Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

12. Структура і джерела романо-германського права.


Р-Г тип прав. с-ми - сукупність нац. прав. с-м держави, к-і мають спільні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі давньоримського права і його пристосування до нових нац. умовам.
Ознаки:
-основне джерело права - НПА
-поділ с-ми права на публічно і приватне
-диференціація та кодифікація галузей права
-основна роль у формуванні права - законодавцю
Структура Р-Г права складається з:
-публічне право (домінують імперативні НП)
-приватне право (домінують диспозитивні НП)
Галузі підсистеми публічного права:
-конституційне, кримінальне, адміністративне, фінансове, процесуальне право
Галузі підсистеми приватного права:
-цивільне, сімейне, торгове, міжнародне, приватне право.
Джерела:
-НПА - займає провідне місце, він має пріоритет по відношенню до звичаєм, узагальнень судової практики, внутрішньо-державної реєстрацiї. договорами. Закони регулюють приватні та публічні сфери суспільних відносин. Вони діляться на:
-конституційні (Конституція)
-звичайні (кодекси, спеціальні закони)
-делеговане правотворчість (підзаконні НА) тобто це декрети, регламенти, рішення, постанови і.т.д.
-Правовий звичай (займає допоміжне місце, тобто закон, як писаний НА, підкріплює свою силу завдяки базуванню на звичаї. Тлумачення закону, щоб зробити його доступним для населення, здійснюється з т.з . звичаю)
-правова доктрина (її роль визнається в законоподготовітельной роботі і в правозастосовчій діяльності - при тлумаченні НП).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Структура і джерела романо-германського права. "
 1. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
  Джерел) і принципів права, систем права і систем законодавства, організації правових установ (судеб. система). Встановлення типів правової системи здійснюється шляхом їх типології (характеризуються великою подібністю між собою). Типологія - вчення про типи правових систем. Класифікація або типологія правових систем: 1) романо-германська (Італія, Франція, Іспанія, Німеччина,
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX в., але розуміння його все ще не до кінця ясне. Причина: кризовий
 3. 21. Романо-германська, англосаксонська, мусульманська правова сім'я
  структурується за галузями, підгалузями, правовим інститутам. Існує розподіл права на публічне і приватне (в пріоритеті). Галузі матеріального права займають домінуюче становище порівняно з процесуальними галузями. Правові норми формулюються законодавчими і виконавчими органами державної влади. Суд не створює права, він тільки тлумачить і застосовує. Суд не є
 4. 22. Особливості російської правової системи
  джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих принципів права, заснований на поділі категорій «право» і «закон», а т.м. на визнанні верховенства прав і свобод людини Наростання загального обсягу нормативного регулювання у всіх сферах громадського та приватного життя Поява нових сфер управління, і, як наслідок, нових галузей права
 5. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер 'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998. - № 7. 6. Авер'янов В. Актуальні Завдання Реформування адміністратів ного права / / Право України.
 6. 4.Питання вивчення народних рухів
  структурі російського суспільства. Дослідники по-різному відповідають на питання, що таке козацтво (стан, національність, народ, етнос або один зі станів російського народу), а також питання про причини його появи. Однією з головних причин його виникнення є втеча селян, холопів, посадських людей і представників інших груп населення з центру Росії у зв'язку з посиленням феодального
 7. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в .
  структурами, і філософське, куль - турологіческое ставлення до світу, суспільству. Основне завдання кон - серватізма - врівноважити радикальні тенденції, спрямовані на стрімкі, революційні зміни суспільства і людини, тому він органічний, необхідний, без нього немислимо суспільство, адже «виняткове панування революційних почав винищує минуле, знищує не тільки тлінне в ньому, а й
 8. 2. Революція 1905-1907 рр..
  структур , а також основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917 рр..) три революції цілком підходять до наведеного визначенням. І вони давно визнані у всьому світі справжніми революціями, а не бунтами або
 9. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  структур політичного згоди не дозволило вирішити кардинально проблему Установчих зборів (П.В. Волобуєв); відсутність у більшості депутатів програми дій (була лише ідея скликання) прирікало Установчі збори стати непрацюючим органом (М.М. Смирнов); установчі збори упустило свій історичний шанс. В історії європейських революцій лише ті Установчі збори виконали
 10. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  структури. Нерідко практикувався і самосуд або прямий наказ про розстріл. Приміром, генерал П. Н. Врангель згадував, як він створював стрілецький полк у своїй дивізії з узятих в полон червоноармійців: «Виділивши з їхнього середовища весь начальницький елемент аж до відокремлених командирів, в числі 370 осіб, я наказав їх тут же розстріляти. Іншим було видано зброю ». Картини червоного терору
© 2014-2022  ibib.ltd.ua