Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Зміст і здійснення права власностіЗміст права власності. В силу ст. 18 ГК громадяни можуть мати майно на праві власності. У той же час ця бланкетная можливість, будучи елементом правоздатності, ще не складає суб'єктивного права власності. Щоб це право виникло, необхідно настання юридичного факту, за допомогою якого абстрактна можливість правоволодіння, закладена у правоздатності, переводиться в стан суб'єктивного права. Необхідно, іншими словами, щоб громадянин купив якесь майно, прийняв його в дар, успадкував, придбав шляхом виготовлення речі або спорудження будинку і т.д. Дане в гол. 17 визначення суб'єктивного права власності поширюється і на право власності громадян. Його зміст складають правомочності власника щодо володіння, користування і розпорядження майном на свій розсуд і в своєму інтересі. Кожне з них забезпечує власнику конкретну можливість певної поведінки в абсолютному правовідношенні, яке пов'язує власника з усіма третіми особами. Інша сторона суб'єктивного права власності - у можливості власника усувати втручання всіх третіх осіб у ту сферу господарського панування, яку закон закріплює за власником.
Здійснення права власності. Будь-яке право, яким би ємним не було його зміст, має свої межі. При визначенні меж права власності громадян, а отже, і меж його здійснення слід виходити з притаманних цивільному праву принципу дозволительной спрямованості цивільно-правового регулювання та принципу диспозитивності. Дія першого принципу означає, що громадянину при здійсненні належних йому прав, у тому числі і права власності, дозволено все, що не заборонено законом. Дія принципу диспозитивності означає, що громадянин на свій розсуд здійснює право власності або не здійснює його, сам обирає мети здійснення права і засоби їх досягнення.
Розширення меж суб'єктивного права власності, цілей і засобів його здійснення, зрозуміло, не означає вседозволеності. Якщо в доперебудовні часи зміст права власності громадян надмірно обмежували, зводячи його функціональне призначення до задоволення споживчих потреб власника, то нині спостерігається зворотна крайність-навіть явно протиправні дії власника часто кваліфікуються як не виходять за межі його права і не тягнуть застосування до власника санкцій.
В умовах, коли об'єкти власності громадян використовувалися головним чином в споживчих цілях, при здійсненні права власності на перший план висувалися такі правомочності, як володіння і користування. До здійснення правомочності розпорядження власник вдавався порівняно рідко. Тепер при здійсненні права власності все частіше йде в хід правомочність розпорядження, оскільки багато товарів виробляються і купуються власником для подальшого продажу на ринку з метою отримання прибутку. Оборотоздатність об'єктів права власності громадян, як, втім, і права власності взагалі, різко зросла, що цілком відповідає духу часу і без чого немислима ринкова економіка.
Раніше діюче законодавство було націлене на боротьбу з нетрудовими доходами. Витяг таких доходів могло спричинити для власника самі несприятливі наслідки, аж до вилучення у нього майна, з якого систематично витягувався нетрудовий дохід (див., наприклад, ст. III ДК. 1964 р.). Нині становище докорінно змінилося. Власнику не тільки не забороняється витягати з свого майна нетрудовий дохід, привласнюючи неоплачений працю найманого працівника або використовуючи сприятливу ринкову кон'юнктуру, але, навпаки, він до цього заохочується. Водночас цивільне законодавство властивими йому специфічними засобами (поряд з кримінальним та адміністративним) як і раніше покликане вести боротьбу з витяганням власником незаконних доходів. Такі доходи можуть бути отримані шляхом зловживання домінуючим становищем на ринку, недобросовісної конкуренції, заняття без ліцензування діяльністю, що вимагає отримання ліцензії, і т.д.
У новому ЦК немає норм, які спеціально передбачали б застосування санкцій до власника, витягують з свого майна незаконний дохід. Правило ч. 4 ст. 473 ЦК 1964 р. в ньому також не відтворено. Сказане, однак, не означає, що громадянське і примикає до нього законодавство байдуже відноситься до вилучення власником незаконних доходів, віддаючи застосування санкцій до нього на відкуп адміністративним та кримінальним законодавством. Застосування санкцій у вигляді вилучення в дохід держави предмету протизаконної угоди передбачає ст. 169 ГК. Санкції за отримання незаконних доходів встановлені Законом РФ "Про валютне регулювання", Законом РФ "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" і цілим родом інших законодавчих актів.
