Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Предмет і метод правового регулювання

У радянському праві розподіл права на приватне і публічне фактично було відсутнє. Радянська юридична наука виходила з уявлення про те, що основою розподілу права на галузі повинен бути матеріальний критерій - предмет правового регулювання або виконувані правом функції. Тому система права поділялась на десять галузей: державне, адміністративне, трудове, колгоспне, земельне, фінансове, цивільне, сімейне, кримінальне та процесуальне.

З розвитком законодавчої бази число галузей збільшувалося, тому виникла необхідність у визнанні окремими галузями повітряного, гірського, митного права і т.д. Фактично це вело до визнання існування галузей права з різними предметами і однаковими методами правового регулювання. В якості основного критерію поділу права на галузі, поряд з предметом, стали виділяти також і метод правового регулювання.

Предметом правового регулювання є ті відносини, які піддаються правовому впливу. Такі відносини мають бути, по-перше, стійкими, тобто повторюватися в подіях і діях людей, по-друге, допускати можливість правового контролю за ними з боку держави, по-третє, необхідна об'єктивна потреба в їх врегулюванні.

Навпаки, метод правового регулювання являє собою сукупність прийомів і засобів впливу на суспільні відносини. Предмет правового регулювання відповідає на питання, що регулювати, метод - на питання, як регулювати.

Метод правового регулювання має такі характеристики: по-перше, підстави виникнення прав та обов'язків, по-друге, принципи взаємозв'язку прав і обов'язків учасників правовідносин, по-третє, характер юридичних засобів забезпечення прав і обов'язків у правовідносинах.

Можна виділити два основних методи правового регулювання: диспозитивний (автономний), що характеризується взаємної незалежністю і рівноправністю сторін (панує в цивільному праві), і імперативний (категоричний, владний), заснований на супідрядності одних учасників правовідносини іншим (панує в конституційному та адміністративному праві). Існують також і інші методи правового регулювання: заохочувальний - стимулюючий соціально корисну поведінку активна поведінка шляхом заохочень, і рекомендаційний - що пропонує суб'єктам найбільш доцільний варіант поведінки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет і метод правового регулювання "
 1. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
  Предмет фінансового права, а адміністративне право своїми нормами встановлює процедурурние правила дозволі фінансових питань, організаційної структури, форми фінансових відносин, повноваження фінансових відносин. в) Адміністративне та трудове - загальним фактом є нерівність статусів суб'єктів, одна сторона відносин наділена владними повноваженнями щодо іншої. Що
 2. 22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
  Предметів правового регулювання: галузь права - широка сфера суспільних відносин; інститут права - вужча (конкретна) сфера суспільних відносин; Метод правового регулювання - це прийоми і способи впливу права на суспільні відносини. Найбільш поширені методи правового регулювання: імперативний - будується на засадах влади і підпорядкування, він припускає заборони,
 3. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  предмета регулювання. Відомо, що предметом правового регулювання виступають соціальні відносини. Встановити предмет безпосереднього кримінально-правового регулювання - значить виділити групу суспільних відносин, що відрізняються (якісно) певним єдністю. Разом з тим було б невірно думати, що зазначені відносини однорідні у всіх своїх проявах. Відособленість
 4. 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД
  предмет правового регулювання ЗЕД в широкому сенсі включаються відносини у сфері господарської діяльності з іноземним елементом, то методами правового регулювання тут виступають методи імперативний (публічно-правовий) і диспозитивний (приватно- правовий). Диспозитивний метод виявляється на "горизонтальному" рівні, де регулювання здійснюється за допомогою договорів (угод,
 5. Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. В 3-х томах. Під ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., т2 - 848с., т3 - 784с., 2005
  предмет і метод правового регулювання. За допомогою предмета і методу можна не тільки виділити цивільне право з єдиної системи російського права, але і виявити також його особливості, яких цілком достатньо для того, щоб у читача склалося чітке уявлення про громадянське
 6. § 1. Поняття цивільного права
  предмет і метод правового регулювання. За допомогою предмета і методу можна не тільки виділити цивільне право з єдиної системи російського права, але і виявити також його особливості , яких цілком достатньо для того, щоб у читача склалося чітке уявлення про громадянське право. Як і будь-яка галузь, цивільне право складається з правових норм, що регулюють відповідні суспільні
 7. 4. Наука цивільного права та інші громадські науки
  предмет і метод правового регулювання, правовідносинах, понятті юридичної відповідальності та ін Історія держави і права збагачує цивілістикою знаннями про походження і розвиток різних цивільно-правових інститутів. Далі, цивилистика тісно взаємодіє з низкою галузевих правових наук , в тому числі вивчають публічно-правову сферу, - з науками конституційного (державного),
 8. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ТА складання іспиту
  предмету (див.: Ожегов З . І. Словник російської мови. - М., 1991. - С. 903). Це своєрідний «вінець», кінцева форма вивчення певного предмета, механізм виявлення і оцінки результатів навчального процесу. Мета іспиту - завершити курс навчання конкретної дисципліни, перевірити сформовану у студента систему понять і відзначити ступінь отриманих знань. Тим самим іспити сприяють вирішенню
 9. Введення
  предмет і метод правового регулювання основних галузей російського права. У підручнику відображені сучасні уявлення про походження і сутність права і держави, державно-правові погляди і доктрини. Зміст даного підручника формує ціннісне ставлення до окремих правових явищ, інститутів і установам в нашій країні, сприяю формуванню стійких цінностей в
 10. 5.2. Предмет і метод правового регулювання
  предметом і методом правового регулювання. Предмет правового регулювання - це сукупність суспільних відносин, які піддаються правовому впливу. Предметом правового регулювання можуть бути не всі суспільні відносини, а лише ті, які мають такі ознаки : допускають, за своєю суттю, зовнішній контроль за ними з боку держави; S є необхідність їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua