Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

3. Уряд Російської Федерації

Відповідно до Конституції Російської Федерації виконавчу владу Російської Федерації здійснює Уряд. Уряд Російської Федерації очолює єдину систему виконавчої влади. Повноваження Уряду закріплені Конституцією Російської Федерації і Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. «Про Уряді Російської Федерації».

Як вищий виконавчий орган державної влади Російської Федерації Уряд Російської Федерації організовує виконання Конституції Російської Федерації, федеральних законів, указів Президента Російської Федерації, міжнародних договорів Російської Федерації, вживає заходів щодо усунення порушень законодавства.

До складу Уряду Російської Федерації входять голова Уряду, заступники Голови Уряду і федеральні міністри.

Голова Уряду Російської Федерації призначається Президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи. Положення про кандидатуру Голови Уряду вноситься не пізніше двотижневого терміну після вступу на посаду новообраного Президента Російської Федерації або після відставки Уряду або протягом тижня з дня відхилення кандидатури Голови Уряду Державною Думою.

Голова Уряду визначає основні напрями діяльності Уряду і організовує його роботу.

У разі тимчасової відсутності Голови Уряду його обов'язки виконує один із його заступників відповідно до письмово оформленим розподілом обов'язків.

Заступники Голови Уряду і федеральні міністри призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом Російської Федерації за пропозицією Голови Уряду Російської Федерації.

Уряд діє в межах терміну повноважень Президента Російської Федерації і складає свої повноваження перед новообраним Президентом Російської Федерації. У разі складення повноважень Уряд за дорученням Президента продовжує діяти до формування нового Уряду Російської Федерації.

Уряд може подати у відставку. Президент Російської Федерації має право прийняти і відхилити відставку Уряду. Крім того, Президент сам має право прийняти рішення про відставку Уряду. Недовіру Уряду Російської Федерації може висловити Державна Дума. У разі висловлення Державною Думою недовіри Уряду, Президент має право оголосити про відставку Уряду, або не погодитися з рішенням Державної Думи. Якщо протягом трьох місяців Державна Дума знову висловить недовіру Уряду, Президент відправляє Уряд у відставку, або розпускає Державну Думу.

Голова Уряду сам має право поставити перед Державною Думою питання про довіру Уряду У разі, якщо Державна Дума приймає рішення про недовіру Уряду, Президент зобов'язаний протягом семи днів прийняти рішення або про відставку Уряду, або про розпуск Державної Думи.

Уряд Російської Федерації в разі відставки за дорученням Президента продовжує функціонувати до формування нового Уряду.

Уряд Російської Федерації має широким колом повноважень. У межах своєї компетенції здійснює реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави, регулювання у соціально-економічній сфері, забезпечує єдність системи виконавчої влади.

Уряд Російської Федерації має право делегувати здійснення частини своїх повноважень федеральним органам виконавчої влади та органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, якщо це не суперечить Конституції Російської Федерації і федеральним законам.

Повноваження Уряду Російської Федерації можуть бути згруповані за сферами їх здійснення.

У сфері економіки Уряд здійснює регулювання економічних процесів; забезпечує свободу економічної діяльності; вільне переміщення у країні товарів і фінансових коштів; розробляє і здійснює програми розвитку найважливіших галузей економіки; здійснює управління державної федеральної власністю;

розробляє та реалізує державну політику у сфері міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва; вживає заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників товарів, виконавців робіт і послуг тощо

д.

У сфері бюджету та фінансів Уряд забезпечує проведення в країні єдиної фінансової, кредитної та грошової політики; розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет і забезпечує його виконання; розробляє і реалізує податкову політику; здійснює управління внутрішнім і зовнішнім боргом Російської Федерації, валютне регулювання і валютний контроль; розробляє і здійснює заходи в області єдиної цінової політики.

У соціальній сфері Уряд забезпечує реалізацію конституційних прав громадян в галузі соціального забезпечення; вживає заходів щодо реалізації трудових прав громадян; розробляє і реалізує програми скорочення і ліквідації безробіття; забезпечує проведення державної міграційної політики; вживає заходів щодо вдосконалення системи пенсійного забезпечення, щодо реалізації прав громадян на охорону здоров'я, вирішення проблем сім'ї, материнства і дитинства та т.д.

