Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

26. Порядок залучення депозитів шляхом видачі депозитних сертифікатів


Залучення депозитів юридичних і фізичних осіб може здійснюватися шляхом видачі депозитних (ощадних) сертифікатів. Для комерційного банку зазначена операція об'єднує в собі два напрямки банківської діяльності: у даному випадку поряд з залученням грошових коштів на депозит банківська установа здійснює операції з емісії та. Обігу цінних паперів, так як відповідно до чинного законодавства України депозитний сертифікат є цінним папером. Відповідно до ст. 18 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р. ощадний (депозитний) сертифікат - це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому.
Депозитні сертифікати можуть бути номіновані як у національній, так і в іноземній валюті. Сертифікати можуть бути випущені: одноразово або серіями, іменними або на пред'явника, строковими або до запитання.
Іменні сертифікати не підлягають обігу, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.
Депозитні сертифікати на пред'явника можуть бути відчужені їх набувачем і можуть бути пред'явлені до погашення якою іншою особою.
Строк обігу сертифіката встановлюється від дати видачі сертифіката до дати, коли власник сертифіката отримує право вимоги депозиту (вкладу) за сертифікатом.
Депозитні сертифікати повинні мати такі. обов'язкові реквізити:
назву "ощадний (депозитний) сертифікат";
порядковий номер сертифіката та його серію (якщо ви-, пуск є серійним);
дату внесення депозиту;
розмір депозиту, який оформлений сертифікатом (літерами та цифрами);
зобов'язання банку повернути суму, внесену на депозит;
дату вимоги вкладником суми за сертифікатом;
процентну ставку за користування депозитом;
умови виплати відсоткової ставки - у разі вимоги вкладника про повернення вкладу до обумовленого строку;
найменування та адресу банку-емітента, а для іменного сертифіката - найменування (П.І.Б.) вкладника;
місце для підпису особи, яка уповноважена банком підписувати зобов'язання, та місце для печатки банку.
Комерційний банк - емітент сертифіката може включити в його реквізити та інші додаткові умови та реквізити, які не суперечать законодавчим актам України. Сертифікат також повинен містити умови випуску, оплати та обігу сертифіката.
Видача і погашення депозитних сертифікатів здійснюється тільки банком - емітентом.
Сертифікат, оформлений на ім'я юридичної особи, отримує в комерційному банку керівник підприємства або уповноважена на це особа. Сертифікат, оформлений на ім'я фізичної особи, отримує особа, яка внесла кошти на депозит, або інша уповноважена на це особа.
У разі настання строку вимоги депозиту банк здійснює платіж проти пред'явлення сертифіката
на підставі заяви власника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, в якому вказується рахунок, на якій повинні бути зараховані кошти. До погашення приймаються тільки оригінали сертифікатів. Розрахунки за придбання сертифікатів та виплати сум за ними для юридичних осіб здійснюються тільки в безготівковій формі, для фізичних осіб - як у готівковій, так і в безготівковій формі.
Банком може бути передбачена можливість дострокового пред'явлення строкового депозитного сертифікату до оплати. У такому випадку банк виплачує власнику сертифіката його суму та відсотки за зниженою процентною ставкою, яка визначається при видачі сертифіката.
У випадку, якщо термін отримання вкладу за строковим депозитним сертифікатом прострочено, такий сертифікат вважається документом до запитання, за яким на банк покладається обов'язок виплатити визначену в ньому суму вкладу та відсотків на дату вимоги, вказану в сертифікаті .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. Порядок залучення депозитів шляхом видачі депозитних сертифікатів "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 24. Депозитні операції банків. Види депозитів
  залученню коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів. Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, і власники засобів - кредитори. Об'єктом депозитних операцій є кошти, які передаються комерційному банку на умовах, передбачених двостороннім договором. Відповідно до зазначених Правил, депозит
 3. 25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки
  залученні коштів юридичних і фізичних осіб комерційні банки відкривають строкові депозитні рахунки в національній або в іноземній валюті. Порядок відкриття та функціонування депозитних рахунків регламентовані в Інструкції про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 18.12.98 р.. № 527. Депозитні рахунки відкриваються
 4. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 5. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  порядок розгляду справ, який застосовується стосовно певного кола справ, спільною рисою яких є відсутність в них матеріально- правового спору між зацікавленими особами. Для окремого провадження характерно: у заявника немає яких-небудь претензій до інших осіб, тому в процесі немає сторін (ні позивача, ні відповідача); справи окремого провадження порушуються заявою, зміст якого
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Порядок полягає в залученні центральних правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій і судових розглядів щодо злочинних елементів. Без залучення зовнішніх прокурорів і суддів не обійтися особливо в тих випадках, коли щодо місцевих чесних суддів та їхніх сімей лунають погрози фізичної розправи. Разом з тим, керівники правоохоронних
 7. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлені загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем, створюваним в Україні. Крім того, порядок емісії та здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем, регламентовані в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі
 8. Облікові Депозитні Операції та методика їх Здійснення.
  Порядок повернення депозиту и відсотків после Закінчення рядок зберігання, відповідальність СТОРІН, умови розірвання догоди. У угоді проставляється номер відкритого Особова депозитного Рахунку. Підпісана Депозитна угода передається у бухгалтерію. Всі Особові рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так и в депозитному відділі банку. Датою Відкриття депозитного Рахунку г дата надходження
 9. Безготівкові Операції купівлі-продаж іноземної валюти
  порядок Здійснення тихий чі других операцій торговли іноземної валюти. Операції купівлі безготівкової іноземної валюти розподіляються на ті, что віконуються за Доручення КЛІЄНТІВ, и Операції, что здійснюються за рішенням банку та для удовольствие его ВЛАСНА потреб. Ураховуючі Особливості організаційної структури банків, розподілу обов'язків между працівнікамі, процедур внутрішнього контролю, напрямів
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  залученні у великих масштабах іноземного капіталу, що виступав в якості «локомотива», «тягача» промислового розвитку, в регулюванні фінансів, в митній політиці, захищала російську промисловість від конкуренції. Інтенсивно що почався в кінці XIX століття процес модернізації країни багато в чому пов'язаний з політичною практикою видатного державного діяча і реформатора С.Ю.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua