Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 2. Роль Комуністичної партії Радянського Союзу в забезпеченні законності в управлінні

Керівна роль Комуністичної партії Радянського Союзу в системі державних та громадських організацій юридично закріплена в основних радянських законах - чинної Конституції СРСР, конституціях союзних і автономних > 112>

Ш

них республік. Партія керує всією їх діяльністю, зокрема процесами правового регулювання суспільних відносин, реалізації норм права і захисту їх від порушення.

Направляючу, провідну роль у забезпеченні соціалістичної законності в СРСР, так само як у всій іншій державній та громадській діяльності, грають центральні органи Комуністичної партії - з'їзд партії і ЦК КПРС.

Однією з програмних завдань 'Комуністичної партії Радянського Союзу є забезпечення суворого дотримання соціалістичної законності, викорінення порушень правопорядку, ліквідація злочинності, усунення породжують її прічін.5 Цьому підпорядкована практична діяльність радянських державних і громадських організацій у справі охорони соціалістичної законності, а також науково-дослідна робота в галузі правознавства.

У постанові ЦК КПРС «Про заходи щодо подальшого розвитку суспільних наук і підвищення їх ролі в комуністичному будівництві» від 14 серпня 1967 вказані першочергові напрямки, за якими повинні розвиватися правові науки. Серед них велике місце займає дослідження правового регулювання суспільних відносин, розробка заходів з профілактики та ліквідації правопорушень, зміцнення законності та правопорядку, підготовка рекомендацій щодо вдосконалення радянського законодательства.6 Керуючи процесами комуністичного будівництва, наша партія, зокрема, використовує досягнення радянської юридичної науки.

Велику роль у забезпеченні законності в управлінні грають республіканські і місцеві партійні організації, а також партійні групи у позапартійних організаціях. Республіканські, крайові, обласні, окружні, міські, районні партійні організації та їх комітети, здійснюючи керівництво відповідними державними органами, профспілками, комсомолом, кооперацією та іншими громадськими організаціями, забезпечують суворе дотримання соціалістичної законності, вживають заходів щодо попередження правопорушень і усунення допущених окремими працівниками фактів беззаконня і притягнення винних до відповідальності.

Первинні партійні організації, користуючись методом критики і самокритики, ведуть боротьбу з бюрократизмом, місництвом, правопорушеннями, з розхитаністю, безгосподарністю і марнотратством на підприємствах, будівництвах, в колгоспах, радгоспах, установах і організаціях. Статутом КПРС встановлено, що первинні партійні організації виробничих і торговельних підприємств, радгоспів, колгоспів, проект-

5 Див: Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. М., Политиздат, 1971, стор 106.

6 Див: Довідник партійного працівника. Випуск восьмий. М., Политиздат, 1968, стор 253.

112

> 113>

них організацій, конструкторських бюро, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, культурно-освітніх, лікувальних та інших установ і організацій, функції адміністрації яких не виходять за рамки своїх колективів, користуються правом контролю діяльності адміністрації.

Партійні організації міністерств, державних комітетів та інших центральних і місцевих радянських, господарських установ і відомств здійснюють контроль за роботою апарату по виконанню директив партії і уряду, дотриманню радянських законів.

У числі обов'язків членів партії, зафіксованих в Статуті КПРС, важливе місце займає обов'язок «дотримуватися партійну і державну дисципліну, однаково обов'язкову для всіх членів партії. Партія має одну дисципліну, один закон для всіх комуністів, незалежно від заслуг і займаних ними посад .. . ».7

Принцип рівних прав, обов'язків і рівної відповідальності, встановлений Статутом КПРС для членів КПРС, аналогічний принципу рівних прав, обов'язків і рівної відповідальності, встановленим радянською Конституцією для всіх громадян. При цьому комуніст, маючи обов'язки і права члена КПРС, одночасно має всі загальногромадянські обов'язки і права. За правопорушення комуніст несе подвійну відповідальність: перед партією в порядку, встановленому партійними нормами, і перед державою в порядку, встановленому нормами права.

У забезпеченні ленінського принципу соціалістичної законності комуністи, постійно пов'язані з широкими масами трудящих, відіграють величезну роль. Вона полягає насамперед у особистому прикладі точного виконання правових норм, а також в активній боротьбі проти їх порушення іншими, в непримиренності комуністів до беззаконня в будь-якій його формі.

Керуючи всією системою державних і громадських організацій, КПРС, зокрема, спрямовує діяльність органів суду, прокуратури, державної безпеки, внутрішніх справ, народних дружин по охороні громадського порядку, товариських судів та інших спеціальних організацій, що охороняють норми радянського права від порушень.

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Роль Комуністичної партії Радянського Союзу в забезпеченні законності в управлінні "
Програма партії
 1. - виклад основних положень і цілей, а також план діяльності політичної партії. Програма партії є основним теоретичним і керівним документом партії, що містить в собі кінцеву мету і найважливіші завдання на певний історичний період. Обов'язкова для всіх членів партії та її організацій, вона забезпечує об'єднання їх зусиль для досягнення кінцевої мети. Програма
  § 1. Загальні положення
 2. Законність радянських адміністративно-правових відносин, тобто повну відповідність поведінки їх учасників вимогам норм радянського загальнонародного права, забезпечується політичними та економічними засадами соціалізму, діяльністю всіх державних та громадських організацій, керованих Комуністичною партією Радянського Союзу. Вказівка ??В. І. Леніна на необхідність «дотримуватися свято
  Опубліковані документи політичних партій та громадських об'єднань 3.1.
 3. Аграрне питання і дрібнобуржуазні партії в Росії ВІ917 р. СБ док. - JI.: 1977. 3.2. КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т.1. - М.: Политиздат, 1983. 3.3. Матеріали I установчої конференції Союзу есерів-максималістів / / Союз есерів-максималістів. 1906-1924 рр.. Документи, публіцистика. - М.: РОССПЕН. 2002. - 423с. 3.4. Матеріали II
  Молотов (Скрябін) В'ячеслав Михайлович (1890 - 1986
 4. ) Політичний і державний діяч Радянського Союзу. Активний учасник всіх російських революцій. Під час лютневої (1917 р.) революції був членом Російського бюро ЦК більшовицької партії. У 1917 р. працював членом Виконкому Петроградської Ради. У дні Жовтневого (1917 р.) збройного повстання брав у ньому участь в якості члена Петроградського Військово-Революційного
  Періодична преса 7.1.
 5. Вісник російської революції: Орган ЦК Партії соціалістів-революціонерів. 1901. № 1. V 7.2. Воля народу: Орган об'єднаного комітету Всеросійського селянського союзу і партії с.-р, Петроград - Москва, 1917-1918 рр.. 7.3. Волзьке слово: Незалежна газета - Самара, 1918 р. 7.4. Справа народу: Орган ЦК ПСР. - М., 1917-1919 рр.. 7.5. Земля і воля: Селянська газета партії с.-р, - Уфа, 1917 -
  Список скорочень
 6. АВПРИ АН СРСР ВКП (б) Гано ГАРО ГАСО ЖМНП ІВ І РАН ІКП ІНІОН РАН ІОРЯС Комакадеміі КДУ - Архів зовнішньої політики Російської імперії - Академія наук СРСР - Всеросійська комуністична партія (більшовиків) - Держ. архів Новосибірської області - Держ. архів Ростовської області - Держ. архів Саратовської області - Журнал Міністерства народної освіти - Інститут
  Створення основних організаційних структур соціалістичного табору.
 7. З кінця 40-х років почалося організаційне оформлення несформованого табору соціалізму на чолі з СРСР. Були створені нові міждержавні структури, що дозволили ще більш посилити роль Радянського Союзу в регіоні. У 1949 р. була створена Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ), який замкнув зовнішньоекономічні зв'язки держав на СРСР. У травні 1955 році країни Центральної і Південно-Східної Європи
  § 7. Роль громадськості у забезпеченні законності в управлінні
 8. Участь громадськості у радянському державному управлінні в сучасний період постійно і універсально. Громадськість активно сприяє органам державного управління в найрізноманітніших організаційних і правових формах, а в багатьох випадках безпосередньо управляє переданими їй об'єктами господарського й культурного будівництва. Всі сучасні проблеми радянського
  12. Конституція 1978 р. - остання радянська Конституція. Шляхи її еволюції
 9. Конституція 1978 протягом свого 15-річного терміну зазнавала значних змін не тільки у змісті конкретних норм, а й у самій своїй суті, тому її характеристика має різний зміст стосовно до окремих періодах дії. У перші 10 років нову конституційну систему СРСР мав такі риси: 1. Ухвалення всіх цих конституцій відобразило
  § 1. Шляхи поступового перетворення радянського державного управління в суспільне комуністичне самоврядування
 10. Шляхи поступового перетворення соціалістичної державності в суспільне комуністичне самоврядування висвітлені в працях К-Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна і Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу . Відмирання держави і права аж ніяк не заперечує необхідності управління справами майбутнього комуністичного суспільства, нормативного регулювання суспільних відносин і
  Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972
 11. Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович (1879-1953)

 12. Політичний і державний діяч, після кончини В.І. Леніна - керівник більшовицької партії і Радянської держави. Народився в Горі Тифліській губернії, син шевця - робочого взуттєвої фабрики, в 1893 р. закінчив духовне училище в Горі і в тому ж році вступив до Тифлисскую духовну православну семінарію. У 1897 р. стає на чолі марксистського гуртка семінарії, зв'язується з
  § 4. Громадські організації та їх службовці
 13. Велику і зростаючу в процесі подальшої демократизації радянського державного і громадського управління групу суб'єктів радянських адміністративно-правових відносин становлять громадські організації. Звертаючись до питання про адміністративну правосуб'єктності органів громадських організацій, перш за все слід констатувати, що організація і діяльність деяких з них
  Крупную и возрастающую в процессе дальнейшей демократизации советского государственного и общественного управления группу субъектов советских административно-правовых отношений составляют общественные организации. Обращаясь к вопросу об административной правосубъектности органов общественных организаций, прежде всего следует констатировать, что организация и деятельность некоторых из них