Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого). , 1994 - перейти до змісту підручника

Причини, механізм, наслідки катастрофи (аварії)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Яка безпосередня технічна причина події (зіткнення потягів, сходу з рейок поїзда, локомотива або вагонів тощо)?

2. Чи не є крах (аварія) слідством

даної технічної Причини (наприклад, схід вагона з рейок результатом зламу шийки осі)?

3. Чи могли такі-то несправності (рухомо-

го складу, колії) викликати крах (аварію), і якщо так, то за яких обставин?

4. Чи не створює підвищене навантаження на таку-то деталь при катастрофі?

5. Які організаційні недоліки сприяли крахові (аварії)?

6. Яке пригода сталася раніше - крах або падіння вантажу (або вибух, саморозчеплення поїзда і т. д.)?

7. Якою частиною локомотива (або вагона) утворені дані сліди?

8. Яка сила удару, який впливав на даний об'єкт (частина механізму, деталь і т. д.)?

9. Який вагон у потязі першим зійшов з рейок?

104

10. На якій ділянці шляху почався схід поїзда з рейок?

11. Яка ступінь 'тяжкості наслідків катастрофи (аварії)?

? Визначення стану технічних засобів і техніки безпеки

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Чи знаходився даний об'єкт (шлях, стрілочні

переклади, локомотив, вагон, прилад управління і сигналізації, гальмівна система поїзда і т. д.) в технічно несправному стані, і якщо так, то в чому полягає несправність?

2. Чи відповідає правилам технічної екс-

плуатації стан технічного засобу (наприклад, підвищення зовнішньої рейки на ділянці кривої частини шляху)?

3. Чи мали місце певні відхилення від

відповідних вимог (наприклад, у змісті стрілочного переводу)?

4. Чи правильно укладено рейки на даній ділянці шляху?

5. Чи не має баластний шар недоліків (про-

садок, безодень, зсувів, баластних корит)?

6. Які несправності стрілочних переводів

могли викликати рух по неправильному маршруту?

7. Чи відповідали показання сигналів све-

тофоров положенню стрілок?

8. Чи відповідає якість металу, з кото-

рого зроблено виріб (рейок, деталь), стандарту?

9. Чи є навантаження на дану деталь нор-

мальной?

105

10. Свіжим або старим є злам цієї деталі?

11.

Яка давність виникнення дефектів (стрілочних переводів, осей вагонів, буксових вузлів, рейок і т. д.)?

12. Чи існував даний дефект до краху або він з'явився в результаті краху?

13. Чи були дефекти, що викликали пригода, прихованими або явними?

14. З якої причини виник дефект (злам рейки, поломка осі колісної пари, зчіпних, тягових, ударних пристосувань, злам ресорних підвісок, прокат бандажів коліс і т. д.)

15. Чи можна було виявити несправності й усунути їх до краху?

16. Які заходи попередження несправностей мали бути прийняті?

17. Доброякісно Чи виконана така-то робота (наприклад, зварювання аркушів цистерни), і якщо ні, в чому полягають недоліки?

18. Відповідно Чи до вимог безпечного руху була виконана дана робота (формування залізничного складу, навантаження, вивантаження вантажів і т. д.)?

19. Чи є недоліки в ремонті (шляхи, локомотива, вагонів), і якщо так, в чому вони полягають?

20. Є (були) чи недоліки в технічному огляді (рухомого складу, колії), і якщо так, в чому вони полягають?

21. Чи можна було доброякісно виконати таку-то роботу за певний час і за наявності потрібного обладнання?

22. Чи забезпечує безпеку руху технічно-розпорядчий акт станції?

106

? Встановлення обставин, що передують крахові (аварії), оцінка дій працівників транспорту

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Яка була швидкість руху на певній ділянці шляху?

Для визначення швидкості шляхом розрахунків дуже важливо знати час краху з точністю до однієї хвилини. Експертові необхідно також повідомити час проходження поїздом останнього залізничного пункту (станції, полустанка), тобто представити виписку з настільного журналу цього пункту.

2. Яка гранична швидкість, яка може бути допущена на даній ділянці шляху?

3. Який зміст записі не> стрічці швидкостеміра?

4. Чи правильно були виконані певні

технічні дії (наприклад, формування складу, погрузка, проведення маневрів роботи)?

5. Чи правильні дії даної особи в тих-

ническом відношенні?

6. Допущені чи в даному випадку відхилення від

правил безпеки руху, і якщо так, то які?

7. Чи правильно було організовано залізничн-

києм на худобу рух на такому-то ділянці (складений маршрут руху або прийом, відправлення поїздів)?

8.

Судячи зі стану приладів локомотива, чи брав машиніст заходи до екстреної зупинки поїзда, і якщо так, то які?

107

9. Чи застосовував машиніст гальмування, і якщо так, то чи правильно і своєчасно чи воно було застосоване?

10. Чи був включений гальмо перед катастрофою?

11. Було потрібно чи виробляти регулярний технічний огляд такого-об'єкта (рухомого складу, засобів сигналізації та ін), і якщо так, то хто, в якому порядку і через які проміжки часу повинен був його оглядати?

12. На кому з посадових осіб лежить обов'язок забезпечувати дотримання певних правил безпеки руху?

13. В обов'язки якого посадовця входило в даному випадку вживання заходів, необхідних для запобігання краху?

14. У чиї обов'язки входило виконання таких-то дій (виявлення дефектів і їх своєчасне усунення, контроль за правильністю навантаження і т. д.)?

15. Чи входило в обов'язки такого-посадової особи виконання таких-то дій?

