Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

38. Поняття і елементи правов. статусу депутата


Правове становище депутата парламенту визначається констатує-ціями, конституційними і органічними законами, регламентами палат і звичаю-мі.Современная конституційно-(державно-венно-) правова доктрина розглядає депутата парламенту як представника всієї нації , а не відповідного виборчого округу. Відсутність імперативного мандата і права відкликання не робить депутата парламенту повністю незалежним. Це пояснюється такими причинами: по-перше, депутат, як правило, партія і підкоряється партійній дисципліні, по-друге, депутат залежить від тих організацій, які фінансували його виборчу кампанію; нарешті, депутат певною мірою залежить і від свого избира-тельного округу , оскільки доля мандата вирішується голосуванням. Депутат у демократичний-ському державі є професійним парламентарієм. Саме в силу цього його мандат має властивість несумісності ні з якою державною або іншою посадою. Парламентська діяльність вважається единст-венним законним заняттям депутата, виключаючи право заняття міністерських постів в парла-ментських странах.В зміст депутатського мандата входять наступні основні компонен-ти: - Індемнітет. Депутат парламенту отримує винагороду за свою діяльність, включаючи покриття витрат на резиденцію, листування, службові поїздки і т.д. - Імунітет. Законо-ства демократичних держав надає депутату цілий ряд прав і привілеїв, які мають гарантувати його незалежність. Найважливішими елементами депутатського імунітету є свобода слова і голосу-
вання і депутатська недоторканність.
- Свобода слова і голосування зводяться до того, що депутат неможуть бути притягнутий до кримінальної відпові-дальності за висловлювання у парламенті та за голосування, оскільки вони осуще
ствляют в силу мандата
- Депутат-ська недоторканність зазвичай полягає в тому, що парламентарій не може бути підданий кримінальному переслідуванню або арешту без санкції відповідної палати, за
винятком тих випадків , коли він затриманий на місці вчинення злочину. Позбавлення депутата імунітету може бути здійснено рішенням тієї палати, до якої він належить. Депутатська недоторканність ність застосовується зазвичай в період сесій. Припинення терміну дії мандата настає після закінчення
терміну повноважень парла-та, після закінчення терміну, на який обраний депутат (цей порядок застосовується зазвичай до депутатів Парламент зазвичай є верхів-ним судом щодо
повноважень своїх депутатів, тому він не тільки може позбавити депутата імунітету, але і визнати недійсними його мандат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "38. Поняття і елементи правов. статусу депутата"
 1. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Севрюгин В.Є. Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 2. Адміністративна відповідальність
  поняття дію чи бездіяльність, які відображають правові поняття діяння. Дія - це форма поведінки пр-ля, безпосередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, нару-ням заборон (наприклад, порушення правил дорожнього руху). Бездіяльність - це пасивна форма поведінки правопорушень, без-посередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних
 3. 2. «Так знаєте Ви, що таке Росія? »
  понять« боярство »і« дворянство ». Протиставлення боярства і дворянства в тому сенсі, як це прийнято в сучасній науці, джерела XVI-XVII ст. не знають. Під дворянством документи того часу увазі не рядові маси служивих людей «по батьківщині», а верхню групу служивих людей, пов'язаних з государевим двором. Боярами джерела іменували тих осіб, які мали вищий думний чин
 4. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
  поняття «революція» можна розкрити так: революція - це відносно швидке, радикальне, насильницьку зміну політичної та соціальної структур, а також основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917
 6. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  поняття державної служби в Україні (ст. 1) як професійної діяльності осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті та одержують заробітну плату з державних коштів. Є всі підстави вважати , що поняття державної служби поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності, охоплюють найбільш істотні її боку, вказує
 7. 23. Поняття і стадії прав. регулювання. общедозволітельного і дозвільний типи прав. рег-ня.
  елементів механізму характеризує процес правового регулювання. Він може бути простим і складним. Простий процес правового регулювання припускає використання тільки одного державно-владного акта - нормативно-правового. Індивідуалізацію прав і обов'язків здійснюють самі суб'єкти, до яких цей акт звернений. Складний процес правового регулювання припускає наявність двох актів
 8. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 9. 46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
  Поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. До колективних суб'єктів відносяться: - державні органи, організації, установи, підприємства; - органи місцевого
 10. Компетенція приватних нотаріусів
  поняття компетенція нотаріального органу входить вся сукупність повноважень нотаріуса. А в науці управління, а також в адміністративному, державному праві та інших галузях права повноваження розглядаються як складова частина компетенції та статусу органу, посадової особи, особи, яка виконує управлінські функції в організації, а також деяких інших осіб, які реалізують функції
© 2014-2022  ibib.ltd.ua