Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА


За наявності однієї із визначених законом (статті 206-209 КПК) підстав досудове слідство зупиняється мотивованою постановою слідчого, яка не потребує затвердження прокурором. Останньому направляють її копію.
У Німеччині існує інститут тимчасового припинення провадження у справі в стадії відкриття судового розгляду. Згідно з § 205 КПК Німеччини "якщо відкриттю судового розгляду заважає тривала відсутність обвинуваченого або інша, пов'язана з його особою, перешкода, то суд шляхом прийняття постанови може тимчасово припинити провадження у справі. Головуючий в разі необхідності зобов'язаний забезпечити збереження доказів".
233
Якщо в справі притягнуто двох або декількох обвинувачених, а підстави для зупинення справи стосуються не всіх обвинувачених, слідчий вправі виділити і зупинити справу щодо окремих обвинувачених (часткове зупинення слідства) або зупинити провадження в усій справі (повне зупинення слідства).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА"
 1. 2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого
  зупиненням. Якщо одночасно зупиняють слідство та оголошують розшукобвинуваченого, то: - про це складають єдину постанову, в якій, окрім даних, указаниху ст. 130 КПК, зазначають: обставини розслідуваного злочину; - - ; підстави та умови зупинення провадження; ; підстави та умови оголошення розшуку; доручення та вказівки органам дізнання про провадженнярозшуковихдій; місце, куди треба направити
 2. 2.2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі
  зупинення досудового слідства доодужання обвинуваченого. За наявності до того підстав обраний щодо обвинуваченогозапобіжний захід може бути змінено або скасовано, однак це неповинно загрожувати вирішенню завдань кримінального процесу. Якщо захворів один обвинувачений, а у справі притягують якобвинувачених кількох осіб, слідчий повинен визначитися щододоцільності виділення справи в окреме
 3. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
  процесуальні гарантії встановлення особи, яка вчинила злочин. Однак на практиці є чимало випадків, коли особу не вдалося встановити, через що відсоток розкриття злочинів - основний показник діяльності органів дізнання - знижується. Така ситуація зумовлює штучне (часто незаконне) підвищення ("покращання") показника розкриття злочинів органами дізнання, однак, звісно, це не свідчить про підвищення
 4. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
  зупинено Справа, в якій слідство зупинено, підлягає закриттю: 1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначених у статтях 49 і 106 Кримінального кодексу України, а у випадках, зазначених у частині 1 статті 7 цього Кодексу, - і до закінчення цих строків; 2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11 частини 1 статті 6 цього Кодексу. (4)
 5. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  процесуального закону здійснюється діяльність спеціально уповноважених осіб органів дізнання і досудового слідства із всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи з метою повного і швидкого розкриття злочинів (суспільно небезпечних діянь), викриття винних, вжиття заходів до запобігання і припинення злочинів та забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди і
 6. Правові наслідки рішення про зупинення досудового слідства:
  процесуальні: припинення провадження слідчих та інших процесуальних дій; переривання перебігу строку досудового слідства; переривання перебігу строку тримання під вартою особи, якасховалася від слідства; 2) кримінально-правові: . - зупинення перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка ухиляється від слідства (ч. 2 ст. 49 КК). У літературі висловлено
 7. 3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО
  процесуальний закон доволі стисло регламентує підстави відновлення зупиненого досудового слідства. В ст. 210 КПК зазначено: "у разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає постанову.". Така потреба виникає у разі, якщо: 1) немає підстав до зупинення слідства: обвинуваченого, що ухилявся від слідства, знайдено і йогоучасть у справі забезпечено; обвинувачений видужав і може брати участь
 8. 2.4. Етапи стадії
  процесуальні дії, метою яких є з'ясування можливості призначення кримінальної справи до судового розгляду. Термін провадження таких процесуальних дій - не більше 10 діб, а у разі складності справи - не більше 30 діб з дня її надходження до суду. Ці дії виконують у такому порядку: повідомлення про день попереднього розгляду справи прокурора та інших (заінтересованих) учасників процесу (однак їх
 9. Зупинення досудового слідства
  процесуальної діяльності по кримінальній справі. Обставини, через які можна зупинити досудове слідство, передбачено в ст. 206 КПК: Зупинення і закінчення досудового слідства: невідоме місцезнаходження обвинуваченого; психічне або інше тяжке захворювання, яке перешкоджає закінченню провадження в справі; не встановлено особу, яка вчинила злочин. Як випливає зі змісту закону, підстави зупинення
 10. 39. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи.
  процесуальних дій, а встановлюються відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. За наявністю та порядком сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу справи цивільного судочинства поділяються на три ірупн: справи, в яких ці витрати підлягають сплаті при зверненні до суду; справи, в яких витрати при зверненні до суду не сплачуються, а покладаються на сторони