Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків:« Оригінал », ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого)., 1994 - перейти до змісту підручника

Причини, механізм, обставини, наслідки аварії

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Яка безпосередня причина розслідують-

емого події (аварії, загибелі, псування вантажів, розливу нафтопродуктів і т. д.)?

2. Чи не є аварія наслідком даної причини (така-то несправність; викликало пожежа потрапляння у відкритий люк пароплава іскри з труби; змішування визна-

109

лених речовин без урахування їх властивостей, тертя нещільно покладених тюків вантажу; поломка механізмів судна; неправильна навантаження судна; порушення правил водіння судна і т. д.)?

3. Чи є дане пошкодження (обрив штуртроса, поломка вала головної машини або лебідки, обрив ланцюга і т. д.) причиною аварії або воно являетса його слідством?

4. Які організаційні недоліки спосіб-

ствовали аварії?

5. Якою частиною судна заподіяно ушкодження

іншому судну (або гідротехнічної споруди)?

6 . Яка ступінь тяжкості технічних послід-

ствий, які викликані (або могли бути викликані) аварією?

Ш Визначення стану технічних засобів і техніки безпеки

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. Придатно чи по своїй конструкції судно (або інше плавучий засіб) до плавання в таких-то умовах (у озерних, в гирлах річок і т. д. )?

2. Чи знаходиться судно (або гідротехнічна споруда, навігаційний прилад, деталь механізму) у технічно справному стані, і якщо ні, в чому полягає несправність?

3. Чи відповідає стан технічних засобів

(зорових, слухових сигналів і ін) вимогам безпечного плавання, і якщо ні, в чому полягають їх недоліки?

ПО

4. Чи має судно конструктивні недоліки,

що можуть відбитися на управлінні ним?

5. Чи володіє корпус судна достатньої водо-

непроникністю?

6. Чи можливо проникнення води в корпус

судна таким-то шляхом (через кінгстони, ілюмінатори, клюзи, фанові труби і т. д.)?

7. Яка потужність водозливних коштів і чи могли вони забезпечити відкачку надходить в судно води?

8. Скільки часу потрібно для заповнення

судна водою в даних умовах?

9. Чи перешкоджає даний дефект управлінню

судном?

10. Яке якість матеріалу, з якого виготовлений даний виріб (штуртроса, шестерня, якірний ланцюг, вал і т. д.) і чи відповідає воно якісним вимогам, що пред'являються до цього матеріалу?

11. У якому стані перебувала дана деталь під час останнього технічного випробування?

12. Чи є дане пошкодження свіжим або воно старе?

13. З якої причини сталася поломка такий- то деталі?

14. Чи правильні свідчення магнітного компаса в такому-то морському районі (за умови справності компаса)? Чи мали місце невраховані відхилення компаса, і якщо так, то яка їх величина і за якою причини вони відбувалися?

Вирішення цих питань доручається гідрографії.

15. Чи можливо було виявити такі-то несправності і усунути їх до аварії?

.11

16. Які заходи попередження несправностей слід було прийняти за даних обставин?

17. Відповідало встановлених причин і нормам стан пожежної безпеки на судні (наявність , достатня кількість, якість належних технічних засобів; експлуатація електроприладів і опалювальної системи судна; використання легкозаймистих, горючих речовин; ведення технологічних процесів на плавбазі, рибзаводі і т. д.)?

18. достатньо були рятувальні засоби, що були на судні?

19. соответсвующих чи габарити плоту правилам сплаву для такого-ділянки водного шляху?

20. Чи відповідають вимогам безпечного плавання кількість і стан застережних знаків (берегових, плавучих)?

21. Чи правильна розстановка застережних знаків в умовах такого-водного потоку?

Вирішення цього питання доручається фахівцю-гідрометрії.

22. Чи правильна представлена ??навігааціон-ная карта?

23. Чи відповідає глибина, зазначена на навігаційній карті, дійсної глибині чи ні, чи має це зв'язок з аварією ?

24. Яке якість ремонту і правильна була його оцінка при прийманні об'єкта в експлуатацію?

