Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 22. РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇН СНД ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В області охорони навколишнього середовища у держав - членів СНД багато спільних проблем, що залишилися у спадок від СРСР.

Радянський Союз володів величезними сумарними природними ресурсами - паливно-енергетичними, земельними, мінерально-сировинними, лісовими, водними. Деякими з них - в набагато більших розмірах, ніж будь-яка інша країна світу. Наявність цих ресурсів в першу чергу зумовило створення великих продуктивних сил, дозволило СРСР у другій половині XX в. вийти на друге місце в світі за загальним обсягом виробництва, а за окремими видами продукції, що виробляється - і на першому. Однак це перше місце було пов'язано з видобутком і подальшою переробкою природних ресурсів (вугілля, нафти, металевих руд, лісу), виробництвом деяких видів металлоемкого обладнання тощо

330

Командно-адміністративна система і що склався господарський механізм не стимулювали дбайливе, раціональне природокористування. Розвиток і розміщення продуктивних сил продовжувалося без належної проробки та обліку екологічних факторів. Прогрес асоціювався з димлячими трубами, тоннами витягнутого вугілля, виплавленої сталі, мільйонами кіловат електроенергії. Забрудненню піддавалися всі компоненти навколишнього середовища і всі куточки величезної держави. Екологічний аналіз, проведений Лабораторією моніторингу природного середовища та клімату Госкомгідроме-та СРСР і АН СРСР наприкінці 80-х років, показав рівень забруднення і деградації природного середовища в окремих регіонах колишнього СРСР (табл. 22.1). Багато в чому він відображає і сучасний стан країн СНД.

Економічна криза початку 90-х років не благоприятствовал поліпшенню екологічної ситуації в країнах СНД. Показники економічного розвитку суттєво погіршилися: ВВП за 1990-1994 рр.. скоротився на 40%, а промислове виробництво майже вдвічі. Водночас відносно стабільним, особливо наприкінці 90-х років, залишався випуск продукції нафтогазової, гірничодобувної, хімічної, металургійної, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, тобто в галузях, що використовують невідтворювані природні багатства, з найбільшими шкідливими викидами в навколишнє середовище. Паливна криза 90-х років у Молдові, Вірменії, Грузії, Таджикистані викликав масову вирубку зелених насаджень.

Таблиця 22.1

Місце, займане економічними регіонами колишнього СРСР за ступенем забруднення ь деградації природного середовища * Викиди шкідливих речовин в атмосферу Забруднення річок. Забруднення грунтів, Сукупність Республіки та економі-- = -1 на едини-По ражі ність антропогенних впливів ческие райони на одиницю обший площі цу урбанізованої площі ня лісів дефіцит води ерозія грунтів 1 2 3 4 5 6 7 ±

Росія: Північний 12 2 2 8 12 13 Північно-Західний 9 10 7 9 13 15 Центральний 4 6 6 3 10 4 Волго-Вятський 14 15 18 4 11 17 Центрально-Чер-ноземний 6 14 вересня, л 4 3 червня 331

Закінчення табл. 22 1 1 2 3 4 5 6 липень Поволзький 4 8 12 1 6 5 Північно-Кавказ-ський 5 12 14 2 6 9 Уральський 1 1 3 2 вересня 2 західній-Сибир-ський 13 5 Липень 14 жовтня 16 Східно-Сибир-ський 12 3 1 11 15 15 Далекосхідний 15 16 8 12 15 18 Україна: Донецько-Пріднеп-ровский 1 травня 1 Квітня 1 квітня південно-західний 2 15 листопада 6 6 8 південний 6 17 17 5 травня 12 Білорусь 13 серпня 13 травня 11 Травня Прибалтійський - Литва, Латвія, Ес-тонія 6 18 9 6 8 12 Закавказький - Азербайджан, Армі-ня, груза 3 15 10 3 3 лютого Середньоазіатський - Киргизія, Таджи-кістан, Туркменія-стан, Узбекистан 11 14 11 2 2 7 Казахстан 10 4 18 7 4 14 Молдова 20 липня 16 березня 10 січня * Джерело: Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів у СРСР: Стат сб М., 1989. С. 8

Екологічна ситуація по окремих країнах СНД поліпшується повільно, за винятком окремих регіонів, де були зупинені (або істотно скоротили свою діяльність) екологічно шкідливі виробництва через розрив економічних зв'язків, військових конфліктів і по інших причин. У науковій термінології та практиці державного управління вводиться нове поняття - зони екологічного лиха.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища" зонами екологічного лиха є ділянки ^ території країни, де в результаті господарської чи іншої діяльності відбулися глибокі незворотні зміни середовища, які ведуть до істотного погіршення здоров'я населення, порушення природної рівноваги, зруйнований-332 нію природних екологічних систем, деградації грунту, флори і фауни (ст. 39). Величезні масштаби чорнобильської катастрофи та її страхітлива загроза здоров'ю та самого життя мільйонів людей, національній економіці та культурі послужили підставою визнати всю територію Білорусі зоною екологічного лиха.

У природоохоронному законодавстві Російської Федерації використовуються такі поняття, як зона підвищеного екологічного ризику і надзвичайна екологічна ситуація, що затверджуються на підставі висновку екологічної експертизи.

На просторі СНД чимало регіонів з неблагополучною екологічною ситуацією, які близькі або тотожні поняттю "зони екологічного лиха". Площа територій в СНД, які заражені, отруєні або перетворюються на пустелю в результаті господарської діяльності в ядерній, промислової та сільськогосподарської сферах, становить, за даними ООН, близько 4 млн км2, що відповідає площі Німеччини, Франції, Іспанії і Великобританії разом узятих. Забезпечити розробку та здійснення комплексних заходів щодо вирішення великих міжрегіональних екологічних проблем можливе лише об'єднуючи зусилля багатьох країн СНД.

Регіони радіоактивного забруднення займають найбільші площі в Білорусі, Україні, Росії, Казахстані. Радіоактивне забруднення території Радянського Союзу в першу чергу пов'язано з будівництвом у сорокові роки атомних військових заводів на Південному Уралі (в Челябінській області), багаторічними ядерними випробуваннями в Казахстані під Семипалатинському. Вибух термоядерного пристрою безпрецедентною потужності на Новій Землі надзвичайно забруднив приполярну тундру, і оленярі Крайньої Півночі отримали дози опромінення в 100-1000 разів більш високі, ніж решта населення, через оленину - основний продукт харчування, так як головний корм тварин (мох ягель) мав дуже високу концентрацію радіоактивних елементів. Довготривалі наслідки для навколишнього середовища пов'язані з катастрофою на заводах Південного Уралу (1957), де вироблялося радянське атомну зброю: радіоактивні продукти поділу розсіялися і осіли в Челябінській, Свердловській і Тюменській областях; було забруднено понад 16 тис. км2 території, на якій проживало близько 300 000 чоловік. І тільки висновок Міжнародного договору про заборону випробувань ядерної зброї в трьох середовищах (Москва, 1963) призупинило радіоактивне забруднення, обумовлене військовими випробуваннями.

Найбільш масштабною і складною по радіаційно-екологи-ного наслідків є зона впливу аварії на Чорно

333

бильської АЕС. Аварія на ЧАЕС за сукупністю наслідків є найбільшою катастрофою сучасності, вона торкнулася долі мільйонів людей в Білорусі, Україні та Росії. З усіх регіонів колишнього Радянського Союзу найбільшу кількість радіоактивних плям з найбільш високими рівнями забруднення знаходиться на території Білорусі (табл. 22.2).

Таблиця 22.2

Розподіл основних плоі я з високим рівнем забруднення після аг, а ЧАЕС,% Площа ТЕ1 1И з щільністю забруднення радіо-Країни СНД нуклідами Більше 40 Ки / км2 15-40 Кі/км2 1-5 Кі/км2 Білорусь 69,4 58,4 29,0 Україна 20,6 12,5 32,9 Росія 10,0 29,1 38,1 В Україні найбільше забруднення радіонуклідами спостерігалося в безпосередній близькості від місця катастрофи. Небезпечна зона для знаходження людей була визначена в радіусі 30 км, куди потрапили міста Чорнобиль та Прип'ять. У зону забруднення, хоча і не такого сильного, потрапила і столиця України - м. Київ. Наслідки чорнобильської катастрофи позначаються на території 20 областей Європейської частини Росії.

У колишньому СРСР розроблялася спеціальна довгострокова програма з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ставилося за мету забезпечити оздоровлення навколишнього середовища й умови безпечної життєдіяльності населення і в міру нормалізації радіаційної обстановки повертати зазнали радіоактивного забруднення території для господарського використання. З утворенням нових незалежних держав були розроблені національні програми ліквідації та мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС. Разом з тим, за окремими напрямами Білорусь, Росія і Україна здійснюють спільні заходи, які, однак, повинні бути більш масштабними.

