Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Правові наслідки рішення про зупинення досудового слідства:


1) кримінально-процесуальні:
припинення провадження слідчих та інших процесуальних дій;
переривання перебігу строку досудового слідства;
переривання перебігу строку тримання під вартою особи, якасховалася від слідства;
2) кримінально-правові: .
- зупинення перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка ухиляється від слідства (ч. 2 ст. 49 КК).
У літературі висловлено пропозицію (В. М. Тертишник) про те, що зупинення досудового слідства у зв'язку із невстановленням особи, яка вчинила злочин, має зумовлювати і цивільно-правові наслідки: передбачене ч. 1 ст. 1177 ЦК відшкодування фізичній особі (потерпілому) майнової шкоди, завданої внаслідок злочину. Згідно з ч. 2 цієї ж статті ЦК умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка постраждала від злочину, встановлено законом. Однак досі відповідного закону в Україні немає.
Отже, після зупинення досудового слідства кримінальну справу не вважають завершеною. Вона й далі залишається за слідчим, так би мовити, "висить" на ньому. Справа може бути предметом прокурорських чи відомчих перевірок щодо обгрунтованості та законності зупинення слідства.
Необхідність зупинення досудового слідства за українським процесуальним законом зумовлено жорсткими строками провадження у кримінальній справі та необхідністю їх продовження (ст. 120 КПК). Між тим, у багатьох закордонних державах через брак регулювання процесуальних строків інституту зупинення провадження у справі немає взагалі (Франція) або ж він діє тільки в судових стадіях процесу (Німеччина)*.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
1. Зупинення досудового слідства зумовлюють об'єктивніпричини.
Перелік підстав до зупинення досудового слідства є вичерпним.
Зупинення досудового слідства має як кримінально-процесуальні, так і кримінально-правові наслідки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Правові наслідки рішення про зупинення досудового слідства:"
 1. ПЕРЕДМОВА
  правові документи в галузі прав людини для характеристики окремих процесуальних понять; 5) врахував положення постанов Конституційного Суду України, Пленуму Верховного Суду України, наказів Генерального прокурора України, МВС України та нормативно-правових актів інших відомств; 6) всі стадії кримінального процесу охарактеризував шляхом подання основних їх ознак (поняття, значення, основні
 2. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
  правові акти Європейська конвенція з відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів від 24 листопада 1983 р. Руководящие принципьі, касающиеся роли лиц, осуществляющихсудебное преследование. Принятн восьмим Конгрессом Организации Обье-диненньїх Наций по предупреждению преступности и обращению с право-нарушителями (Гавана, Куба, 27 августа-7 сентября 1990 года) // Правачеловека: Сборник
 3. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  наслідком діяльності в стадії порушення кримінальної справи. Співвідношення стадії досудового слідства і стадії судового розгляду: Досудове слідство має допоміжний щодо стадії судового розгляду характер. Діяльність у цій стадії здійснюється не тільки досуду, а й (і це головне) для суду. Зв'язок між цими стадіями є двостороннім: розслідувану кримінальну справу направляють до суду для вирішення
 4. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  правовій державі містяться правовідносини, однією із сторін яких є особа, що вчинила злочин, а тому зобов'язана зазнати певних правових обмежень, а іншою - держава з її правом публічного засудження винного і призначення законного, обґрунтованого і справедливого покарання. Ці правовідносини виникають із моменту вчинення злочину. Отже, не органи держави, а закон покладає на винного кримінальну
 5. 1. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, УМОВИ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  рішення про це може бути прийнято тільки у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин. щодо такої особи винесено постанову про притягнення якобвинуваченого; виконано всі слідчі дії, провадження яких можливе за відсутності обвинуваченого, вжито всіх можливих заходів до знайдення,отримання та збереження всіх доказів у справі. Дотримання цієїумови має на меті, по-перше, забезпечення
 6. 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  правові та кримінально-процесуальні відносини. Постанова, у якій формулюють це рішення, має преюдиційнезначення, бо наявність нескасованої постанови органу дізнання,слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи щодо певної особи є обставиною, що виключає провадження у справі щодоцієї самої особи і за тим самим обвинуваченням (п. 10 ч. 1 ст. 6КПК). Це положення процесуального закону цілком
 7. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
  правові акти Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 р. № 5 "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних
 8. 2.4. Етапи стадії
  правові акти Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 лютого 1991 р.№ 1 "Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя" //Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах(1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня1988 р. № 3 "Про застосування судами України
 9. § 4. Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності
  правові наслідки якої роз'яснюються сторонам судом до її затвердження. Іноді господарський суд не в змозі розглянути справу до вирішення пов'язаної з нею іншої справи про господарську відповідальність органом, що вирішує господарські спори, або відповідного питання компетентними органами, а також у разі: призначення судової експертизи; надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів;
 10. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  правові норми на конституційному рівні для подальшого успішного вирішення тих екологічних про-блем, які є в Україні. ¦Але, звичайно, одним лише Основним Законом створити повноцінну правову базу для суттєвого поліпшення екологічної ситуації неможливо. Тут доречно згадати, що ще 1992 р. було розроблено концепцію розвитку екологічного права, яка тоді була названа «екологічним деревом Костицького».