Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, УМОВИ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА


Зупинення досудового слідства - це тимчасова вимушена перерва у провадженні досудового слідства, зумовлена обставинами, що унеможливлюють його подальше провадження.
Згідно зі ст. 206 КПК досудове слідство в кримінальній справі зупиняють за такими підставами':
1. Якщо місце перебування обвинуваченого невідоме (п. 1 ч. 1 ст. 206, ст. 207 КПК). Характерною ознакою цієї підстави зупинення досудового слідства є те, що слідчий знає, хто вчинив злочин, але місце перебування цієї особи не встановлено з різних причин. Закон ці причини не перелічує, однак зі слідчої практики випливає, що найпоширенішою є переховування обвинуваченого. Як правило, особи, що вчинили тяжкі злочини, ховаються одразу ж після вчинення злочину або отримання відомостей про порушення кримінальної справи.
Досудове слідство за цією підставою зупиняють, якщо виконано такі процесуальні умови:
1) у справі зібрано достатні та неспростовні докази, які вказують на те, що злочин вчинено певною особою;
Особливістю зупинення дізнання є те, що рішення про це може бути прийнято тільки у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин.
щодо такої особи винесено постанову про притягнення якобвинуваченого;
виконано всі слідчі дії, провадження яких можливе за відсутності обвинуваченого, вжито всіх можливих заходів до знайдення,отримання та збереження всіх доказів у справі. Дотримання цієїумови має на меті, по-перше, забезпечення реалізації принципупублічності (ст. 4 КПК), а, по-друге, дає змогу слідчому якомогашвидше зафіксувати обставини, що мають значення для справи, іпісля встановлення місця перебування обвинуваченого одразу розпочати виконання дій з його участю;
обвинувачений сховався від слідства, а вжитими заходами встановити його місце перебування не вдалося.
2. Якщо психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження в справі (п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК).
Провадження у справі може бути зупинено за наявності таких умов:
хвороба обвинуваченого є тяжкою. Закон не містить перелікупсихічних чи інших захворювань, а вказує лише, що хвороба маєбути тяжкою. В практиці діяльності слідчих органів таким визнаютьзахворювання, за якого стан здоров'я обвинуваченого не дозволитьдопитати його як обвинуваченого або залучити до участі в іншихслідчих діях;
хвороба має тимчасовий, а не хронічний характер. Це означає,що вона є виліковною, а тому можна очікувати одужання обвинуваченого. Якщо захворювання є хронічним, то слід розглянути питання про закриття кримінальної справи за ч. 2 ст. 7 КПК у зв'язкузі зміною обставин (особа внаслідок тяжкого захворювання уже неє суспільно небезпечною);
захворювання обвинуваченого має засвідчити лікар, який працює в лікувальній установі, або своїм висновком судово-медичначи судово-психіатрична експертиза;
виконано всі слідчі дії, провадження яких можливе за відсутності хворого обвинуваченого, вжито всіх можливих заходів до знайдення, отримання та збереження всіх доказів у справі.
Не можна зупиняти досудове слідство за п. 2 ст. 206 і ст. 208 КПК у тому разі, якщо у справі призначено стаціонарну судово-медичну або судово-психіатричну експертизу. Незалежно від тяжкості захворювання обвинуваченого з ним провадять слідчу дію - експертизу, а тому говорити про неможливість участі обвинуваченого у провадженні слідчих дій не можна.
3. Якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин (п. З ч. 1 ст. 206,ст. 209 КПК).
Прийняти таке рішення можна за умови, що під час розслідування справи вжито всіх заходів до виявлення, закріплення та збереження всіх доказів у справі та встановлення особи, яка вчинила злочин, але встановити її так і не вдалося.
Перелік підстав, за якими зупиняють досудове слідство (ст. 206 КПК), є вичерпним і поширеному тлумаченню не підлягає. Будь-які інші обставини, що перешкоджають закінченню досудового слідства, наприклад, хвороба потерпілого, експерта, тривале відрядження обвинуваченого не можуть бути підставою до зупинення провадження у справі. Тому за їх наявності розслідування у справі має тривати, а якщо строк досудового слідства спливає, слідчий повинен порушити перед відповідним прокурором клопотання про продовження строку слідства в порядку, передбаченому ст. 120 КПК.