Зона Приаралья. Катастрофічні зміни природи Приаралья пов'язані з висиханням Аральського моря, опустелюванням, деградацією навколишніх ландшафтів. Безповоротне використання води для зрошення плантацій бавовнику призвело до різкого скорочення стоку річок Амудар'ї і Сирдар'ї в Аральському морі (з 1983 р. річка Сирдар'я перестала впадати в це море). Рівень води в море впав більш ніж на 12 м, площа акваторії за 60-90-ті роки XX ст. зменшилася на третину, а обсяг води - на 60%. Катастрофічно погіршилася якість річкових вод в нижній течії Амудар'ї і Сирдар'ї, які стали малопридатні для пиття. Сталося інтенсивне иссушение і засолення земель в дельтах цих річок, глибока деградація екологічних систем, тваринного і рослинного світу Аральського моря та прилеглих до нього територій.

Для поліпшення екологічної обстановки та стану здоров'я населення в кінці 80-х - початку 90-х років приймалися спеціальні постанови, що передбачають проведення комплексу природоохоронних заходів, проте вони не були виконані. В даний час проблема Приаралья, а більш широко - проблема водопостачання країн Центрально-Азіатського регіону може бути успішно вирішена лише спільними зусиллями, оскільки головні річки регіону протікають по території кількох держав. В цілому система водопостачання, очищення та економії водних ресурсів може бути створена лише загальними зусиллями країн СНД і при ефективної допомоги міжнародного співтовариства. На першому етапі кооперація країн СНД покликана вирішити три головні завдання:

? розробити спільний баланс водних ресурсів та технологій, що забезпечують економію води в процесі її споживання;

? створити спільні контрольно-вимірювальні і регулюючі системи, що перешкоджають втратам води;

? компенсувати витрати Киргизстану і Таджикистану з регулювання Наринської і Кайраккумськоє водосховищ у верхів'ях річок.

Зона Прикаспію. Загальна екологічна ситуація басейну Каспійського моря, супроводжувана різким погіршенням санітарно-токсикологічної та рибогосподарської обстановки, в даний час оцінюється як кризова. Відбулася повна дестабілізація системи самоочищення басейну і водосховищ. Триває деградація екосистем приток Волги. Особливо гостра екологічна обстановка склалася в Північному Прикаспії, яка характеризується порушенням земель розробками нафти і газу, виснаженням і забрудненням поверхневих і підземних вод суші, забрудненням морської акваторії, виснаженням рибних ресурсів, порушенням режиму особливо охоронюваних територій. Прогнозується подальше погіршення екологічної ситуації у зв'язку з різким збільшенням видобутку нафти на родовищах Каспійського шельфу Азербайджаном, Туркменією, а також Казахстаном і Росією. Піднімається, затоплюючи берега, рівень Каспійського моря, тим самим посилюються проблеми водопостачання прибережних територій. І в даному регіоні необхідні спільні зусилля країн СНД та світової спільноти з порятунку навколишнього

334

335

середовища. Будівництво природоохоронних об'єктів повинно вестись до введення в експлуатацію нафтогазових комплексів, прокладання нафто-і газопроводів, введення в дію інших господарських споруд.

Регіональні екологічні проблеми Російської Федерації. Величезні розміри території Росії, велика різноманітність природних ресурсів, нерівномірність у рівні господарського освоєння обумовлюють різноманітність екологічних проблем. За деякими оцінками, зони підвищеного екологічного ризику становлять майже 10% всієї території Росії, тут проживає близько 70 млн осіб. У цих зонах зростає захворюваність людей, збільшується смертність, знижується продуктивність природних ресурсів. (Окремі екологічні проблеми Росії, тісно пов'язані з суміжними територіями країн СНД, викладені вище, інші вимагають додаткового аналізу.)

Зона Арктики. Високий рівень забруднення, низький потенціал самовідновлення навколишнього середовища і уповільнений процес самоочищення, переважання ресурсовидобувних галузей характеризують цю зону. Найбільш складна екологічна обстановка склалася в Мурманської області та м. Норильську (забруднення повітряного середовища і скидання стічних вод підприємствами кольорової металургії), на Новій Землі (радіоактивне забруднення) і Ямалі. Стратегія раціонального природокористування в Арктиці повинна будуватися на основі пріоритету традиційних форм природокористування та соціально-культурного розвитку корінного населення регіону.

