Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку


Формування статутного капіталу комерційного банку відбувається у порядку, визначеному Законом України "Про господарські товариства", шляхом емісії та придбання акціонерами акцій - для комерційних банків, що створюються у формі акціонерних товариств, шляхом внесення вкладів учасників - для банків, що створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Однак спеціальним банківським законодавством до формування статутного капіталу комерційних банків пред'являються особливі вимоги, відмінні від пропонованих до формування статутного фонду інших господарських товариств. Ці особливі вимоги містяться в Законі України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 24), а також Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281.
Насамперед, зазначеними нормативно-правовими актами встановлено мінімальний розмір статутного капіталу банку, який складає суму, еквівалентну 1 млн. євро згідно з офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку. Мінімальний розмір статутного капіталу для банків за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, частка яких становить від 10% до 50% статутного капіталу банку, повинен бути не менше суми, еквівалентної 5 млн. євро за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним НБУ. Для банків за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, частка яких становить 50 і більше відсотків статутного капіталу банку, мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше суми, еквівалентної 10 млн. євро за офіційним курсом НБУ. Якщо у формуванні статутного капіталу банку беруть участь іноземні юридичні та / або фізичні особи, частка яких у статутному капіталі банку становить менше 10%, а також підприємства з іноземними інвестиціями, частка іноземних юридичних та / або фізичних осіб у статутному капіталі яких перевищує 50%, та за умови, що частка таких підприємств у статутному капіталі банку становить 10 і більше відсотків, то мінімальний розмір статутного капіталу такого банку повинен бути не менше суми, еквівалентної 3 млн. євро за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеної НБУ.
Статутний капітал комерційного банку формується тільки за рахунок власних коштів засновників (акціонерів) і тільки в грошовій формі (як у національній валюті України, так і в іноземній валюті - засновниками-нерезидентами). Таким чином, при формуванні статутного фонду комерційного банку не допускається внесення внесків у вигляді майна та майнових прав. До статутного фонду засновниками можуть бути внесені тільки власні кошти, що має бути підтверджено аудиторським висновком, відповідними довідками податкових органів про наявність джерела доходів, що дозволяє здійснювати такі внески, або іншими документами, що підтверджують походження коштів, що вносяться.
Законодавством встановлено заборону використовувати для формування статутного капіталу комерційного банку бюджетні кошти, а також кошти, отримані в кредит. Встановлено також заборону на здійснення банками зустрічних інвестицій у статутні капітали один одного.
Однією з особливостей формування статутного капіталу комерційного банку є обмеження розміру частки засновника (акціонера) в статутному фонді - частка одного засновника (акціонера) не повинна перевищувати 35% статутного капіталу комерційного банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку "
 1. Зміст
  вимоги до реклами 83. Обмеження щодо окремих видів реклами 84. Особливості рекламування деяких видів продукції 85. Недобросовісна реклама 86. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу Розділ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання 2.
 2. 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
  вимогами чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, статуту банку; банк повинен дотримуватися економічні нормативи і мінімальні обов'язкові резерви протягом півроку, що передує його зверненню до НБУ з питання відкриття філії; діяльність банку повинна бути стабільно беззбиткової протягом півроку, що передує його зверненню до НБУ; повинно бути відсутнім письмове
 3. 23. Правовий статус господарських товариств
  вимогу учасника товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та установчими документами товариства. Учасники товариства зобов'язані: а) додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів
 4. 29. Учасники ринку цінних паперів
  вимог, передбачених Положенням, здійснює виняткову діяльність у сфері спільного інвестування. Таким чином, правовий статус ІФ визначений як юридичної особи та вказана організаційно-правова форма цієї особи - закрите акціонерне товариство. ІФ діляться на відкриті та закриті. Різниця між ними визначається за двома критеріями: обов'язки викупу випускаються ними
 5. 33. Відкриття рахунків у банках України
  вимогам Інструкції. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків. В Інструкції зняті обмеження щодо кількості банківських рахунків, які має право відкривати господарюючі суб'єкти, на відміну від раніше діючого правила про відкриття не більше двох поточних рахунків.
 6. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг); придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг) ; купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах; покупка і продаж в Україні і за
 7. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  вимоги банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, у тому числі: виявлення недостовірних даних, на підставі яких була видана ліцензія; порушення економічних нормативів, встановлених НБУ; здійснення операцій, на які не було отримано ліцензію; надання недостовірної інформації та звітності, встановлених нормативно-правовими актами НБУ, ненадання або
 8. 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
  порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Комерційні банки в Україні можуть створюватися тільки у формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації Національним банком України в Реєстрі банків, їх
 9. 11. Вимоги до засновникам (акціонерам) комерційного банку та його керівному складу
  вимоги до формування надійної майнової основи банку, але і до персонального складу його засновників та керівних осіб. Ці вимоги викладені в Законі України "Про банки і банківську діяльність", а також у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Засновниками (акціонерами), учасниками комерційного
 10. 15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком
  вимогам; наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні банківські операції; наявність відповідних внутрішніх положень банку, які регламентують здійснення ним діяльності, на яку НБУ видається ліцензія , в тому числі положення про внутрішній аудит банку з урахуванням вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів НБУ; забезпеченість необхідним
© 2014-2022  ibib.ltd.ua