У сфері науки, культури та освіти Уряд розробляє і здійснює заходи державної підтримки розвитку науки; забезпечує підтримку фундаментальної науки, пріоритетних напрямків прикладної науки; забезпечує проведення в країні єдиної державної політики в галузі освіти, визначає основні напрями розвитку загальної і професійної освіти; забезпечує державну підтримку культури, збереження об'єктів культурної спадщини і т.д.

У сфері природокористування та охорони навколишнього середовища Уряд забезпечує проведення державної політики в галузі охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки; вживає заходів щодо реалізації прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, з забезпечення екологічної безпеки населення; забезпечує охорону та раціональне використання природних ресурсів, вживає заходів з регулювання природокористування і т.д.

У сфері забезпечення законності, прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю Уряд розробляє і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави, з охорони власності та громадського порядку, по боротьбі із злочинністю; розробляє і реалізує заходи щодо зміцнення кадрів, розвитку і вдосконаленню матеріально-технічної бази правоохоронних органів.

У сфері оборони та державної безпеки Уряд вживає заходів щодо забезпечення оборони і державної безпеки країни, з оснащення озброєнням і військовою технікою, забезпечення матеріальними засобами Збройних Сил і військових формувань Російської Федерації; розробляє державні цільові програми та плани розвитку озброєння; вживає заходів з охорони державного кордону; здійснює керівництво цивільною обороною.

У сфері зовнішньої політики і міжнародних відносин Уряд вживає заходів щодо забезпечення реалізації зовнішньої політики Російської Федерації; забезпечує представництво Росії в іноземних державах і міжнародних організаціях; в межах своєї компетенції укладає міжнародні договори Російської Федерації; забезпечує виконання зобов'язань Російської Федерації за міжнародними договорами; здійснює регулювання у сферах зовнішньополітичної діяльності, науково-технічного та культурного співробітництва.

Уряд має право законодавчої ініціативи. Законодавчу ініціативу Уряд здійснює шляхом внесення до Державної Думи законопроектів.

Згідно з Конституцією Російської Федерації (ст. 104), Уряд дає висновки щодо законопроектів про введення або скасування податків, звільнення від їх сплати, про випуск державних позик, про зміну фінансових зобов'язань держави та іншим законопроектам, які передбачають витрати, що покриваються за рахунок федерального бюджету.

Уряд Російської Федерації керує роботою міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади. У систему федеральних органів виконавчої влади входять міністерства Російської Федерації, державні комітети Російської Федерації, федеральні комісії Росії, федеральні служби Росії, російські агентства, федеральні нагляду Росії.

Міністерство Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади, який проводить державну політику і здійснює управління у певній сфері діяльності.

Міністерство очолює що входить до складу Уряду Російської Федерації міністр Російської Федерації (федеральний міністр).

Державний комітет Російської Федерації, федеральна комісія Росії - федеральні органи виконавчої влади, на колегіальній основі здійснюють міжгалузеву координацію з питань, віднесених до їх компетенції у певній сфері діяльності. Державний комітет Російської Федерації, федеральну комісію Росії очолює відповідно голова Державного комітету, голова федеральної комісії.

Федеральна служба Росії, російське агентство, федеральний нагляд Росії - федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють спеціальні (виконавчі, контрольні, дозвільні та інші) функції в певних сферах діяльності. Федеральну службу Росії очолює керівник (директор) федеральної служби Росії, російське агентство - генеральний директор, федеральний нагляд? начальник федерального нагляду Росії.

Створення федеральних органів виконавчої влади, їх реорганізація і ліквідація здійснюються Президентом Російської Федерації.

Федеральний міністр призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Російської Федерації за пропозицією Голови Уряду Російської Федерації. Керівники федеральних органів виконавчої влади, які не є федеральними міністрами та їх заступниками, керівники органів та організацій при Уряді, призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Уряд має право скасовувати акти федеральних органів виконавчої влади або припиняти дію цих актів, здійснювати контроль за діяльністю федеральних органів виконавчої влади, а з питань виняткового ведення Російської Федерації та з питань спільного ведення - також за діяльністю органів виконавчої влади суб'єктів Федерації.

Повноваження Уряду Російської Федерації реалізуються за допомогою його актів - постанов і розпоряджень. Ці акти Уряду видаються на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних законів, нормативних указів Президента Російської Федерації. Постанови і розпорядження Уряду обов'язкові для виконання в Російській Федерації.

