Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

18. Поняття, зміст і види торгового патенту


Торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися певними видами діяльності.
Торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності, предметом діяльності яких є вищевказані види. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформ-лена відповідно до Закону. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі), - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, - за місцем реєстрації цих суб'єктів.
Торговий патент містить такі реквізити:
- номер торгового патенту;
- найменування власника торгового патенту;
- вид підприємницької діяльності;
- назва виду побутових послуг чи послуг у сфері грального бізнесу;
- місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу цього суб'єкта);
- для транспортних засобів - зазначення "виїзна торгівля";
- термін дії торгового патенту;
-місцезнаходження государствеівого податкового органу, що видав торговий патент;
- позначка державного податкового органу про надходження плати за виданий ним торговий патент.
Виходячи зі змісту Закону "Про патентування ...", розрізняються чотири види торгових патентів:
1) звичайний торговий патент;
2) пільговий торговий патент - патент, який видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням певних видів товарів вітчизняного виробництва, зазначених у Законі "Про патентування ... *;
3) короткотерміновий торговий патент - патент, термін дії якого на здійснення торговельної діяльності становить від 1 до 15 днів. Він отримується в разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, за місцем провадження зазначеної діяльності. Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за 1 день встановлюється у фіксованому розмірі 10 грн.
4) спеціальний торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування відповідно до Закону, що купується суб'єктом підприємницької діяльності, який займається торговельною діяльністю та діяльністю з надання побутових послуг, на територіях , визначених Кабінетом Міністрів України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. Поняття, зміст і види торгового патенту "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 5. 8 . Поняття і види цивільних правовідносинах.
  Змісту, цивільні правовідносини поділяються на майнові і немайнові. Майнові правовідносини мають економічний зміст. Їх об'єктом є майно (матеріальні блага). У свій чергу вони поділяються на правовідносини, що опосередковують статику суспільних зв'язків (наприклад, правовідносини власності), і правовідносини, опосредуюшіе динаміку суспільних зв'язків
 6. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
  Поняття цінних паперів складається із сукупності різних функцій, які вони виконують у цивільному і торговому обороті. Зокрема, цінні папери: * перерозподіляють грошові кошти між галузями і сферами економіки, між територіями і країнами, між групами і верствами населення тощо; * надають певні додаткові права її власникам, крім права на капітал.
 7. 43. Поняття, види не Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
  види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України; юридичні особи,
 8. 45. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
  види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом місця її укладання, якщо сторони не погодили інше. Місце укладення угоди визначається законами України. Ст.6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
 9. 38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  поняттями і термінами своїх (національних) цивільних кодексів. У нормах одноманітно лише словесні вирази, але не зміст колізійних норм різних країн. У практиці ряду країн (Франція, ФРН та ін.) існує арбітраж так званих "дружніх посередників", які виносять рішення з мотивів справедливості. Такий арбітраж передбачений Європейською конвенцією про зовнішньоторговельний арбітраж 1961
 10. Адміністративні стягнення
  утриманні під вартою в місцях, визначених ОВС, ст. 32. Установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Призначається міським судом (суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватися до: 1) вагітним жінкам 2) жінкам, які мають дітей віком до 12 років 3) особам, які не досягли 18 років 4) інвалідам I і II
© 2014-2022  ibib.ltd.ua