Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Амонашвілі, Ш.А. Роздуми про гуманної педагогіки. / Ш.А. Амонашвілі. - М., 1996.

2. Бордовская, Н.В. Педагогіка. / Н.В. Бордовская, А. А. Реан. - СПб, 2000.

3. Воронов, В.В. Технологія виховання. / В.В. Воронов. - М., 2000.

4. Гавриловец, К.В. Гуманістичне виховання в школі. / К.В. Гаврилова,. - Мн., 2000.

5. Гриценко, Л.І. Теорія і методика виховання: особистісно-соціальний підхід: навч. посібник студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за пед. спец. / Л.І. Гриценко. - М., 2008. - 237 с.

6. Групові форми навчання / сост. Н.А. Сохранная. - Мн., 2007. - 125 с.

7. Гузєєв, В.В. Методи та організаційні форми навчання. / В.В. Гузєєв.

- М., 2001.

8. Гуманістичні виховні системи вчора, сьогодні, завтра / Под ред. Н.Л. Селіванової. - М., 1996.

9. Дидактика середньої школи. / Под ред. М.Н. Скаткина /. - М., 1982.

10. Жук, А.І. Основи педагогіки. / А.І. Жук, І.І. Казимирський. - Мн.,

2003.

11. Закон Республіки Білорусь «Про загальну середню освіту»; Програма розвитку загальної середньої освіти в Республіці Білорусь на 2007-2016 роки; Освітній стандарт «Загальна середня освіта. Основні нормативи і вимоги »/ М-во освіти РБ.

- Мн.: Національний інститут освіти, 2007. - 119 с. - (Нормативні правові документи).

12. Кабуш, В.Т. Гуманістична виховна система: теорія і практика. / В.Т. Кабуш. - Мн., 2001.

13. Касіціна, Н.В. Як вибудувати співпрацю вчителя і учня. Педагогіка підтримки: так взаємодії / Н.В. Касіціна, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфін. - М., 2007. - 32 с.

14. Коджаспірова, Г.М. Педагогічний словник / Г.М. Коджаспірова, А.Ю. Коджаспіров. - М., 2000.

15. Коджаспірова, Г.М. Педагогіка / Г.М. Коджаспірова. - М., 2004.

16. Класному керівникові. / Под ред. М. І. Рожкова. - М., 1999.

17. Концепція безперервного виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь / / праблєми вихаванне. - 2007. - № 2.

18. Краєвський, В.В. Зміст освіти: вперед до минулого. / В. В. Краєвський. - М., 2000.

19. Ксензова, Г.Ю. Оціночна діяльність учителя. / Г.Ю. Ксензова. -

М., 2000.

20. Кукушин, В.С, Введення в педагогічну діяльність. / В.С. Ку-Кушин. - Ростов-на-Дону, 2002.

209

21. Культура сучасного уроку / Под ред.

Н.Є. Щурковой. - М., 1999.

22. Латиш, Н.І. Освіта на рубежі століть / Н.І. Латиш. - Мн., 2000.

23. Лізінскій, В.М. Прийоми і форми навчальної діяльності. / В.М. Лі-зінскій. - М., 2002.

24. Максимов, В.Г. Педагогічна діагностика в школі. / В.Г. Максимов. -

М., 2002.

25. Маленкова, Л.І. Теорія і методика виховання. / Л.І. Маленкова. -

М., 2004.

26. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. / / С. А. Смирнов, І.Б. Котов та ін - М.1999.

27. Підкасистий, П.І. Мистецтво викладання. / П.І. Підкасистий, М.Л. Портнов. - М., 1998.

28. Планування виховної роботи в класі. / Авт.-упоряд. Е.Н. Степанов та ін - М., 2000.

29. Підласий, І.П. Педагогіка. Новий курс: Учеб.для студ.пед.вузов: У 2 кн. Кн.1: Загальні основи. Процес навчання / І. П. Підласий. - М., 2005. - 576 с.

30. Підласий, І. П. Педагогіка. Новий курс: Учеб. для студ.пед.вузов: В

2 кн. Кн.2: Процес виховання / І. П. Підласий. - М., 2004. - 256 с.

31. Підласий, І. П. Педагогіка: підручник / І. П. Підласий. - М., 2006, -

540 с.

32. Підласий, І. П. Педагогіка: навч. для студ. вищ. навч. закладів: у

3 кн. Кн. 1: Загальні основи / І. П. Підласий. - 2007. - 527 с.

33. Поляков, С.Д. Технологія виховання. / С.Д. Поляков. - М., 2002.

34. Програма виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь. - Мн., 2001.

35. Степаненков, Н. К. Педагогіка школи: навч. посібник для студ. установ, що забезпечують отримання вищ. освіти по пед.спец. / Н. К. Степаненков. - Мн., 2007. - 496 с.

36. Рожков, М.І. Теорія і методика виховання. / М.І. Рожков, Л.В. Байбородова. - М., 2004.

37. Селіванов, В.С. Основи загальної педагогіки: теорія і методика виховання. / В.С. Селіванов. - М., 2000.

38. Сєріков, В.В. Навчання як вид педагогічної діяльності: навч. посібник для студ. вищ. Учеб. закладів, що навчаються за спец. «Педагогіка», «Педагогіка і психологія» / В.В. Сєріков; під ред. В.А. Сластенина, І.А. Колесникової. - М., 2008. - 255 с.

39. Сергєєв, І.С. Основи педагогічної діяльності. / І.С. Сергєєв. -

СПб, 2001.

40. Сергєєва, В.П. Класний керівник у сучасній школі. / В.П. Сергєєва. - М., 2002.

41. Ситаров, В.А. Дидактика. / В.А. Ситаров. - М., 2002.