Акти Уряду Російської Федерації, що мають нормативний характер, як правило, видаються у формі постанов. Акти з оперативних, організаційних і інших поточних питань, що не містять правових норм, як правило, видаються у формі розпоряджень.

Постанови і розпорядження Уряду Російської Федерації підписуються Головою Уряду Російської Федерації.

Порядок опублікування і набрання чинності актами Уряду визначається Президентом Російської Федерації. Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 23 травня 1996 р. «Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади», акти Уряду підлягають обов'язковому офіційному опублікуванню, крім актів, або їх окремих положень, що містять відомості, що становлять державну таємницю або відомості конфіденційного характеру. Акти Уряду Російської Федерації підлягають офіційному опублікуванню у "Російській газеті» і «Зборах законодавства Російської Федерації».

 Постанови Уряду, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, набирають чинності не раніше дня їх офіційного опублікування. Інші постанови Уряду набирають чинності з дня їх підписання, якщо самими постановами не передбачений інший порядок набуття ними чинності. 

 Розпорядження Уряду набирають чинності з дня їх підписання. 

 Постанови і розпорядження Уряду в разі їх суперечності Конституції Російської Федерації, федеральним законам і указам Президента Російської Федерації можуть бути скасовані Президентом Російської Федерації. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Уряд Російської Федерації"
 1. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
    російськими організаціями, що здійснюють діяльність або мають майно на території іноземної держави, подаються до арбітражного суду за місцем державної реєстрації на території Російської Федерації організації - відповідача. Заяви по спорах між російськими організаціями, що здійснюють діяльність або мають майно на території іноземної держави і не
 2. Порядок розгляду справ за участю іноземних ОСІБ, їх процесуальні права і обов'язки
    російським громадянством має і іноземне громадянство, його особистим законом є російське право. Якщо іноземний громадянин має місце проживання в РФ, її особистим законом є російське право. При наявності у особи декількох іноземних громадянств особистим законом вважається право країни, в якій ця особа має місце проживання. Особистим законом особи без громадянства вважається право країни,
 3. Загальні положення про третейський розгляд
    Третейський суд володіє точною специфікою в порівнянні з судом загальної юрисдикції та арбітражним судом. Як суд загальної юрисдикції, так і арбітражний суд є державними органами. На відміну від цього третейський суд має не державну, а суспільну природу. З прийняттям ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.2002 (далі - Закон) порядок розгляду справ став єдиним. Велике
 4. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
    З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арештованого на виконання судових актів чи актів інших
 5. 4. Поняття підсудності, її види
    російськими організаціями, що здійснюють діяльність або мають майно на території іноземної держави, подаються до арбітражного суду за місцем державної реєстрації на території Російської Федерації організації - відповідача. Заяви по спорах між російськими організаціями, що здійснюють діяльність або мають майно на території іноземної держави і не
 6. 2. Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб, їх процесуальні права і обов'язки. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного проісхожденія.Легалізація документа. Апостиль. Доручення про виконання окремих процесуальних дій
    російськими організаціями та громадянами. Процесуальні пільги надаються іноземним особам, якщо вони передбачені міжнародним договором Російської Федерації. Іноземні особи мають право звертатися до арбітражних судів в Російській Федерації за правилами підвідомчих ственности і підсудності, встановленими АПК, для захисту своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у сфері
 7. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
    Третейський суд володіє точною специфікою в порівнянні з судом загальної компетенції і арбітражним судом. Як суд загальної компетенції, так і арбітражний суд є державними органами. На відміну від цього третейський суд має не державну, а суспільну природу. Донедавна порядок розгляду справ у третейському суді був різним в залежності від суб'єктного складу
 8. 6. Порядок реалізації майна
    З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арешт-ванного на виконання судових актів чи актів інших
 9. Список літератури
    урядового зв'язку та інформації: Закон РФ від 18 лютого 1993 р. / / Російська газета. 1993. 7 квітня. Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян / / Відомості з'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1993. № 19. Ст. 685; Збори законодавства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970. Про правове становище іноземних громадян в СРСР: Закон СРСР від 24 червня 1981
 10. 2.1 Особливості діяльності підприємств громадського харчування
    Всі кулінарні вироби, які виробляє громадське харчування, а також товари носять назву продукції громадського харчування. До продукції власного виробництва відносять сировину і продукти, що пройшли кулінарну обробку та отримали вид кулінарного вироби [15]. Крім обідньої продукції до продукції власного виробництва відноситься так звана інша продукція: кондитерські вироби,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua