Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

8. Сучасні корпорації в промислово розвинених країнах

Як було показано вище, корпорації пройшли складний шлях розви-

ку від порівняно нескладних, заснованих на особистій зв'язку і повної

відповідальності всіх їх учасників до компаній, побудованих за принци-

пу акціонерних товариств, з обмеженою відповідальністю власників

цінних паперів, випущених з метою об'єднання крупного капіталу.

Шлях розвитку корпорацій певною мірою повторює і кор-

корпоративної право.

Укрупнення корпорацій призвело до необхідності регулювання

внутрішніх відносин за допомогою норм, які ними розроблялися і

застосовувалися стосовно їх членам (працівникам). Це стосується

корпорацій, заснованих на різних видах власності. Але особливе

місце корпоративні норми займають в акціонерних товариствах, з кото-

рими зв'язані долі багатьох і багатьох людей. Організувати діяльність

таких спільнот без корпоративних норм практично неможливо.

В даний час процес укрупнення корпорацій триває.

Якщо раніше інвесторами їх виступали тільки громадяни, то зараз у

багатьох країнах поширеним є участь у них та юридичних

осіб. Це дало можливість створювати суперакціонерние суспільства. Таким

чином, з'являються свого роду асоційовані капіталісти: в Герма-

нии більш поширені картелі, концерни, у Франції - синдикати,

в Англії, США - держательские (холдингові) компанії. Деякі з

них тримають панування над цілими галузями.

!! 354

Сучасні корпорації дуже складні за своєю структурою. Так,

наприклад, в рамках концерну здійснюється горизонтальне і вертикаль-

ве комбінування, створюється науково-технічний центр.

Останнім часом розвиваються процеси диверсифікацій і метушні-

кают об'єднання, в яких під єдиним керівництвом групуються

підприємства, що належать до різних галузям народного господарства,

тобто конгломерати.

Нерідко створюються різні об'єднання об'єднань, тобто систе-

ми компаній. У результаті цього виникає нова система управління

ними, головною особливістю якої є контроль без тягаря со-

бственності, панування без господарських ризиків.

Одним словом, сучасні корпорації в промислово розвинених

країнах більше нагадують корпоративні імперії.

Тенденція до утворення великих корпоративних об'єднань

частково пояснюється більш низькими витратами виробництва і збуту

продукції.

Великі корпорації дійсно є дітьми конку-

ренции. У жорсткій боротьбі за виживання і прибутку перемога забезпечується

високою економічною ефективністю.

Таким чином, великі розміри корпорації пов'язані з ефек-

ністю виробництва. Сучасна технологія вимагає настільки величезних витрат,

що вони опиняються під силу лише великим виробникам; великі

фірми, крім того, можуть витрачати більше коштів на рекламні

кампанії і створювати більш великі за розмірами і діючі більш

напористо збутові організації. Велика корпорація має можливість

розпоряджатися сировинними ресурсами, створювати дослідні лабо-

торії, скуповувати винаходи, залучати вчених, інженерів, техніків.

Вона може контролювати велику частку ринку, щоб її голос був

чути голосно в угодах про ціни. І, нарешті, вона може надавати

тиск на сам уряд.

Корпорації самі по собі стають, у відомому сенсі, приватними

урядами. Їх рішення впливають на розміри і розподіл наці-

ональних продуктів, спрямованість капіталовкладень, рівні занятос-

ти й купівельну спроможність населення. По суті, вони стягують

податки з споживача, визначаючи рівні цін і обсяги виробництва.

Представлення про ціни, що встановлюються в результаті вільної

гри ринкових сил, сьогодні потребує перегляду: у ряді галузей з

масовим виробництвом товарів ціни встановлюються невеликим чис-

лом корпорацій з урахуванням витрат виробництва, прибутків, обсягу про-

даж і можливостей транспортної системи. Такі негативні наслідки-

вия великих корпорацій.

Але, з іншого боку, чи є історична альтернатива їм?

Однією з альтернатив є державна власність. Але

вона породжує проблеми, як тепер чітко видно на прикладі Росії,

більші, ніж ті, що пов'язані з владою корпорацій. Якщо одна група,

шар чиновників має владу в усіх сферах, тобто монопольною владою,

то грунту для зловживань значно більше. Корпорацій само багато,

і одне це вже обнадіює.

Корпоративний лад в промислово розвинених країнах на сучас-

менном етапі відрізняється такими особливостями:

1) принцип приватного володіння в підприємництві витісняється

принципом володіння колективного, як то: акціонерного, державного;

2) поступове зведення нанівець приватної власності спричинило за

собою і ослаблення стимулу до отримання прибутку.

Зараз як

стимулу виступають, крім збереження права розпоряджатися своїми ка-

капіталовкладень, категорії нематеріального (морально-ідеального)

властивості: ступінь впливу на уряд, нові зачінанія, гро-

ве визнання і т.п.;

3) у суспільстві відбувається поділ єдиного раніше центру влади на

два: формальний (урядовий) і фактичний (корпоративний);

4) все більш і більш спостерігається перехід від рішень, що диктуються

вільним ринком, до рішень, що приймаються адміністративної груп-

співай (не обов'язково урядової).