210

42.

Ситаров, В.А. Дидактика: посібник для практичних занять: навч. посібник для студ. вищ. закладів / В.А. Ситаров; під ред. В.А. Сла-Стенина. - М., 2008. - 347 с.

43. Сластенін, В. А. Загальна педагогіка: Учеб. посібник: У 2-х ч. Ч. 1 / В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, Є. Н. Шиянов; Під ред В. А. Сластенина. -М., 2003, - 288 с.

44. Сластенін, В. А. Загальна педагогіка: Учеб. посібник: У 2-х ч. Ч. 2 / В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, Є. Н. Шиянов; Під ред В. А. Сластенина. -

М., 2003, - 256 с.

45. Сластенін, В. А. Педагогіка: Учеб.пособие для студ.висш.учеб. закладів / В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, Є. Н. Шиянов; ред. В. А. Сла-Стенин. - М., 2005. - 567 с.

46. Сманцер, А.П. Гуманізація педагогічного процесу в сучасній школі. / А.П. Сманцер, Л.В. Кондрашова. - Мн., 2001.

47. Сманцер, А.П. Превентивна педагогіка: методологія, теорія, методика / А.П. Сманцер, Е.М. Рангелова. - Мн.: БГУ, 2008. - 263 с.

48. Степанов, Е.Н. Педагогу про сучасні підходи і концепціях виховання. / О.М. Степанов, Л.М. Лузіна. - М., 2003.

49. Стефановская, Т.А. Педагогіка: наука і мистецтво. / Т.А. Стефановская. - М., 1998.

50. Столяренко, Л.Д. Педагогіка / Л.Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону,

2000.

51. Успішний дитина / сост. Т.Є. Заводова, Л.І. Лапотко. - Мн., 2007. -173 С.

52. Харламов, І.Ф. Педагогіка. / І.Ф. Харламов. - Мн., 2002.

53. Циркун, І.І. Інноваційна культура вчителя-предметника. / І.І. Циркун. - Мн., 1996.

54. Шиянов, В.Н Розвиток особистості в навчанні. / В.М. Шиянов, І.Б. Ко-

това. - М., 1999.

55. Школа виховання: 825 маршрут / Под ред. В.А. Караковський. - М.,

2004.

56. Щуркова, Н.Є. Класне керівництво. Настільна книга вчителя / Н.Є. Щуркова. - М., 1999.

57. Щуркова, Н.Є. Етика шкільного життя. / Н.Є. Щуркова. - М., 2000.

58. Щуркова, Н.Є. Школа і сім'я: педагогічний альянс. / Н.Є. Щуркова. -

М., 2004.

59. Щуркова, Е.Н. Прикладна педагогіка виховання. / О.М. Щуркова. -

СПб, 2005.

60. Якиманська, І.С. Особистісно орієнтоване навчання в сучасній школі / І.С. Якиманська. - М., 1996.

61. Ясницька, В.Р. Соціальне виховання в класі. / В.Р. Ясницька. - М.,

2004.

211

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ"
 1. Список використаної літератури
  літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 2. Список рекомендованої літератури
  Гетманова А.Д. Підручник з логіки. - М.: Черо, 2000 - 304 с. Іванов Є.О. Логіка. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 309 с. Івлєв Ю.В. Логіка для юристів. - М.: Справа, 2000. - 264 с. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. Підручник для юридичних вузів. М, 1998. Кузьмін А.В., Очиров Д.-Д.Е. Логіка. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 1999. - 72 с. Никифоров А.Л. Загальнодоступна і захоплююча книга про логіку. М,
 3. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 4. Документація.
  Список і переконайтеся в потенційній придатності кожного з кандидатів, співбесіду дозволить Вам поповнити вже наявну інформацію і з'ясувати інші факти, які можуть мати відношення до кандидатів. Контрольний список, використовуваний Вами та іншими опитуваних, повинен відображати «мінімальні» і «ідеальні» вимоги до кандидата на посаду. Підготовлені питання повинні підтверджувати те, що Ви
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  літератури 7. Буддизм: Словник. М., 1992. 8. Індуїзм, джайнізм, сикхізм: Словник. М., 1996. 9. Іслам: Енциклопедичний словник. М., 1991. 10. Католицизм: Словник. М., 1991. 11. Класики світового релігієзнавства. М., 1996. 12. Кон-Шербок Д., Кон-Шербок А. Іудаїзм і християнство: Словник. М., 1995. 13. Містика, релігія, наука. М., 1998. 14. Містики XX століття: Енциклопедія. М., 1996.
 6. Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого). , 1994
  список якої приведений в кінці
 7. Список літератури
  Алексєєв С.С, Держава і право, М. 1996. Венегеров А. Б. Теорія держави і права. Ч. 1. - М., 1995. Каутський К. Матеріалістичне розуміння історії. Т. 2: Держава і розвиток суспільства. М.; Л., 1968. Корельський В. М., Перевалов В. Д. Теорія держави і права. - М., 1997. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права - М., 1998. Лазарєв В. В. Загальна теорія держави і права. - М.,
 8. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 9. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 10. Зміст
  літератури 91
 11. Контрольні питання
  літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Тема 27. Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія держави і права: Підручник. М., 2000. Тема 20. Розділ IV. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів: У J т. / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 1. Глава XIV. Загальна теорія права і держави / BC Афанасьєв,
 12. Контрольні питання
  літератури Трудовий кодекс Російської Федерації М., 2002. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації. Гусов К.Н. Трудове право Росії: Підручник М., 2002 Російське трудове право: Підручник для вузів. М., 2000. © Дороніна О.М.,
 13. Список скорочень
  Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ - Незалежна газета УЕБ - Успіхи експериментальної