16. Чи виконало таке-то посадова особа всі дії, необхідні для запобігання краху, і якщо ні, то які дії не були виконані?

17. Чи можна було своєчасної зупинкою поїзда запобігти крах або полегшити його наслідки?

18. Чи можна було зупинити поїзд, не доїжджаючи до такого-то місця?

19. На якому раасстояніі від місця початку гальмування можна було зупинити поїзд при правильному застосуванні необхідних для цього заходів (який гальмівний шлях)?

108

Гальмівний шлях визначається шляхом розрахунків. Для цього експерту повідомляються дані про склад поїзда, його вазі, кількості гальмівних осей, профілі колії, швидкості поїзда перед гальмуванням. При цьому можна використовувати такі документи: натурний лист, вагонні листи, накладні, викопіювання з поздовжнього профілю колії, стрічку швидкостеміра.

20. Скільки часу потрібно для виконання такої-то роботи (зчіпки вагонів, технічного огляду поїзда і т. д.)?

21. Які правила безпеки руху і ким порушені в даному випадку; вплинули ці порушення на пригода?

22. Які заходи доцільно здійснити з метою запобігання катастроф (аварій)?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Причини, механізм, наслідки катастрофи (аварії) "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  причини і рушійні сили цих переходів. Словом, вивчати саме процеси державно-правового розвитку Росії, а не тільки окремі етапи, явища, факти в цих процесах. Для цього насамперед треба подолати культивувати марксистсько-ленінської теорією держави і права гіперболізацію інтересу, головним чином, до сутності, формам і функціям Російської держави XX століття - до
 2. 4. Жовтень 1917 р. (питання методології)
  причин пішли шляхом підтримки не народу, а Тимчасового уряду, який прагнув ввести революцію в «спокійні береги». Тільки більшовики підтримали гасла мас. Таким чином. Жовтень - це вибух, який стався в результаті активізації різнорідних соціальних сил, незадоволених наслідками лютого. Причому серед цих сил необхідно враховувати і масу людей, далеких від радикалізму, просто
 3. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  причини перемоги СРСР у війні, Сталін сказав про важливість політики індустріалізації і додав, що на перетворення СРСР на країну індустріальну треба було всього 13 років (1928-1941 рр..). Під впливом висловлювань Сталіна одні автори стали пов'язувати індустріалізацію лише з першого п'ятирічкою, інші (їх більшість) - з 1930-ми роками в цілому. Чи вірні ці оцінки сьогодні? Труднощі розгортання НТР,
 4. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  причинно-наслідкового характеру, не жорстко детерміновано новою формою держави. Разом з тим така більш-менш причинна залежність все ж характеризує ті функції держави, які перед-ставляют собою найважливіші напрямки діяльності держави у визначальних областях його суще-ствования: в економічній, політичній, соціальній та інших. Основні функції (найбільш важливі
 5. § 2. Соціально-економічний розвиток
  причин, шляхів виходу з нього. Знаменний в цьому відношенні доповідь Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова на ювілейному засіданні, присвяченому 70-річчю Жовтня. Правда, в керівництві партії і країни були різні думки про становище в країні, різні підходи до вирішення гострих проблем сучасності. Важливим завоюванням перебудови стала гласність, завдяки якій до активного політичного життя
 6. 2. Індустріалізація: здобутки та витрати
  причини перемоги СРСР у війні, Сталін сказав про важливість політики індустріалізації і додав, що на перетворення СРСР на країну індустріальну треба було всього 13 років (1928 - 1941 рр.).. Під впливом висловлювань Сталіна одні автори стали пов'язувати індустріалізацію лише з першого п'ятирічкою, інші (їх більшість) - з 1930-ми роками в цілому. Чи вірні ці оцінки сьогодні? Труднощі розгортання НТР,
 7. Причини, механізм, обставини, наслідки аварії
  причина розслідують-емого події (аварії, загибелі, псування вантажів, розливу нафтопродуктів і т. д.)? 2. Чи не є аварія наслідком даної причини (така-то несправність; викликало пожежа потрапляння у відкритий люк пароплава іскри з труби; змішування визна-109 лених речовин без урахування їх властивостей, тертя нещільно покладених тюків вантажу; поломка механізмів судна;
 8. 3. Початок II російської революції. лютого 1917
  причинах Лютневої революції. Так, відомий американський історик, професор російської історії в Гарварді Р. Пайпс більш ніж в 900-сторінковій книзі «Російська революція» (1990) заперечує взагалі будь-які закономірності революції. Він засуджує революцію як злочинну дурість, як спробу здійснити миттєве перебудову суспільства відповідно з абстрактними принципами. Для Пайпса справа зводиться
 9. 1.Сущность і уроки НЕПу
  причин їх трагедії, трагедії всієї країни. У період НЕПу крім комплексу заходів з підйому сільського господарства були висунуті нові і воістину грандіозні завдання, реалізація яких була безпосередньо пов'язана з вирішенням завдань відновного періоду. На початку 1920-х рр.. вперше в світовій практиці були розроблені і застосовані при підготовці плану ГОЕЛРО методи планування господарського
 10.  4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
    причини. Ось основні з них. 1. Відбулися певні деформації в самій партії. Насамперед спостерігався форсоване зростання партійних лав. Якщо на кінець 1925 р. чисельність партії перевищила 1 млн., то вже в 1930 р. майже 2млн., В 1933 р. - 3.2 млн. Слід врахувати, що зростання партійних лав відбивав процеси, обумовлені високими темпами індустріалізації країни і відповідно зростанням