Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального праваПЛАН 1. Форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій. 2. Сутність правосуддя у цивільних справах. 3. Поняття цивільного процесуального порядку захисту особистих прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб. 4. Поняття цивільного судочинства. 5. Поняття цивільного процесуального права та його місце у правовій системі України. 6. Джерела цивільного процесуального права України. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Визначити, які законодавчі акти з названих належать до джерел цивільного процесуального права:
- Конституція України; - Цивільний процесуальний кодекс України; - Кримінальний процесуальний кодекс України; - Кодекс про шлюб і сім'ю України; - Закон України «Про власність»; - Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду».
Визначити місце в правовій системі та юридичне значення постанов пленуму Верховного суду України.
Задача 1 Між Нечаєм та Петренком виник спір з приводу суміжного землекористування. Які форми захисту їхніх прав можливо застосувати? Задача 2 Нудьга, який ніде не працює і не має певного місця проживання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мусію на праві приватної власності. Який порядок захисту порушеного права Мусія? Нормативно-правові акти та література Конституція України. - К., 1996. Цивільний процесуальний кодекс України (станом на 1 серпня 2001 р.). Цивільне процесуальне право України: Підр. для юрид. вузів і фак. / В. В. Комаров та ін.. - Х., 1999. Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. - Х., 1992. - С. 34-37. Алексеева Л.
Судебный прецедент: произвол или источник права? // Сов. юстиция. - 1991. - № 14 - С. 2-7. Адилкариев Х. Судебная практика как источник права? // Сов. юстиция. - 1991 - № 14 - С. 2-4. Онопенко В. Судова система України потребує реформування // Урядовий кур'єр. - 1994. - № 134-135. Телятник Л. Права людини, їх захист та вдосконалення процесуального законодавства // Закон і бізнес. - 1994. - № 33. Чечот Д. М. Как защитить свое право (юридические советы гражданам). - М., 1988. - С. 18-20. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. - М., 1968. - С. 54-56. Щеглов В. Н. Единство гражданского процесса и его объект // Труды ВЮЗИ. - М., 1977. - Т. 71. - С. 26-34.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права"
 1. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. Тема 12. Адміністративний процес
  тематизоване, хоча таке завдання ставиться в Концепції реформи адміністративного права, зокрема, прийняття Адміністративно-процесуального кодексу, Адміністративно-процедурного (процеду-рального) кодексу. Поки що адміністративно-процесуальні норми знаходяться у різноманітних джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення
 4. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 5. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  предмета справи, суб'єктів розгляду і території, на яку поширюється юрисдикція певного суду. У зв'язку з цим підсудність поділяється на функціональну, родову і територіальну. Функціональна підсудність визначає компетенцію окремих ланок судової системи України на підставі виконуваних ними функцій. Згідно з правилами цієї підсудності місцевий суд, військовий суд гарнізону є судами першої
 6. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  тема. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються
 7. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  тема адміністративних стягнень. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Порядок накладення адміністративних стягнень. При вивченні даної теми студентам слід особливу увагу звернути на те, що інститут адміністративної відповідальності є важливою складовою адміністративного права. Більш того, останнім часом в юридичній літературі все частіше використовується поняття
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 9. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  тема, перевага надавалась методам заборони та приписів. Набагато рідше застосовувався метод дозволів. В адміністративному праві демократичного суспільства підвищується увага до гарантій реалізації прав і свобод людини. В адміністративно-правовому регулюванні цієї сфери суспільних відносин перевага має надаватися методу правових дозволів, і це необхідно передбачити в ході реформування
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  тематизації статутного законодавства доцільно було б розробити і прийняти принципово новий законодавчий акт кодифікованого типу з орієнтовною назвою: "Про організацію виконавчої влади в Україні". В ньому можна було б зосередити значну частину матеріальних норм адміністративного права. За умови подальшого змістовного і техніко-юридичного опрацювання зазначений кодифікований акт (або під назвою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua