Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі


Складають постанову про зупинення досудового слідства доодужання обвинуваченого.
За наявності до того підстав обраний щодо обвинуваченогозапобіжний захід може бути змінено або скасовано, однак це неповинно загрожувати вирішенню завдань кримінального процесу.
Якщо захворів один обвинувачений, а у справі притягують якобвинувачених кількох осіб, слідчий повинен визначитися щододоцільності виділення справи в окреме провадження стосовно обвинуваченого, який захворів.
Після зупинення провадження у справі слідчий повинен:
підтримувати контакт із лікарем, який лікує обвинуваченого,з метою вчасного встановлення моменту закінчення лікування івідновлення слідства;
припиняти можливі спроби обвинуваченого ухилитися від лікування або від слідства тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі"
 1. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  процесуального закону здійснюється діяльність спеціально уповноважених осіб органів дізнання і досудового слідства із всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи з метою повного і швидкого розкриття злочинів (суспільно небезпечних діянь), викриття винних, вжиття заходів до запобігання і припинення злочинів та забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди і
 2. 1. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, УМОВИ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  процесуальні умови: 1) у справі зібрано достатні та неспростовні докази, які вказують на те, що злочин вчинено певною особою; Особливістю зупинення дізнання є те, що рішення про це може бути прийнято тільки у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин. щодо такої особи винесено постанову про притягнення якобвинуваченого; виконано всі слідчі дії, провадження яких можливе за відсутності
 3. Зупинення досудового слідства
  процесуальної діяльності по кримінальній справі. Обставини, через які можна зупинити досудове слідство, передбачено в ст. 206 КПК: Зупинення і закінчення досудового слідства: невідоме місцезнаходження обвинуваченого; психічне або інше тяжке захворювання, яке перешкоджає закінченню провадження в справі; не встановлено особу, яка вчинила злочин. Як випливає зі змісту закону, підстави зупинення
 4. Процесуальна характеристика освідування.
  порядок освідування: винесення постанови слідчим; виклик особи, що підлягає освідуванню; встановлення особи, яка підлягає освідуванню; оголошення постанови слідчого особі, тіло якої оглядатимуть; роз'яснення понятим (спеціалістові) їх прав та обов'язків; проведення освідування; вислуховування зауважень з боку спеціаліста (якщо він їхвисловлює); складання протоколу слідчим; підписання протоколу
 5. Експертиза (гл. 18, статті 75-76 КПК).
  процесуальні дії в такій послідовності: складає постанову про призначення експертизи - ст. 196 КПК; ознайомлює з цією постановою обвинуваченого (підозрюваного) і роз'яснює йому права при призначенні та проведенні експертизи, про що складає протокол, - ст. 197 КПК; за необхідності одержує зразки для експертного дослідженняв порядку, передбаченому ст. 199 КПК: складає постанову про вилучення або
 6. 2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого
  зупиненням. Якщо одночасно зупиняють слідство та оголошують розшукобвинуваченого, то: - про це складають єдину постанову, в якій, окрім даних, указаниху ст. 130 КПК, зазначають: обставини розслідуваного злочину; - - ; підстави та умови зупинення провадження; ; підстави та умови оголошення розшуку; доручення та вказівки органам дізнання про провадженнярозшуковихдій; місце, куди треба направити
 7. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
  процесуальні гарантії встановлення особи, яка вчинила злочин. Однак на практиці є чимало випадків, коли особу не вдалося встановити, через що відсоток розкриття злочинів - основний показник діяльності органів дізнання - знижується. Така ситуація зумовлює штучне (часто незаконне) підвищення ("покращання") показника розкриття злочинів органами дізнання, однак, звісно, це не свідчить про підвищення
 8. 3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО
  процесуальний закон доволі стисло регламентує підстави відновлення зупиненого досудового слідства. В ст. 210 КПК зазначено: "у разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає постанову.". Така потреба виникає у разі, якщо: 1) немає підстав до зупинення слідства: обвинуваченого, що ухилявся від слідства, знайдено і йогоучасть у справі забезпечено; обвинувачений видужав і може брати участь
 9. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  процесуальномудокументі, а шляхом надпису прокурором на обвинувальномувисновку слова "затверджую" і вчинення ним підпису. Рішення про складання нового обвинувального висновку прокурор (або його заступник) приймає у разі, якщо він не згоден зобвинувальним висновком, складеним слідчим. При цьому ранішескладений обвинувальний висновок із справи вилучають. 3. Рішення про повернення справи органові
 10. 2.4. Етапи стадії
  процесуальні дії, метою яких є з'ясування можливості призначення кримінальної справи до судового розгляду. Термін провадження таких процесуальних дій - не більше 10 діб, а у разі складності справи - не більше 30 діб з дня її надходження до суду. Ці дії виконують у такому порядку: повідомлення про день попереднього розгляду справи прокурора та інших (заінтересованих) учасників процесу (однак їх