У роз'ясненні стосовно обговорюваного питання потребує п. 2 ст. 10 ГК, який у вигляді санкції за зловживання правом начебто передбачає лише відмова особі у захисті судом належного йому права. З цього, на перший погляд, може бути зроблений висновок, що особа, зловживав правом, позбавити самого права не можна. Якщо, скажімо, громадянин шляхом вчинення протизаконної угоди витягує зі свого майна незаконний дохід, а потім пред'явить позов про стягнення такого доходу, то йому в цьому буде відкачано. Але вилучити в дохід держави майно, з якого витягується незаконний дохід, нібито не можна. Представляється, проте, що відмова в позові про стягнення незаконного доходу не виключає в принципі, з урахуванням тяжкості вчиненого правопорушення, застосування санкцій, передбачених ст. 169 ЦК, тобто вилучення в дохід держави предмету протизаконної угоди. В іншому випадку дія ст. 169 ГК застосуванням п. 2 ст. 10 ГК було б паралізовано. Складніше йде справа, якщо власник вже отримав незаконний дохід від використання належного йому майна. У подібній ситуації в дохід держави можуть бути вилучені або незаконно отриманий дохід, або майно, за рахунок якого він отриманий. Вилучити в дохід держави і те й інше не можна, оскільки це означало б застосування подвійний санкції за одне й те саме правопорушення. Іншими словами, орієнтиром тут можуть служити роз'яснення, які були дані Верховним судом РРФСР у спорах, пов'язаних із застосуванням санкцій до власника житлового будинку, який витягав з нього нетрудовий дохід. Верховний суд роз'яснив, що не можна вилучити у власника як житловий будинок, так і нетрудовий дохід, оскільки законодавство не передбачає для цих випадків застосування до власника подвійний санкції. В даний час є тим більші підстави враховувати ці роз'яснення, ніж тоді, коли вони були дані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Зміст і здійснення права власності "
 1. Адміністративні стягнення
  утриманні під вартою в місцях, визначених ОВС, ст. 32. Установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Призначається міським судом (суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватися до: 1) вагітним жінкам 2) жінкам, які мають дітей віком до 12 років 3) особам, які не досягли 18 років 4) інвалідам I і II
 2. Види і стадії адміністративного права
  зміст цієї діяльності входять також здійснення контролю за правильним виконанням поста-Постановою і дозвіл всіх пов'язаних з ним питань. Припинення ис-нання постанови за встановленими законодавством основани-ям. 2) фактичне виконання Діяльність державних органів з приведення в исполне-ня спрямованих їм постанов має на меті безпосередній-ную
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  змістом були соціалістичними. Тим часом, ні за кількістю учасників, ні за розмахом, ні за впливом революційний напрямок не було таким. Мало того, той екстремізм, який призвів до початку збройної боротьби і політичного терору проти уряду і царя, лише обурював основну масу населення і відштовхував від революціонерів найбільш передову і морально чисту частину суспільства.
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  змісту і варіантів протиборства. Враховується й те, що число людей, які заздалегідь знають, що їм потрібно у революції, відносно невелике. Що ж приводить в рух суспільство в цілому? Гостра незадоволеність своїм становищем, обстановка очікування змін, обстановка надій та ілюзій про можливість швидких, ефективних зрушень на краще. Від того, як і по яких шляхах підуть пошуки
 5. Драма «розселянення»
  змісту селянства, відділення його від засобів виробництва, в першу чергу від землі, перетворенню в найманого працівника, прикріпленого до колгоспу поденника. Промова Сталіна на конференції аграрників-марксистів 27 грудня 1929р., В якій він проголосив гасло - «ліквідація куркульства як класу на базі суцільної колективізації», відкрила перший етап створення жорстко централізованої
 6. 2. Проблеми науки і культури
  вмістом творів стало вихваляння Сталіна, показ переваг соціалізму, переваги радянської людини. Починає формуватися так зване безконфліктне мистецтво. У таких творах діють герої-схеми, а ситуації легко вирішуються, оскільки в їх основі лежать непорозуміння. Прикладом такого твору є кінофільм І. Пир'єва «Кубанські козаки», створений у 1948 році.
 7. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  змісту реалізації принципу гласності в арбітражному процесуальному праві слід зазначити правило, згідно з яким присутні в залі засідання мають право робити письмові нотатки, вести стенограму і звукозапис. Кіно-і фотозйомка, відеозапис, а також трансляція судового засідання по радіо і телебаченню допускаються з дозволу суду, що розглядає справу. Тим самим створюються
 8. Елементи позову
  зміст, тобто вид истребуемой позивачем судового захисту - визнання, присудження або припинення, зміна, здійснення в іншій формі перетворювальних повноважень суду. Дана позиція в принципі правильна, але найкраще включати вид истребуемой судового захисту безпосередньо у зміст такого елемента позову як його предмет. Адже предмет і включає в себе вимогу позивача до відповідача про
 9. Види позовів
  змістом позову, тобто по виду необхідної позивачем судового захисту. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне право, але воно оскаржується іншою особою, наприклад позов про визнання права власності на нерухомість.
 10. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  зміст якого визначається спеціальними нормами; суд зобов'язаний з'ясувати коло осіб, зацікавлених в результаті справи, і вжити заходів для залучення їх до участі в процесі; справи окремого провадження розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, з особливостями, встановленими АПК. Не застосовуються, зокрема, такі інститути, які виключаються самим характером
© 2014-2022  ibib.ltd.ua