Виникає питання., А чи не йде західне суспільство до корпоративного

державі?

Аналіз стану справ у країнах, про які йде мова, не дає поки

позитивної відповіді на це питання.

По-перше, тому, що основним видом корпоративної діяльність-

ти є економічна, а не політична. Навіть при загасання сти-

мула до отримання прибутку основним спонукальним мотивом в діяч-

ності корпорацій служить і раніше скоріше прагнення до прибутку і

творчим досягненням, ніж до політичної влади.

По-друге, рішення в корпоративній економіці децентралізовані.

Лише тільки в кризових ситуаціях, наприклад, в періоди сильної

інфляції, спостерігаються централізовані рішення з питань потол-

ков цін і заробітної плати. Але навіть коли ці рішення необхідні, вони

ускладнюють економічний процес і можуть допускатися на короткостроковий

період.

По-третє, корпорації продовжують боротися один з одним. Конеч-

але, поняття конкуренції безлічі окремих виробників або про-

давцами зараз інше: жорстка конкуренція між ними перейшла в м'яку

конкуренцію, конкуренцію за споживача.

По-четверте, поява потужних профспілок можна розглядати

як елемент економічного здоров'я, як велику врівноважуючу

силу по відношенню до всевладдя корпорацій .

І, нарешті, все більш і більш підвищується якість правитель-

жавного регулювання, система застосовуваних урядом заходів для

стабілізації економіки є важливою гарантією проти знищення

корпораціями один одного, а заодно суспільного добробуту.

Ось чому країнам Західної Європи і США не загрожує установле-

ня тоталітаризму, нехай навіть і на корпоративній основі.

!! 356

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "8. Сучасні корпорації в промислово розвинених країнах"
 1. Імперіалізм
  корпорації (ТНК) і Транснаціональні банки (ТНБ) , що мають міжнародний характер і поставили під свій контроль цілі галузі виробництв особливо в слаборозвинених
 2. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 3. 5. Корпоративні правовідносини
  корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 4. Глава 13. Управління корпорацією
  корпорацією
 5. Глава 12. Цінні папери корпорацій
  корпорацій
 6. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  корпорації
 7. Глава 4. Основні види корпорацій
  корпорацій
 8. Глава 14. Застосування праці в корпорації
  корпорації
 9. ? 1. Ознаки корпорації
  корпорації в основному со-впадає з поняттям юридичної особи. Тому корпорацію можна визначити як колективне утворення, організацію, визнану правом юридичною особою, засновану на об'єднаних капіталах і здійснювати будь-яку соціально-корисну діяльність. Проаналізуємо корпорацію за ознаками, зазначеним у даному визначенні. По-перше, корпорація не є
 10. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
  корпорацій і корпоративного
 11. Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
  Глава 3. Корпорації в континентальній системі
 12. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
  Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи
 13. Додаток 2 Зразки корпоративних актів
  сучасними методами фінансового менеджменту, і відповідальність за цю роботу будуть вже нести не "вишесідящіе" особи та органи, а самі учасники корпорацій. Пропонований пакет корпоративних нормативних актів покликаний допомогти знайти корпораціям самостійність. Він заснований на дійству-ющем законодавстві, в ньому враховано досвід багатьох і багатьох корпорацій м. Москви, Московської та Тюменської
 14. ? 3. Стадії розвитку корпорацій
  сучасних корпорацій. На першій стадії власники акцій володіють повним контролем за діями адміністрації корпорації. Коло власників незна-читель. Багато з них самі трудяться в даній корпорації. Вони жваво цікавляться не тільки тим, яку частку прибутку повинні отримати, а й тим, як краще і ефективніше побудувати діяч-ність корпорації, щоб збільшити її прибутковість.
 15. 1. Корпорації в стародавньому світі
  сучасними акціонерними товариствами, то ми, звичайно, і не знайдемо в них всіх ознак корпорації: ознаки того чи іншого соціального явища накопичуються поступово і тому немає нічого дивного, що прообрази акціонерних суспільств не удовлет-Воря всім вимогам сучасних господарських товариств. У часи падіння Римської імперії ці товариства втратили первісне
 16. Міжнародна економічна інтеграція
  корпорації сприяли виникненню нового міжнародного поділу праці - економічної взаємозалежності різних суспільств, глибоко проникла в економіку всіх країн міра22). Незважаючи на те, що країни третього світу набагато більш економічно вразливі, сильніше залежать від зрушень на світовому ринку, ніж індустріальні країни, в певному сенсі всі економіки стають все більш залежні
 17. Василенко І. А.. Адміністративно-державне управління в країнах Заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина: Навчальний посібник. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Видавнича корпорація «Логос». - 200 с., 2001

© 2014-2020  ibib.ltd.ua