25. Чи недоліки в технічному огляді (споруд, плавучих засобів і т. д.), і якщо так, в чому вони полягають?

112

? Встановлення обставин, що передують аварії, оцінка дій працівників транспорту та визначення можливості запобігання події

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

1. До ділянки якого виду (річкового або морського

плавання) відноситься певне водне

простір?

Від вирішення цього питання залежить, які правила мають бути застосовані в конкретному випадку - регулюючі плавання на море або внутрішніми водними шляхами.

2. До якого місця доходила вода під час розливу, судячи по слідах на березі (на частково затоплених деревах, каменях, будинках і т. д.)?

3. Яка була глибина в даному місці до падіння горизонту води (наприклад, при весняних паводках)?

Вирішення цього питання доручається фахівцю-гідрометрії.

4. Чи була в даному випадку допущена перегруз-

ка судна?

5. Чи правильні дії посадової особи з

точки зору морський (або річковий) практики щодо забезпечення безпечного плавання?

6. Чи правильно були виконані дані техні-нічних дії (наприклад, зчалені баржі для буксирування по певної ділянки водного шляху, проведена Споювання плоту)?

7. Чи правильно велася прокладка курсів судна

в такий-то період часу?

113

8. Чи була допущена помилка при численні,

якщо так, в чому вона полягала?

9.

Чи правильно вироблялося визначення місця знаходження судна?

10. Допущені Чи відхилення від правил, що регулюють плавання, і якщо так, то які і від яких правил?

При вирішенні цього питання потрібно встановити, чи відноситься місце аварії до морського або озерно-річковому басейну .

11. Проводилися Чи навантаження вантажів і розміщення їх на судні з дотриманням відповідних правил, і якщо ні, які правила несоблюдени?

12. Які дії повинні бути виконані при таких-то умовах згідно з відповідними правилами (правилам технічної експлуатації, правилам плавання внутрішніми водними шляхами або попередження зіткнень суден на морі)?

13. Чи була необхідність у відступі від правил плавання, допущене в цілях досягнення певних корисних результатів (наприклад, для надання допомоги людям або судам, що зазнали лиха)?

14. Чи можна було запобігти аварії, і якщо так, то яким чином?

Числення - розрахунок за спеціальними формулами різниці широт і різниці довгот початкового та кінцевого пунктів певного відрізка шляху, а також знаходження довготи і широти прийшов пункту, тобто пункту, в якому проводиться зміна курсу.

114

15. Чи можна було запобігти аварії і якщо так, то яким чином?

16. Чи достатні були заходи, прийняті для запобігання аварії або зменшення її шкідливих наслідків?

17. Малася чи технічна можливість виконати конкретні дії в певних умовах (наприклад, привести в дію свисток, якщо його паропровід був перекритий вентилем, що знаходяться в машинному відділенні)?

18. Малася чи технічна можливість для надання допомоги судну, потерпілому при аварії?

19. На кому з посадових осіб лежить обов'язок забезпечувати дотримання таких-то правил (наприклад, правил плавання)?

20. Чи входить в обов'язок такого-працівника виконання даної роботи?

21. Ким з посадових осіб, через які проміжки часу і в якому порядку повинен був здійснюватися огляд даного об'єкта (судна, його певної частини, механізму і т. д.)?

22. Яку допомогу зобов'язаний був надати капітан іншому судну, потерпілому аварію?

23 . Чи виконало таке-то посадова особа всі дії, необхідні для запобігання аварії і вхідні в його обов'язки, і якщо ні, які дії не були виконані?

24. Чи володіє дана особа кваліфікацією, достатньою для виконання певної роботи на водному транспорті?

