Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливе місце в системі професійної підготовки майбутнього вчителя займають лекційні та практичні заняття з педагогіки, на яких студенти засвоюють базові педагогічні знання, опановують способами аналізу педагогічних явищ, моделюванням педагогічних ситуацій, розвивають інтерес до педагогічній науці та практичній діяльності.

Сучасне заняття з педагогіки передбачає структурування змісту навчального матеріалу, концентрацію його навколо провідних ідей, концепцій, педагогічних понять, що вимагає творчої активності і самостійності студентів, творчої діяльності студентів. Останнім часом все чіткіше проявляється тенденція перенесення акценту з інформаційного компонента навчання на аналітичний, все більше уваги приділяється цілеспрямованому залученню студентів до самостійного добування знань і застосуванню їх у вирішенні теоретичних і практичних завдань.

Даний навчально-методичний комплекс призначений для організації самостійної роботи студентів і ставить своєю метою долучити студентів до систематичного самоосвіти.

Навчально-методичний комплекс представлений в єдності теоретичної та технологічної сторін. Теоретична частина відображає основні теми курсу, акцентує увагу на засвоєння понятійного апарату, на класичні та інноваційні тенденції розвитку педагогічної науки і практики. Система тестових завдань після кожної теми дозволяє студенту систематизувати досліджуваний матеріал, самостійно перевірити засвоєні знання. Технологічна частина комплексу включає методику організації та проведення практичних занять.

При підготовці комплексу використовувався широке коло джерел: навчальні посібники з педагогіки (Жук А.І., Коджаспірова С.М., Країв-ський В.В., Підласий І.П., Степаненков Н . К., Сластенін В.А., Сманцер А.П., Харламов І.Ф., Циркун І.І.), практикуми та методичні матеріали, підготовлені вченими-педагогами.

Посібник адресований всім, хто починає вивчати педагогіку, теорію, методологію і практику освіти.

4

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА "
 1. Перевірка
  - це Обстеження и Вивчення окрем ділянок фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, встанови, організації або їх Підрозділів. Наслідки перевіркі оформляються Довідкою або доповідною
 2. Обстеження
  - Ознайомлення Зі станом підконтрольного об'єкта на місці, зокрема, Зі станом складського господарства, використаних виробничих потужностей, охороною праці й технікою безпеки. Віявляють при цьом Позитивні й негатівні Сторони ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Результати Обстеження оформляються доповіднімі записками, довідкамі, висновка, пропозіціямі. Перелічені форми контролю Використовують в работе
 3. Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005

 4. Джерела та література
  Горяїнов Сергій. Проза життя російського ліберала / / Батьківщина. - 1998. - № 3. Дудзінскій Е.А. Слов'янофільство в пореформеній Росії. - М., 1994. Кельнер В.Є. Стасюлевич М.М. і ліберальна опозиція в 70-х - початку 80-х років XIX століття / / Вітчизняна історія. - 1992. - № 4. Леонтович В.В. Історія лібералізму в Росії. 1762-1914. - Париж, 1980. Лібералізм в Росії. - М., 1996. Політична історія:
 5. Хто має право на творчу відпустку?
  'Творча відпустка надається працівникам підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи для закінчення дисертаційних робіт, написання підручника, монографії, довідника тощо Умови, тривалість, порядок подання та оплати творчих відпусток затверджено поста 1 Варабаш А.Т. До питання про деякі властивості трудового правовідносини / / Вчені записки Харківського
 6. ПАПІРУС з Філадельфії (257 Г. ДО Н. Е.)
  Аполлонию. Я отримав твого листа 14 числа місяця пахона (9-й місяць) від Зоїла. Ти висловлюєш в ньому своє здивування, що я нічого тобі не написав про оцінку посіву і зборі зерна. Ми прибули до Філадельфії 16 числа місяця Фаменат (7-ий місяць) і відразу ж написали Зоїлу, Зопіріона і царським переписувачам, щоб вони приїхали до нас для виконання твого наказу. Зоїл ж саме в цей час разом з Пселестом
 7. 2. Проектування та вишукування для капітального будівництва
  Проектування для капітального будівництва - процес створення проекту об'єкта капітального будівництва, є однією із стадій інвестиційного процесу в галузі капітального будівництва. Вишукування для капітального будівництва - процес підготовки (в ході комплексного вивчення природних умов району, майданчики, ділянки, траси проектованого будівництва, місцевих будівельних
 8. Джерела та література
  Анатомія революції: маси, партії, влада. - СПб, 1994. Вязьмітінов М.В. Жандарми і армія: Політичний розшук і збройні сили Росії в революції 1905-1907 рр.. / / Військово-історичний журнал. - 1995. - № 2. - С. 89-93. Вітте С.Ю. Спогади. - Т.1-3. - М., 1960. Зирянов П.М. Петро Столипін: Політичний портрет. - М., 1993. Історія політичних партій в Росії. - М. , 1990. Ігнатьєв А.В.
 9. Методичні вказівки
  У 1073 році почалася нова міжусобна боротьба за владу на Русі, по суті тривала з різним ступенем запеклості аж до початку XII століття, коли в 1113 році до влади в Києві прийшов Володимир Мономах. Боротьба між синами, а потім і внуками Ярослава змусила змінити порядок спадкування на Русі. Перерозподіл доль призвело до необхідності проведення князівських з'їздів. Загальна
 10. СКОРОЧЕННЯ
  ВДИ - Вестаік давньої історії. Москва. ВІ - Питання історії. Москва. ВКА - Вісник Комуністичної академії. Москва. ВМН - Час МН. Москва. ВН - Время новостей. Москва. НД - Питання статистики. Москва. ВФ - Питання філософії. Москва. ГАИМК - Державна Академія історії матеріальної культури. Москва ІГАІМК - Вісті Державної Академії історії матеріальної культури.
 11. ВИСНОВОК
  Поняття « екосистема »дуже широке, про нього екологи кажуть: від« купини »до оболонки (тобто біосфери, що вбирає все життя на землі). Екосистема подібна великому підприємству з виробництва органічної речовини, яке складається з трьох основних« цехів »: продуцентів - організмів, виробляють органічні речовини з мінеральних, консументів - організмів, переробних ці речовини, і