У Російській Федерації (РФ) провадження у справі може бути зупинено також у разі, якщо громадянин, реалізуючи своє право (ч. 4 ст. 125 Конституції РФ), вирішив звернутися зі скаргою до Конституційного Суду РФ. Згідно зі ст. 98 Закону РФ про Конституційний Суд останній у разі прийняття скарги до розгляду сповіщає про це орган, у провадженні якого перебуває справа. Одержавши таке повідомлення, слідчий, керуючись ст. 103 згаданого закону, може зупинити провадження до прийняття Конституційним Судом рішення за скаргою.
За вітчизняним законодавством громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи також мають право на конституційне звернення (п. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 43 Закону України "Про Конституційний Суд України"), тобто на заявлення письмового клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи (ч. 1 ст. 42 згаданого Закону).
Згідно з ч. З ст. 57 того ж Закону строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати 6 місяців.
Доцільно було б у КПК регламентувати підставу до зупинення досудового слідства у кримінальній справі, пов'язану з поданням і розглядом конституційного звернення обвинуваченого про тлумачення застосованого щодо нього закону і Конституції України. Шестимісячний строк конституційного провадження порівняно зі строком, на який зупиняється досудове слідство за іншими підставами, не є значним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, УМОВИ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА"
 1. Правові наслідки рішення про зупинення досудового слідства:
  1) кримінально-процесуальні: припинення провадження слідчих та інших процесуальних дій; переривання перебігу строку досудового слідства; переривання перебігу строку тримання під вартою особи, якасховалася від слідства; 2) кримінально-правові: . - зупинення перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка ухиляється від слідства (ч. 2 ст. 49 КК). У літературі
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 3. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  Нотаріальний процес- це сукупність вчинюваних нотаріальних проваджень або нотаріальних дій, якщо за однією заявою вчиняється одне провадження, та нотаріально-процесуальних правовідносин, які виникають під час вчинення нотаріального провадження. До компетенції нотаріальних органів належать різні за складністю провадження. Іноді навіть здається, що в окремих нотаріальних провадженнях робота
 4. ПЕРЕДМОВА
  Тримаючи в руках нову книгу, читач мимоволі запитує, чим вона відрізняється від інших видань з такої самої тематики? Запропонований курс лекцій є першою в Україні працею, в якій автор: 1) відійшов від традиційного викладу навчального матеріалу в розповідному стилі та охарактеризував основні кримінально-процесуальні поняття (принципи, суб'єкти, запобіжні заходи, слідчі дії) за логіко-правовими
 5. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  Будь-який суб'єкт, звертаючись до навколишньої дійсності, стикається з нескінченною множиною об'єктів: предметів, явищ, процесів. Спроба вивчення їх всіх одночасно не має сенсу. Через це в ході пізнання виокремлюють у реальному світі лише деякі предмети, явища, процеси, спрямовуючи на них свій пізнавальний інтерес. Залежно від їх кількості (обсягу) розрізняють: 1) об'єктивну реальність; 2) об'єкт
 6. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
  Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи - це покладання на зазначених суб'єктів обов'язку із забезпечення ними належної поведінкинеповнолітнього та його явки до органів дізнання, слідчого, прокурора і суду. Спосіб запобігання - виконання батьками, опікунами, піклувальниками або адміністрацією дитячої установи обов'язку
 7. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  Забезпечення всебічності, повноти й об'єктивності розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення по суті потребують об'ємної і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому згідно зі ст. 111 КПК переважна більшість кримінальних справ має "пройти" стадію досудового слідства. Винятком є лише: справи приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 27 КПК); справи з протокольною формою досудової підготовки
 8. За результатами розгляду апеляцій на вироки
  які не набрали законної сили, ухвалені місцевими судами, або постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, ухвалені місцевими судами, апеляційний суд: 1) виносить ухвалу про: залишення вироку чи постанови без зміни, а апеляції - беззадоволення; скасування вироку чи постанови і повернення справи прокуророві на додаткове розслідування або на новий
 9. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 10. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної