Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

2.5. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій

Одним з напрямків охорони навколишнього середовища в економічно розвинених державах є заповідна охорона природи або охорона особливо цінних природних об'єктів. Ідея створення особливо охоронюваних природних територій та об'єктів народилася головним чином у зв'язку з інтенсивним використанням природних ресурсів - лісів, земель, розширенням просторової сфери залучення їх в господарський оборот і загрозою деградації природи. За підрахунками фахівців, унікальні природні об'єкти займають у світі близько 2,68% всієї території.

Комплекс особливо охоронюваних природних територій у світі досить великий і включає національні парки, природні парки, заповідники і заказники, природні резервати, ландшафтні заказники, пам'ятки природи. Так, в США на початок 90-х рр.. на федеральному і штатному рівні функціонувало 334 національних парку та пам'ятки природи, більше 430 заповідників диких тварин і птахів, 73 невеликих заповідника риб, 150 районів розмноження водоплавних птахів, 462 заповідника дикої природи, 7 морських заповідників, 6 національ-. них екологічних науково-дослідних парків. Великі площі зайняті різними видами рекреаційних зон, закриті для господарського освоєння.

До поширених видів особливо охоронюваних природних територій відносяться національні парки. Першим у світі національним парком був Йеллоустоун, створений в США в 1872 р. З того часу в 100 державах засновано більше 1000 національних парків.

Створення національних парків мало на меті рішення в основному двох завдань -. Охорони природи і рекреації.

Див: Шмідт Крістіан. Указ соч. С. 212.

606

XXIV. Право навколишнього середовища в зарубіжних державах

Питання організації національних парків вирішуються в різних країнах по-різному. Так, в США національні парки створюються спеціальними постановами конгресу (або легислатур штатів), в Нідерландах - центральним урядом, у Великобританії - законодавчим актом Парламенту, у Франції та Нідерландах - декретом Уряду.

Керує системою особливо охоронюваних територій в США Служба національних парків МВС, Агентство з охорони навколишнього середовища, ряд комісій конгресу, в Нідерландах - недержавні структури під керівництвом уряду, у Франції - адміністративні ради під контролем департаменту сільського господарства та охорони навколишнього середовища1.

Як створення, так і правове регулювання режиму особливо охоронюваних територій - це вельми часто компроміс між інтересами охорони природи і економічного розвитку. Відповідно до французького Законом про національні парки (1960 р.) на території національного парку «заборонена всяка промислова, торговельна та рекламна діяльність». Водночас передбачаються застереження типу «якщо промислове підприємство існує на території парку або поблизу від нього, то воно може продовжувати функціонувати».

Відповідно до Закону США 1916

про систему національних парків така система створюється для збереження мальовничих, природних та історичних достоїнств природного середовища, охорони тваринного світу, а також для забезпечення можливості користуватися цими благами таким чином, щоб залишити їх непошкодженими майбутнім поколінням. Законодавство передбачає виділення в межах кожного національного парку трьох видів зон залежно від їх пріоритетного цільового призначення - природних, історичних та рекреаційних з відповідним правовим режимом.

Закон не встановлює категоричних заборон ні на один з видів природокористування. Однак такі види природокористування, як заготівля деревини, видобуток корисних копалин, виділення земель під розміщення промислових підприємств, не допускаються.

У США, якщо на території національного парку є приватне землеволодіння, то державні органи прагнуть ви-

Див: ТранінАЛ. Охорона навколишнього середовища: проблеми розвитку буржуазного права. М., 1987. С. 17.

2. Право навколишнього середовища в економічно розвинених державах 607

купити ці землі, щоб створити оптимальні умови для функціонування парку.

