Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

7. Проникнення корпорацій на американський континент

Колонізація Північної Америки закінчилася в 1776 р. утворенням

самостійної держави: Сполучених Штатів Америки. Незважаючи

на те, що всяка колонізація супроводжується, як правило, перенесенням

соціального досвіду в різних сферах життя, в тому числі і досвіду в

організації економіки, корпорації на американському континенті в той

період були все ж рідкісним явищем. Досить вказати, що у всіх 13

колоніях їх налічувалося всього кілька десятків. В основному це

були англійські торговельні компанії і місцеві корпорації, які опікуються-

еся водопостачанням, експлуатацією причалів, страхуванням від вогню і т.п.

Проникнення корпорацій на американський континент

Цікавим є той факт, що після установи США як

держави стрибка в освіті корпорацій не відбулося, хоча вже в

1800 їх налічувалося 335. Пояснення цьому треба шукати в характері

виробництва, доминировавшего в той період. В силу недостатнього рівнях-

ня розвитку продуктивних сил в період мануфактурного розвитку

виробництва було вигідніше вести господарство на індивідуальній основі.

Крім того, непопулярність корпоративної форми в той період пояс-

ється і скомпрометувала себе в очах американців колонізаторської

діяльністю згаданих вище англійських колоніальних компаній.

Адже вони створювалися на основі спеціальних актів англійського короля

і парламенту, а тому їх ототожнювали з проявом середньовічної

становості і деспотизмом абсолютистської влади монархів, що проти-

воречие гаслам свободи особистості і рівності всіх людей, якими

супроводжувалася буржуазна революція. Деякі вчені надають визна-

поділене значення в цьому плані Bubble Acl (білль), прийнятому в 1720 р.

в Англії після викриття скандальної інфляції та надісланим на

ліквідацію всіх акціонерних компаній, заснованих без відповідаю-

ного дозволу англійської держави. (* 1)

Як би там не було, слід констатувати, що корпорація, як

форма організації виробництва, була запозичена в Англії. У англо-

чан американці запозичили і правило про дозвільний порядок

освіти корпорацій, яке діяло аж до середини XIX

століття. Такі дозволи видавалися законодавчими органами відпо-

ствующего штату або федеральними органами у формі затвердження ус-

тава корпорації. Будь-яких нормативних актів щодо підпри-

нимательской корпорацій не було.

В умовах невисокого рівня розвитку виробництва такий жорсткий

правовий підхід до корпорацій був терпимий, хоча і тоді система видачі

дозволів викликала багато нарікань.

До середини XIX в. в результаті промислового перевороту в США

утвердилася фабрична форма промисловості.

Відповідно увеличи-

лось і число корпорацій. Стали лунати заклики скасувати дозволь-

вальний порядок утворення корпорацій і замінити його реєстраційних

вим. Спочатку це було зроблено лише щодо деяких галузей.

Потім деякі штати своїми законами поширили реєстраційних

ний порядок на корпорації всіх галузей, але обмежували при цьому

загальний обсяг капіталу корпорацій . І якщо обсяг капіталу був вище, то

необхідно було звертатися за дозволом. Таким чином, деякий

час діяли одночасно два способи утворення корпорацій:

дозвільний та реєстраційний. Але потім, коли корпорації показу-

Чи свою перевагу перед індивідуальним способом ведення госпо-

ва, у всіх штатах був здійснений перехід до реєстраційного порядку

освіти корпорацій. Підставою для цього став поширений

(** 1) Див: Мозолин В.П. Корпорації, монополії і право США. М., 1961.

!! 352

на корпорації принцип охорони прав, закріплений в XIV по-

правці до Конституції США, до цього застосовувався лише по відношенню-

нию до фізичних осіб. Відповідно до цієї поправки, прийнятої в

1868 р., жоден штат не може позбавити будь-яка особа життя, свободи або

власності без належного процесу, встановленого правом, так само як

не може заперечувати за будь-якою особою в межах своєї юрисдикції рівне

право на захист закону. (* 1)

До початку XX в. посилився процес концентрації виробництва і

відповідно збільшилася роль великих корпорацій, які стали

домінуючим фактором в американській економіці. Законодавство

попереднього періоду стало для корпорацій сором'язливим. Пості-

пінно діяли в той час в штатах загальні закони про корпорації

стали змінюватися в напрямку надання їм більш широких прав

в здійсненні їх діяльності, зокрема, майже повністю скасувати-

лись обмеження меж по статутному капіталу, директорам і управ-

ляющим надавалися широкі правомочності в галузі управління

корпораціями, значно розширилися фінансові можливості кор-

пораціі при отриманні позик та випуску акцій і т.п.

Почалася своєрідна конкуренція між штатами в області зако-

нодательства про корпорації по створенню максимально привілейовані-

них умов для їх діяльності. Інтерес окремих штатів в регістра-

ції можливо більшого числа компаній пояснювався просто: штати напів-

чали в результаті цього дохід у формі податків з корпорацій за один

тільки факт їх установи в межах відповідного штату.

В історії розвитку корпорацій США велика роль належала

судам. Широко застосовуючи норми загального права, створюючи нові прецеденти-

ти, вміло користуючись наданим їм правом тлумачити закон, суди

наполегливо проводили в життя політику держави, спрямовану на

заохочення корпоративної форми виробництва.

