - у порівнянні з випадками, коли паушальною сумою вичерпується винагороду за передачу ноу-хау.
Ноу-хау передається для використання на території, зазначеної в договорі. Договір діє протягом узгодженого сто-
ронами строку, починаючи з дати вступу договору в дію. Ця дата, як правило, визначається по дню виплати покупцем винагороди (або його паушальною частини).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору про передачу ноу-хау "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 2. Адміністративні стягнення
  договорів та особливою необхідністю посилення адміністративної відповідальності законами РФ може бути встановлений штраф у більшому розмірі. Штраф може бути застосований за будь-яке адміністративне правона-рушення. При визначенні розміру штрафу слід керуватися не тільки Кодексом про адміністративні правопорушення, а й законом від 14 липня 1992 року "Про порядок перерахунку розміру штрафів,
 3. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 4. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  понять законодавства і права. Одні автори вважають, що законодавство включає і право, і міжнародні договори, в яких бере участь РОСІЯ; на думку інших - міжнародні угоди не входять до право РФ. Нам видається, що міститься у формулюванні ст. 15 Конституції РФ термін «правова система» логічно ширше поняття права, вони співвідносяться як ціле і частина. Правова система -
 5. 4. Поняття підсудності, її види
  договору, в якому зазначено місце виконання, може бути пред'явлений за місцем виконання договору. Якщо в справі беруть участь відповідачі, що знаходяться на території різних суб'єктів РФ, позов до таких відповідачам може бути пред'явлений за вибором позивача до арбітражного суду за місцем знаходження одного з них; позов до юридичної особи, що з діяльності її філії, представництва, розташованих поза місцем
 6. 10. Поняття судового представництва , види представництва, повноваження представника
  договірним. Представниками громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, можуть виступати в арбітражному суді адвокати та інші надають юридичну допомогу особи. Справи організацій ведуть в арбітражному суді їх органи, що діють в Згідно з федеральним законом, іншим нормативними правовим актом або установчими документами організацій. Від імені ліквідованої організації в суді
 7. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 8. 2. Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражне угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 9. Обшук приміщень
  понятих протокол підпісують власник майна, особа, яка прийнять его на зберігання та Інші громадяни, Які були Присутні при арешті майна. ВАЖЛИВО засобой одержании фактичність Даних для успішного Розслідування контрабанди є Виїмка . Найчастіше віїмці підлягають Такі документи: митні декларації, контракти, рахунки-фактури, копії квітанцій на Міжнародні поштові відправлення, Установчі документи, что
 10. 33. Поняття і види речей у цивільному праві.
  договір майнового найму), інші - лише щодо споживаних речей (договір позики). Звідси випливають також вимоги належного використання, наприклад, орендованого майна, яке після закінчення терміну договору має бути повернуто у справному стані з урахуванням нормального зносу. Тобто, допускається часткове погіршення неспоживна речі, в межах природного втрати