Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого


Якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого, то слідчийоголошує його розшук, керуючись при цьому правилами, передбаченими статтями 138 та 139 КІЇК". Розшук може бути оголошенояк під час досудового слідства, так і одночасно із його зупиненням.
Якщо одночасно зупиняють слідство та оголошують розшукобвинуваченого, то:
- про це складають єдину постанову, в якій, окрім даних, указаниху ст. 130 КПК, зазначають:
обставини розслідуваного злочину; - - ;
підстави та умови зупинення провадження; ;
підстави та умови оголошення розшуку;
доручення та вказівки органам дізнання про провадженнярозшуковихдій;
місце, куди треба направити обвинуваченого після затримання;
- копію постанови направляють:
прокуророві;
органу дізнання, якому доручають провадження розшуку;
- до органу дізнання для належної організації розшуку направляють також такі документи:
копію постанови про притягнення особи як обвинуваченого;
копію постанови про обрання запобіжного заходу (якщо такийзахід було обрано);
довідку про особу розшукуваного, в якій зазначають дані обвинуваченого: прізвище, ім'я, по батькові, перелік родичів і їх місцепроживання, останнє місце проживання і роботи, відомості просудимість, особливі прикмети, звички, особисті зв'язки та всі іншідані, які, на думку слідчого, можуть бути корисними для розшуку;
фото обвинуваченого;
статистичну картку форми 3 (про зупинення досудового слідства).
* Підставою до оголошення розшуку є невстановлення місця перебування обвинуваченого (ч. 1 ст. 138 КПК). Вона є тотожною до підстави зупинення досудового слідства, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 206 КПК. Однак у ст. 138 КПК, окрім наявності постанови про притягнення особи як обвинуваченого, не ставиться інших умов оголошення розшуку (виконання всіх слідчих дій, що є можливим у відсутності обвинуваченого, тощо).
3. Направивши ці документи до органу дізнання для організаціїрозшуку обвинуваченого, слідчий повинен здійснювати також самостійно безпосередню розшукову діяльність шляхом:
направлення запитів до установ кримінально-виконавчої системи, де розшукуваний обвинувачений може відбувати покарання завчинення іншого злочину;
направлення запитів до органів міліції за місцем можливогоперебування обвинуваченого;
використання даних, отриманих під час розслідування іншихкримінальних справ тощо.
У разі затримання обвинуваченого, якого розшукували і щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, органрозшуку негайно повідомляє прокуророві за місцем затримання.
Прокурор протягом 24 годин перевіряє, чи дійсно затриманийє тією особою, яку розшукували. Переконавшись у наявності законних підстав для арешту, дає санкцію на відправлення заарештованого етапом до місця провадження досудового слідства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого"
 1. § 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики
  процесуальної дії у певних обставинах його реалізації. Раціональність і ефективність способу дії (тактичного прийому) є його істотними ознаками. Разом з тим зазначені ознаки ще не дають змоги відокремити тактичний прийом від інших способів дії (організаційних, підготовчих, технічних тощо). Відокремлення тактичного прийому від інших способів дії криється в його психологічній сутності,
 2. Процесуальна характеристика взяття під варту.
  порядок утримання осіб під вартою: затримані або взяті під варту працівники міліції утримуютьсяв установах Державного департаменту з питань виконання покараньокремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті (ч. 7 ст. 21Закону України "Про міліцію"); особи, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України, службібезпеки, прокуратурі,
 3. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  процесуального закону здійснюється діяльність спеціально уповноважених осіб органів дізнання і досудового слідства із всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи з метою повного і швидкого розкриття злочинів (суспільно небезпечних діянь), викриття винних, вжиття заходів до запобігання і припинення злочинів та забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди і
 4. 2.2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі
  зупинення досудового слідства доодужання обвинуваченого. За наявності до того підстав обраний щодо обвинуваченогозапобіжний захід може бути змінено або скасовано, однак це неповинно загрожувати вирішенню завдань кримінального процесу. Якщо захворів один обвинувачений, а у справі притягують якобвинувачених кількох осіб, слідчий повинен визначитися щододоцільності виділення справи в окреме
 5. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
  процесуальні гарантії встановлення особи, яка вчинила злочин. Однак на практиці є чимало випадків, коли особу не вдалося встановити, через що відсоток розкриття злочинів - основний показник діяльності органів дізнання - знижується. Така ситуація зумовлює штучне (часто незаконне) підвищення ("покращання") показника розкриття злочинів органами дізнання, однак, звісно, це не свідчить про підвищення
 6. 3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО
  процесуальний закон доволі стисло регламентує підстави відновлення зупиненого досудового слідства. В ст. 210 КПК зазначено: "у разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає постанову.". Така потреба виникає у разі, якщо: 1) немає підстав до зупинення слідства: обвинуваченого, що ухилявся від слідства, знайдено і йогоучасть у справі забезпечено; обвинувачений видужав і може брати участь
 7. 2.4. Етапи стадії
  процесуальні дії, метою яких є з'ясування можливості призначення кримінальної справи до судового розгляду. Термін провадження таких процесуальних дій - не більше 10 діб, а у разі складності справи - не більше 30 діб з дня її надходження до суду. Ці дії виконують у такому порядку: повідомлення про день попереднього розгляду справи прокурора та інших (заінтересованих) учасників процесу (однак їх
 8. 2. ПІДСТАВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
  процесуальних дій,що обмежують права громадян (наприклад, незаконне застосуванняпримусових заходів медичного характеру за рішенням суду; незаконне порушення справи щодо особи тощо). У частині 3 ст. 13 Закону України від 1 грудня 1994 р. йдеться про громадян, які перебували "під слідством і судом", однак не розтлумачено, що це означає. На думку В. М. Тертишника, "особа вважається під слідством або
 9. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
  зупинено Справа, в якій слідство зупинено, підлягає закриттю: 1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначених у статтях 49 і 106 Кримінального кодексу України, а у випадках, зазначених у частині 1 статті 7 цього Кодексу, - і до закінчення цих строків; 2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11 частини 1 статті 6 цього Кодексу. (4)
 10. 39. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи.
  процесуальних дій, а встановлюються відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. За наявністю та порядком сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу справи цивільного судочинства поділяються на три ірупн: справи, в яких ці витрати підлягають сплаті при зверненні до суду; справи, в яких витрати при зверненні до суду не сплачуються, а покладаються на сторони