Так, завдяки зусиллям

судів корпорації здобули загальну правоздатність і отримали можли-

ність займатися на свій розсуд по суті будь-якою діяльністю,

приносить прибуток. У статутах корпорацій зазвичай перераховуються лише

основні цілі та завдання діяльності, плюс до того ж закріплюється їх

право здійснювати діяльність у всіх побічних, допоміжних об-

ластях, в тій чи іншій мірі пов'язаних з основною діяльністю

корпорації.

Дух вільної конкуренції, розвинений в США більше, ніж де-

або, сприяв виникненню великих корпорацій. З одного сторо-

ни, це слід було визнати явищем позитивним: саме великі

корпорації дозволяють використовувати складні технології, піднімати про-

ництво на нову висоту і випускати товари більш кращої якості.

Але, з іншого боку, великі корпорації сприяють розвитку моно-

полізма, що, безумовно має бути визнано явищем негативним.

(** 1) Див: Сполучені штати Америки: Конституція і законодавчі акти.

1ВДЗ. С. 43.

!! 353

Ось чому саме американцям довелося "винайти" антимонопольне

законодавство і стати першовідкривачами в цій справі.

2 липня 1890 Конгресом США був прийнятий антитрестовский закон

Шермана. Відповідно до нього будь-яке об'єднання у формі тресту або

-якій іншій формі, спрямоване на обмеження торгівлі та ограни-

Чіва свободу конкуренції в галузі міжштатних відносин і

відносин за участю іноземних держав, оголошувалося незаконним

і піддавалося судовому переслідуванню.

У наступні роки в міру посилення процесу концентрації про-

изводства антимонопольне законодавство частково змінювалося і до-

полнял. Найбільш суттєві доповнення до закону Шермана були

зроблені в 1944 р. законом Клейтона. Цей закон був покликаний усунути

невизначені формулювання закону Шермана шляхом вказівки на кон-

Конкретні дії, які є обмеженням торгівлі та вільної конку-

ренции. У цілому ж посилка закону Клейтона була така: великі

корпорації не треба знищувати, а потрібно лише забороняти небажані

сторони їх діяльності, спрямовані на обмеження і придушення

вільної конкуренції. Ось чому антимонопольне законодавство,

зігравши позитивну роль у розвитку підприємницької справи в

країні, не зупинило бурхливого процесу концентрації виробництва. США

і на сьогоднішній день є лідерами в цьому відношенні.

!! 353

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Проникнення корпорацій на американський континент"
 1. НАША ДОВІДКА
  континенту до початку 2007р. склало 924млн чоловік (14,2% загальної чисельності населення планети). За даними комітету у справах народонаселення Африканського союзу, якщо темпи приросту населення в Африці, в даний час досягають 2,3%, збережуться, то до 2050 р. на континенті будуть жити 2 млрд людей, але за умови, що уряди африканських держав посилять боротьбу з дитячий смертністю і
 2. 5. Корпоративні правовідносини
  корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 3. Глава 13. Управління корпорацією
  корпорацією
 4. Глава 12. Цінні папери корпорацій
  корпорацій
 5. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  корпорації
 6. Глава 4. Основні види корпорацій
  корпорацій
 7. Глава 14. Застосування праці в корпорації
  корпорації
 8. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 9. Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
  континентальній системі
 10. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
  корпорацій і корпоративного
 11. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
  Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи
 12. ? 1. Ознаки корпорації
  корпорації в основному со-впадає з поняттям юридичної особи. Тому корпорацію можна визначити як колективне утворення, організацію, визнану правом юридичною особою, засновану на об'єднаних капіталах і здійснювати будь-яку соціально-корисну діяльність. Проаналізуємо корпорацію за ознаками, зазначеним у даному визначенні. По-перше, корпорація не є
 13. Додаток 2 Зразки корпоративних актів
  корпораціям чекає велика робота з технічного пере-озброєнню, освоєнню випуску конкурентоспроможної продукції, опанувавши-нію сучасними методами фінансового менеджменту, і відповідальність за цю роботу будуть вже нести не "вишесідящіе" особи та органи, а самі учасники корпорацій. Пропонований пакет корпоративних нормативних актів покликаний допомогти знайти корпораціям самостійність.
 14. ? 3. Відповідальність акціонерів, персоналу за порушення корпоративних норм
  корпорацією в майнових ставлення-пах, і, отже, мова може лише йти про їх майнової відповідальності. Насамперед акціонери несуть відповідальність перед корпора-цією за несплату покупної ціни акції, яка залежить від договору 161 між корпорацією і акціонером. Якщо за договором про підписку на акції акціонер погоджується платити встановлену ціну або пере-дати
 15.  § 2. Сполучені Штати Америки в 1945 - 1990-ті р.
    американський континент, США не зазнали тих лих і руйнувань, які обрушилися на багато держав Європи та Азії. Невеликі були і людські втрати. За роки війни США стали провідною військовою державою, створили потужний військовий потенціал. До кінця війни в збройних силах знаходиться 1 2 млн. чоловік. США мали потужним військовим і торговим флотом, мали першокласну авіацію. Високорозвинена
 16.  6.1. США В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
    американського способу життя »- і все це в ім'я своїх корисливих інтересів, які прикриваються фальшивими гаслами демократії, толерантності, прав
 17.  2.1. КЛАСИЧНА ГЕОПОЛИТИКА І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ШКІЛ
    американський експансіонізм, радянський комунізм, італійський фашизм, німецький нацизм, японський мілітаризм, прямо закликали до захоплення та освоєння великих просторів, розширення своїх кордонів за рахунок територій сусідніх країн, поширення свого впливу на всіх континентах Землі. Важливо відзначити, що геополітичні уявлення класичного періоду завжди мали на увазі освоєння людиною