Що стосується заповідників, то розробка корисних копалин, заготівля деревини з комерційними цілями, розміщення промислових підприємств, користування моторизованими видами транспорту є в цілому забороненими видами діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.5. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій "
 1. Компетенція Уряду РК і Центрального виконавчого органу в області особливо охоронюваних природних територій.
  Уряд Республіки Казахстан в області особливо охоронюваних природних територій: 1) розробляє основні напрямки єдиної державної політики, стратегічні та тактичні заходи щодо її здійснення; 2) розробляє державні програми та подає їх на затвердження Президенту Республіки Казахстан; 3) керує діяльністю міністерств,
 2. 5. Правовий режим пам'яток природи, дендрологічних парків і ботанічних садів
  Території, зайняті природними об'єктами і комплексами, оголошеними пам'ятками природи, можуть бути особливо охоронюваними природними територіями федерального або регіонального значення. Вони засновуються рішеннями Уряду 5. Правовий режим пам'яток природи, дендрологічних парків ... 497 Росії і виконавчими органами суб'єктів РФ за поданням спеціально уповноважених на те
 3. 3. Правовий режим національних та природних парків
  Національні парки в Росії, на відміну від США, - відносно новий вид особливо охоронюваних природних територій. Вони стали створюватися в нашій країні лише в останні 20 років. Перші національні природні парки в Росії - «Лосиний острів» (Москва, Московська область) і «Сочинський» (Краснодарський край) - були створені лише в 1983 р. У США національні парки почали створюватися в XIX в. З урахуванням
 4. Тема лекційного заняття № 9. Еколого-правовий режим особливо охоронюваних природних територій.
  Мета лекції: дати уявлення еколого-правовому режиму особливо охоронюваних природних територій та державного природно-заповідного фонду. Питання до теми: 1.Понятие особливо охоронюваних природних територій та державного природно-заповідного фонду. 2. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій 3. Компетенція Уряду РК і Центрального виконавчого органу в
 5. 6. Правовий режим лікувально-оздоровчих місцевостей, курортів і рекреаційних зон
  Курорти та лікувально-оздоровчі місцевості можуть мати федеральне, регіональне або місцеве значення. Відповідно визнання території лікувально-оздоровчої місцевістю або курортом здійснюється залежно від її значення Урядом Росії, відповідним органом виконавчої влади суб'єкта РФ або органом місцевого самоврядування на підставі спеціальних курортологічних,
 6. 1. Призначення і правовий режим зелених зон
  Зелені зони, утворені як навколо міст та інших поселень, так і всередині них, з урахуванням їх екологічного значення доцільно відносити до особливо охоронюваним природним терріторіям1. Але так як вони не названі такими у Законі про особливо Законом м. Москви від 26 вересня 2001 р. «Про особливо охоронюваних природних територіях в місті Москві» міський ліс віднесений до категорії особливо охоронюваних
 7. 6. Призначення і правовий режим територій традиційного природокористування
  Території традиційного природокористування - нова в природоохоронній практиці РФ різновид особливо охоронюваних природних територій. Вони стали створюватися в 90-і рр.. як прояв демократизації державної влади і в контексті правової держави. 6. Призначення і правовий режим територій традиційного природокористування 519 Положення про традиційний природокористуванні є
 8. Компетенція органів державного управління землями в РК.
  Державне регулювання земельних відносин представляє собою активну діяльність по організації раціонального використання земель та їх охорони шляхом прийняття економіко-правових заходів. Серед державних органів, що здійснюють регулювання правового режиму державного земельного фонду, розрізняють представницькі та виконавчі органи державної влади. Головним
 9. ВИСНОВОК
  Раціональне природокористування будь-якій природній екосистеми, лісовий або болотної, націлене на реалізацію принципу «охороняй, використовуючи, і використовуй, охороняючи». Однак навіть при самому раціональному використанні повністю зберегти біологічну різноманітність також неможливо, як створити вічний двигун. Для цього потрібні спеціальні заходи. Біорізноманіття можна охороняти на
 10. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  Екологічне право - формована державою законодавча база регулювання взаємовідносин людини і природи. В основі розвитку екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Усі екологічні
 11. 3. Об'єкти і суб'єкти права власності на природні ресурси
  Питання про об'єкти права власності на природні ресурси можна розглядати у двох аспектах: які саме природні ресурси відповідно до законодавства є об'єктами права власності і які природні ресурси є об'єктами приватної , державної, муніципальної та інших форм власності. Згідно ч. 2 ст. 9 Конституції РФ у приватній, державної, муніципальної та інших
 12. 1. Особливо охоронювані природні території: історія, цілі освіти, види
  Хоча на всій території держави встановлюється в основному єдиний, загальний правовий режим природокористування, охорони природи та окремих природних ресурсів, деякі території та об'єкти мають особливий режим. На основі аналізу чинного законодавства можна виділити три категорії особливо охоронюваних територій: екологічно неблагополучні території (зони екологічного лиха і
 13. Як проводиться оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами ^ та умовами підвищеного ризику для здоров'я?
  На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України. У практичній діяльності необхідно також керуватися типовими переліками, які були затверджені
 14. кадастру природних ресурсів
  Ретельний облік наявних природних ресурсів є неодмінною ознакою процвітаючої держави. Звід економічних, екологічних, організаційних і технічних показників, що характеризують кількість і якість природного ресурсу, склад і категорії природокористувачів, називається кадастром природного ресурсу. Єдиного кадастру природних ресурсів не існує. Кадастри
 15. XX. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ особливо охоронюваних природних територій І ОБ'ЄКТІВ
  XX. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ особливо охоронюваних природних територій І
 16. § 76. особливо охоронюваних природних територій
  Познайомимося з основними формами особливо охоронюваних природних територій. Заповідники. Це особливо охороною природна територія, на якій повністю заборонена будь-яка господарська діяльність (включаючи туризм) в цілях збереження природних комплексів, охорони тварин і рослин, а також стеження за що відбуваються в природі процесами. Це найважливіший тип ООПТ, найбільш надійно
 17. 10. Гарантії правового режиму і гарантії при зміні законодавства
  Серед інвестиційних гарантій можна виділити власне правові гарантії: гарантії правового режиму інвестиційної діяльності та гарантії при зміні законодавства. Особливе значення вони мають при іноземному інвестуванні. Так, підприємці-іно-дивні громадяни користуються тими ж правами і несуть такі ж обов'язки, що й громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції України
 18. 42. Правовий режим воєнного стану
    У 2002 р. вступив в силу Федеральний конституційний закон «Про воєнний стан». Воєнний стан - особливий тимчасовий правовий режим - вводиться в разі агресії проти РФ або її безпосередньої загрози (наприклад, блокада портів або берегів РФ збройними силами іноземної держави, засилання іноземною державою в Росію збройних банд найманців). Воєнний стан (як на всій
 19. 5. Виникнення і сфера дії суміжних прав
    Як і авторські права, суміжні права виникають у їхніх власників незалежно від дотримання будь-яких формальностей. Виробник фонограми і виконавець для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони суміжних прав, що поміщається на кожному примірнику фонограми і (або) на кожному містить її футлярі. Даний знак складається з трьох елементів: - латинської літери "R" в окружності: (r); -
 20. Х.2. Особливо охоронювані території та об'єкти
    Під особливо охоронюваними об'єктами або територіями звичайно розуміють ділянки біосфери (екосистеми різного рангу), повністю або частково, постійно або тимчасово виключені з господарського використання. Цілі виділення і охорони таких територій різні. Це можуть бути зачеплені або слабо порушені людською діяльністю екосистеми. У такому випадку вони розглядаються як еталони природи,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua