Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія педагогічної діяльності → 
Наступна »
В. В. ДАВИДОВ. Психологічна теорія навчальної діяльності і методів початкового навчання, заснованих на змістовному узагальненні, 1992 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Даний матеріал містить докладний виклад ріллей теоретичної позиції н підході до проблемі методою початкового навчання та загальні результати її вивчення, при ознайомленні з цим матеріалом читач, на наш погляд, може отримати вихідну орієнтацію в істоті цієї проблеми і в тих теоретичних підсумки, які були отримані нашим дослідницьким колективом при се рішенні. Ця орієнтація може бути конкретизована при ознайомленні з іншими матеріалами, які належать до побудови кількох навчальних предметі :) початкової школи (з експериментальними програмами для 1-III класів, з їх обгрунтуванням н результатами відповідного навчання, з методичними посібниками, призначеними для вчителів I - It! класів).

Методи початкового навчання нерозривні з його змістом, засвоєння якого молодшими-школярами пов'язано з розвитком у них певного типу свідомості і мислення. Можна виділити два їх типу - розсудливо-емпіричне і розум но-теоретнчсское, кожне нл яких спирається на відповідні види знання {узагальнення, абстракції, поняття). Список ко-психологічні особливості емпіричного і теоретичного типу свідомості і мислення; а також особливості формалию-змпирпческогонсодержательно-теоретично го узагальнення викладені в главі I дав ного матеріалу. При цьому обгрунтовується то основне положення, що в процесі сучасного початкового навчання та виховання необхідно формувати у молодших школярів теоретичне свідомість н мислення, яке спирається па засвоєння ними теоретичних знанні, що здійснюється шляхом нх змістовного узагальнення.

Молодший шкільний вік сензітнвеп до розвитку у дітей основ теоретичного свідомості і мислення в процесі їх навчальної діяльності як головної і ведучою в цьому віці. Б г л я ве If розглядається місце молодшого шкільного віку п oil

щей періодизації дитинства, описані ті психологічні новоутворення, які виникають у молодших школярів у процесі виконання ними навчальної діяльності, а також розкривається її зміст та будова . Змістом цієї діяльності служать теоретичні знання, якими діти оволодівають при вирішенні навчальних завдань. У даній главі дасться психологічна характеристика цих завдань і тих дій, при виконанні яких діти знаходять під керівництвом вчителів їх правильне рішення.

Навчальні предмети мають два головні компоненти - програму, яка фіксує їх зміст, і методи організації його засвоєння дітьми (або методи навчання). Щоб предмети, призначені для початкової школи, враховували основні особливості учеб'нон діяльності, вони повинні включати такий метод організації засвоєння теоретичних знанні, які забезпечують постановку перед дітьми навчальних завдань, їх прийняття і подальше рішення дітьми.

У розділі III на прикладі побудови експериментальних навчальних предметів з російської мови, математики н образотворчому мистецтву для I-III класів демонструються основні особливості такого методу навчання, молодших школярів, який можна назвати методом вирішення навчальних завдань.

Цей метод істотно відрізняється від ілюстративно-пояснювального методу початкового навчання, організуючого засвоєння дітьми емпіричних знань. Застосування методу вирішення навчальних завдань сприяє формуванню у молодших школярів психологічних механізмів теоретичного свідомості і мислення, формуванню у них бажання і вміння вчитися.

Початкова освіта по суті своїй покликане передавати дітям у процесі виконання ними навчальної діяльності змісту «високих» форм суспільної свідомості (наукових понять, художніх образів, моральних цінностей, правових норм), що має теоретичний характер. Однак в історії суспільства існувало таке масове початкову освіту, в якому навчальна діяльність дітей була вкрай згорнута, а її зміст було зведено в основному до емпіричним знанням і утилітарним вмінням. Па даному ж етапі розвитку суспільства початкову освіту, що є першою ланкою загального і обов'язкового середньої освіти, набуває свої справжні функції, які можуть бути реалізовані в процесі виконання дітьми розгорнутої і повноцінної навчальної діяльності, що сприяє їх всебічному розвитку.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. Довідковий апарат до путівника
  Основними елементами довідкового апарату в путівнику є: титульний лист, зміст (зміст), передмова, список скорочень, покажчики. Слід знати, що титульний лист не тільки завершує оформлення довідника, а й містить основні відомості справоч-но-ориентирующего характеру. Це - інформація загального характеру про підвідомчість даного архіву, назві архіву та
 2. Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999

 3. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 4. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  Другий том цього підручника цивільного права разом з попереднім йому першим томом є переробленим і доповненим виданням підручника цивільного права, підготовленого авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ і вперше вийшов у Видавництві БЕК в 1993 р. Він заснований на тих же вихідних положеннях, які висвітлені в передмові до першого тому, і
 5. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 6. Передмова англійської видавця
  Взявшись за критичне вивчення філософії Шопенгауера, пан Патрік Гардінер надав значну послугу як широкому колу читачів, так і професійним філософам. Безсумнівно, є філософи, чиї імена більш широко відомі, ніж ім'я Шопенгауера, але і нехтувати вивченням його робіт не виправдане. У деякій мірі обгрунтовану недовіру до його метафізиці призвело до помилкового припущенням, що
 7. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 8. Передмова
  Пропонована увазі читачів книга ця становить виправлене і доповнене видання «Соціологічних етюдів», що з'явилися в журналі «Знання» в 1872 - [18] 73 гг.1 * Тоді вони становили чотири окремі essays, з яких один і нині мною виділений і віднесений в Пріложеніе2 * (як менш пов'язаний з іншими за змістом), а інші три (Знаніе. 1872. № 12; 1873 № № 1 , 3 і 5) 3 'об'єднані в одне
 9. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 10. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 11. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 12. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  «Історія російської літератури», написана Д. П. Святополк-Мирський, «червоним князем», як називали його в Росії, давно отримала світове визнання. Книга перекладена на всі основні європейські мови (і неодноразово перевидавалася), на все ... окрім російської. Справа в тому, що «Історія російської літератури» спочатку була написана англійською і призначалася для читачів зарубіжжя. І лише на початку
 13. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 14. Передмова
  Строгість і непорушність тверджень математики завжди привертала філософів і філософськи мислячих вчених. Довгий час в математиці хотіли знайти ідеал теоретичної науки, канон для побудови всякого доказового (у тому числі і філософського) знання. Ідея математики як строгої науки знайшла вираження у філософських вченнях минулого: у Платона, Августина, Декарта, Лейбніца, Канта. Проте вже з
 15. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
 16. Передмова
  ЧОМУ «ЛЕКЦІЇ» І ЯК ПОБУДОВАНА КНИГА? «Лекції» - тому, що це реально читані, перечитані автором і відпрацьовані протягом десятиліть лекції в різних аудиторіях - від студентських до професорських і міністерських. Багато дослідницької праці автора, його співробітників та аспірантів вкладено в розробку змісту цих лекцій, а їх багаторазова апробація в різних аудиторіях і