25. Які заходи доцільно здійснити з метою запобігання аварій на водному транспорті?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Причини, механізм, обставини, наслідки аварії "
 1. Глава восьма . ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  причини і рушійні сили цих переходів. Словом, вивчати саме процеси державно-правового розвитку Росії, а не тільки окремі етапи, явища, факти в цих процесах. Для цього насамперед треба подолати культивувати марксистсько-ленінської теорією держави і права гіперболізацію інтересу, головним чином, до сутності, формам і функціям Російської держави XX століття - до
 2. Причини, механізм, наслідки катастрофи (аварії)
  причина події (зіткнення потягів, сходу з рейок поїзда, локомотива або вагонів тощо)? 2. Чи не є крах (аварія) слідством даної технічної Причини (наприклад, схід вагона з рейок результатом зламу шийки осі)? 3 . Чи могли такі-то несправності (рухомо-го складу, колії) викликати крах (аварію), і якщо так, то за яких обставин?
 3. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  причин пішли шляхом підтримки не народу, а Тимчасового уряду, який прагнув ввести революцію в «спокійні береги». Тільки більшовики підтримали гасла мас. Таким чином. Жовтень - це вибух, який стався в результаті активізації різнорідних соціальних сил, незадоволених наслідками лютого. Причому серед цих сил необхідно враховувати і масу людей, далеких від радикалізму, просто
 4. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  причини перемоги СРСР у війні, Сталін сказав про важливість політики індустріалізації і додав, що на перетворення СРСР на країну індустріальну треба було всього 13 років (1928-1941 рр..). Під впливом висловлювань Сталіна одні автори стали пов'язувати індустріалізацію лише з першого п'ятирічкою, інші (їх більшість) - з 1930-ми роками в цілому. Чи вірні ці оцінки сьогодні? Труднощі розгортання НТР,
 5. Поняття вікової неосудності.
  причини відставання в психічному розвитку кримінальний закон (ст. 20.3 КК РФ) не зобов'язує. Їм лише передбачена необхідність виключення "психічного розладу" як чинника, що зумовило це відставання. Разом з тим, з позиції кримінально-процесуального законодавства (теорії доказів) виявлення в процесі слідства і фіксація в справі обставин, що зумовили відставання в психічному
 6. § 1. Загальні зауваження
  заподіянні об'єктивного шкоди державі, нації і т. д. Майже у всіх підручниках кримінального права вказується, 'Торкаючись структури суспільної небезпеки злочинного діяння , Б. С. Нікіфоров говорить про фактичне ядрі і соціальних елементах, супутніх обставини та наслідки. При цьому автор, на нашу думку, безпідставно виключає суб'єктивну сторону з числа фактичних і
 7. ЗМІСТ
  причинності в теорії російського кримінального права 209 § 10. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину 217 Глава 8. Суб'єкт злочину 222 § 1. Поняття суб'єкта злочину 222 § 2. Вік як ознака суб'єкта злочину 224 § 3. Осудність та неосудність 227 § 4. Кримінальна відповідальність осіб із психічними розладами, що не виключають осудності 232 § 5.
 8.  § 1. Поняття злочину
    заподіювати, а й створювати загрозу заподіяння шкоди, В. Д. Спасович віддавав перевагу даному терміну тому, що їм охоплюються "і скоєні правопорушення, та замаху на правопорушення, і навіть приготування до правопорушень" ^ З іншого тлумачення виходила Н. Ф. Кузнєцова, яка, відстоюючи думку, що насправді немає злочинів, що не спричинили реального шкоди,
 9.  § 2. Види злочинів
    причини, що автори модельного КК (до речі, які рекомендують виділяти також чотири категорії злочинів - особливо тяжкі, тяжкі, менш тяжкі і не представляють великої суспільної небезпеки) запропонували сформулювати правову норму, відповідно до якої суд, враховуючи виняткові обставини справи, може в певному порядку визнати скоєний злочин на категорію нижче, ніж
 10.  § 1. Поняття складу злочину
    заподіює шкоду особі, суспільству або державі тягне за собою кримінальну відповідальність, прийнято називати злочинним діянням, злочином. При цьому, називаючи скоєне "злочином", важливо не тільки (а можливо, і не стільки) визначити соціально-моральну природу вчиненого, скільки те, які соціально-правові (кримінально-правові) наслідки воно породжує. Дійсно, вчинене