 Урал. Важка екологічна ситуація склалася тут, особливо в старих гірничопромислових центрах: забруднення атмосфери, виснаження водних і нераціональне використання мінерально-сировинних ресурсів, радіоактивне забруднення території. Для поліпшення екологічної обстановки вживаються заходи щодо впровадження більш досконалих технологічних процесів, будівництва очисних споруд у великих промислових центрах, рекультивації земель, порушених підприємствами гірничодобувної та металургійної промисловості; передбачається поетапне скорочення надходження забруднюючих речовин і відходів в природне середовище та ін 

 Басейн озера Байкал. До специфічних екологічних проблем цього району відноситься збереження його природного комплексу. Унікальне прісноводне озеро займає перше місце в світі за глибиною (1620 м) і обсягу водних мас (23600 км3), в ньому міститься близько 20% світових і понад 80% обсягу прісних вод СНД. Екосистема Байкалу відрізняється дивовижним багатством і своєрідністю - в озері мешкають не менше 2400 видів і різновидів тварин і рослин. Особливістю озе 

 336 

 ра є наявність тонкого біологічного механізму самоочищення вод. Основна роль у цьому процесі належить зоопланктону, що має фільтраційний тип харчування і пропускає через себе воду озера. 

 Розвиток продуктивних сил, нераціональне використання природних ресурсів у регіоні призвело до погіршення гідрохімічного стану озера та його приток, забруднення атмосферного повітря, розвитку ерозійних процесів, деградації живих організмів Байкалу. З метою збереження унікального природного комплексу було прийнято постанову уряду щодо кардинального вирішення проблеми Байкалу, здійснені великі природоохоронні заходи. Разом з тим проблема охорони озера залишається актуальною і потребують для свого вирішення ще багато сил і засобів, так як зберігається небезпека виникнення незворотних процесів в екосистемі Байкалу. 

 Україна. Її регіональні екологічні проблеми різноманітні, але, безумовно, головною є наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Відзначимо також, що найбільш напружені взаємини між господарським комплексом і навколишнім природним середовищем склалися в Донецько-Пріднеп-Ровський районі, і насамперед у Донецько-Макіївському, Дніпропетровському, Запорізькому і Криворізькому промислових вузлах. У колишньому СРСР район за рівнем забруднення і деградації природного середовища займав сумне перше місце (табл. 22.1), тут практично відсутні території, не порушені діяльністю людини. 

 Проблеми взаємодії господарської діяльності людини і природи Південного району України є характерними для регіонів з інтенсивними формами сільськогосподарського виробництва та високою щільністю сільського населення: це посилення процесів водної та вітрової ерозії, погіршення стану грунтів і рослинності, шкідливий вплив на водойми і повітряний басейн. Серйозною проблемою півдня України є осолоненя Дніпровсько-Бузького та Дністровського лиманів та скидання забруднюючих речовин у них, а також у північно-західний район Чорного моря. 

 Необхідно відзначити, що ніякі локальні очисні або захисні споруди не зможуть вирішити проблеми охорони навколишнього середовища в XXI в. Єдиний вихід - розробка та реалізація міжнародних еколого-економічних програм сталого розвитку всіх регіонів світу, включаючи СНД. Лише на рівні СНД в цілому можна узгодити завдання захисту навколишнього середовища та розвитку економіки. 

 12 Про Шкмоаа Н Соколовський 

 337 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 22. РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇН СНД ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ"
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. 15.2. Екологічна освіта
    регіональний компонент (знання про конкретну екологічної ситуації в регіоні, де відбувається процес навчання). На тлі безлічі проблем, які належить вирішувати республіці на початковому етапі економічного підйому, коли обмежені можливості інвестицій в модернізацію технологій, інвестиції в екологічну освіту - найбільш ефективний варіант витрачання коштів "на екологію".
 3. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
    регіональні та локальні об'єкти. До категорії глобальних належать об'єкти, що мають загальносвітове значення (наприклад, озоновий шар). Екосистеми того чи іншого регіону країни належать до групи регіональних об'єктів (наприклад, басейн Волги). Локальні об'єкти мають місцеве значення (наприклад, поверхневі води малих річок). Національне законодавство виділяє об'єкти, що підлягають особливій охороні:
 4. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
    екологічного благополуччя - безліч важко вирішуваних проблем: регулювання зростання народонаселення, забезпечення продуктами харчування, ресурсами і енергією, контроль рівня забруднення, збереження біорізноманіття. Необхідно формування нової людини - «Homo ecologicus» - з обмеженими потребами, підвищення ефективності міжнародного співробітництва та активізація громадських
 5. Запитання і завдання
    екологічні проблеми, їх причини і наслідки, породжені використанням земельних ресурсів (опустелювання) і окремих водних об'єктів: Каспійське море, Аральське море і Приаралье, Азовське море, озеро Байкал, озеро Севан, озеро Ері та інші. 2. Що стало основною причиною екологічних проблем, властивих перерахованим об'єктам? Чи була можливість їх уникнути або різко зменшити, що не
 6. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів використання. 14. Класифікація ПР: по можливості господарського використання; приватнікласифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне навантаження. 16. Забруднення і його види. 17. Нормативи якості навколишнього Середовища: поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин
 7. Список використаної літератури
    регіональної економіки. - М.: Економіка, 2000 Гапоненко А.Л., Полянський В.Г. Розвиток регіону: методи управління. -М.: Изд-во РАГС, 1999 Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Основи регіональної політики. - СПб, 1998. Гранберг А.Г. Основи регіональної економіки. Підручник для вузів. - М.: ГУ ВШЕ, 2000 - 495 с. Гутман Г., глитаїв А., Федін С. Економіка регіону та управління / Навчальний посібник - Володимир, 2000.
 8. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
    регіонального, місцевого, рівня окремого підприємства або людини, що піддаються екологічним загрозам, під якими розуміють «прогнозовані наслідки або потенційні сценарії розвитку подій катастрофічного характеру, які обумовлені змінами стану довкілля і здатні завдати шкоди життєво важливим інтересам особистості, суспільства, держави, світової спільноти» . (А.
 9. 1.5. Подання про геополітичні кодах
    регіональному та світовому: 125 Розділ I. Геополітика - Кодекс місцевого рівня складається з оцінок сусідніх держав. Уряди всіх країн, навіть невеликих, повинні мати такий кодекс. - Кодекси регіонального рівня потрібні для держав, які прагнуть поширити свій вплив далі своїх сусідів першого порядку. Урядам всіх регіональних держав і потенційним
 10.  Глава IX Основи екологічного права Російської Федерації
    екологічного права Російської
 11. Мишуров С.С., щукові В.Н.. Основи регіоналістики., 2003
    регіональні господарства, що володіють високою економічною самостійністю, відбувається федералізація економіки. Тому виникає необхідність вивчення соціально-економічних процесів, що відбуваються в регіоні. У даному навчальному посібнику розглядаються питання становлення регіоналістики як науки, особливості регіонального господарства, проблеми регіональної політики та управління. Особливу увагу
 12. ПИТАННЯ З ЕКОЛОГІЇ
    екологічних систем та принципи їх функціонування. 3. Біота, біома, биохор. Вертикальна і горизонтальна структура екосистем. 4. Природні і антропогенні екосистеми. 5. Трофічні ланцюги. Продуценти, автотрофний тип харчування. Гетеротрофи, гетеротрофний тип харчування. 6. Екологічні піраміди. Правило 10%. Правило 1%. 7. Продуктивність екологічних систем. Первинна і вторинна
 13. Теми рефератів.
    проблеми міського екосистеми. 14. Соціально-економічні проблеми міст. Зростання міст. 15. Проблеми скорочення площі і родючості грунтового покриву. 16. Екологічне законодавство в Росії. Екологічна політика держави. 17. Екологічна освіта в Росії і Волгоградської області. 18. Природоохоронні руху. Історія розвитку. Діяльність у
 14. Контрольні питання
    екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 15. 10.1. Програмная лекція 10.1.по модулю 10 "Основи неоекології" - Основні екологічні проблеми України.
    регіонального забруднення підземних вод. 22. Назвіть основні забруднювачі вод України. 23. Які способи, на Вашу думку, найбільш ефективні для захисту від забруднення поверхні і підземних вод? 24. Назвіть основні проблеми збереження земельних ресурсів. 25. Які добрива найбільше впливають на навколишнє середовище? 26. Які проблеми виникають при зрошенні та осушенні земель? 27.
 16. § 101. «Концепція переходу України до сталого розвитку»
    екологічного комфорту для життя нинішнього і майбутніх поколінь і підкреслює важливість екологічного нормування антропогенних навантажень для підтримки нормального функціонування природних екосистем. Складнощі переходу РФ до сталого розвитку полягають в несприятливої економічної ситуації, яка поставила країну на грань екологічної кризи. Однак реалізацію
 17.  Розділ Глобальні, регіональні та локальні проблеми біосфери
    регіональні та локальні проблеми
© 2014-2022  ibib.ltd.ua