Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

11. Вимоги до засновникам (акціонерам) комерційного банку та його керівному складу


Однією з особливостей правового статусу банківської установи є не тільки підвищені вимоги до формування надійної майнової основи банку, але і до персонального складу його засновників та керівних осіб . Ці вимоги викладені в Законі України "Про банки і банківську діяльність", а також у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281.
Засновниками (акціонерами), учасниками комерційного банку можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком органів державної та виконавчої влади, політичних і профспілкових організацій, союзів і партій, суспільних фондів.
Вимоги, що пред'являються до засновників (акціонерам) комерційного банку, в основному стосуються питань їх платоспроможності та легальності внесених ними до статутного фонду банку грошових коштів.
Так, згідно з вимогами законодавства, не можуть бути засновниками (акціонерами) комерційних банків, а також засновниками засновників (акціонерів) юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких ці юридичні особи здійснюють внески або оплачують акції комерційних банків. По всій видимості, така заборона обумовлений необхідністю запобігти приплив у банківський капітал нелегальних коштів.
Відносно засновників (акціонерів) комерційного банку встановлений ценз платоспроможності - для реєстрації банку необхідно надати висновок аудиторської організації про фінансовий стан та платоспроможність засновників банку, наявності у них коштів, що забезпечують виконання їх зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку. Засновникам банку - фізичним особам необхідно надати довідки податкових органів про наявність доходів, достатніх для розміру внесених ними коштів до статутного капіталу банку, якщо їх розмір перевищує 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або довідки з основного місця роботи про доходи, достатніх для здійснення внеску до статутний капітал банку, або інші документи (договори дарування, про продаж нерухомості, транспортних засобів тощо), що підтверджують джерело походження внесених коштів.
Особливу увагу, що приділяється законодавством складом учасників (акціонерів) комерційного банку, підтверджується також тим, що на Національний банк України покладено обов'язок здійснювати постійний контроль за складом 20 найбільших акціонерів (учасників) комерційного банку, а на комерційні банки - надавати квартальну звітність про двадцять найбільших акціонерів, а також погоджувати зміни в їх складі з НБУ.
На відміну від вимог, що пред'являються до засновників (акціонерам) комерційного банку, до його керівному складу пред'являються вимоги, пов'язані з професійною придатністю і репутацією.
Так, у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків до голови правління та головному бухгалтеру комерційного банку пред'являються такі вимоги, як наявність вищої фінансово-економічної або юридичної освіти - для голови правління, вищої економічної або бухгалтерського освіти - для головного бухгалтера; стажу роботи у фінансово-кредитних установах за відповідним фахом не менше 5 років, в тому числі на керівних посадах - не менше 3 років; а також відсутність письмово підтверджених зауважень та фактів порушень чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах, що підтверджується інформацією територіального управління НБУ, який здійснює нагляд за діяльністю банківських установ, в яких працювали зазначені особи.
Не можуть бути призначені на посади голови правління та головного бухгалтера особи, зазначені в ст. 23 Закону України "Про господарські товариства", а саме:
члени виборних органів громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю товариства;
особи, яким суд заборонив займатися певною (банківської) діяльністю;
особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Крім того, Положенням про порядок створення і реєстрації комерційних банків встановлено заборону на зайняття посад голови правління та головного бухгалтера комерційного банку осіб:
які не виконали зобов'язань з оплати боргу якомусь банку або іншому фізичній або юридичній особі;
незаконні дії яких у минулому призвели до банкрутства або ліквідації банку або іншої юридичної особи;
які перебувають у родинних відносинах з членами ради банку (батьки, діти, подружжя);
які притягувалися до кримінальної відповідальності або були звільнені за вимогою Національного банку України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. Вимоги до засновникам (акціонерам) комерційного банку та його керівному складу "
 1. Зміст
  вимоги до реклами 83. Обмеження щодо окремих видів реклами 84. Особливості рекламування деяких видів продукції 85. Недобросовісна реклама 86. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу Розділ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання 2.
 2. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  вимог до керівників виконавчих органів, головних бухгалтерів банків і фінансово-кредитних установ. Так, кваліфікаційні тре & вання, що свідчать про професійну придатність керівних осіб банку, викладені Національним банком у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому Постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281, а також у Положенні про
 3. 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
  засновниками з основних питань діяльності майбутнього банку, проведення установчих зборів; розподіл часток між засновниками; висновок установчого договору; розробку документації, необхідної для реєстрації банку; формування статутного фонду в порядку та розмірі, передбаченому чинним законодавством, і внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок, спеціально відкритий
 4. 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку
  вимоги, відмінні від пропонованих до формування статутного фонду інших господарських товариств. Ці особливі вимоги містяться в Законі України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 24), а також Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Насамперед, зазначеними нормативно-правовими актами встановлено
 5. 16. Умови та порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій
  вимог чинного законодавства, нормативних актів НБУ і внутрішніх документів банку протягом півріччя, що передує зверненню банку в НБУ. Банк сповіщав територіальне управління НБУ про всі структурних і кадрових змін в складі керівних осіб. Для розширення ліцензії на здійснення банківських операцій комерційний банк повинен надати в НБУ такі документи:
 6. 18. Процедура ліквідації комерційного банку
  вимоги кредиторів. По закінченні цього терміну заяви кредиторів та вкладників банку не приймаються. З дня прийняття рішення про ліквідацію банку припиняється нарахування пені та відсотків з усіх видів заборгованості банку та штрафів, нарахованих за результатами перевірок, здійснених НБУ, органами державної податкової служби та ін, а також по пасивних операціях, у тому числі за депозитами. Зі
 7. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  требован нотаріально завірений переклад документа на російську мову. Як видно, процедура легалізації досить складна і вимагає значних витрат. Однак вона недосконала: документ, який пройшов таку багатоступінчасту і трудомістку процедуру, виявляється дійсним тільки для тієї держави, консульська служба якої його легалізувала. З метою спрощення процесу визнання іноземних
 8. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  Требован нотаріально завірений переклад документа на російську мову. Як видно, процедура легалізації досить складна і вимагає значних витрат. Однак вона недосконала: документ, який пройшов таку багатоступінчасту і трудомістку процедуру, виявляється дійсним тільки для тієї держави, консульська служба якої його легалізувала. З метою спрощення процесу визнання іноземних
 9. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
  Вимог позивача; копію арбітражної угоди; 5) заява про призначення арбітра чи арбітрів, якщо це передбачено обраної процедурою (ст. 5). Відповідачу надано право викласти свої заперечення проти заявлених вимог або пред'явити зустрічний позов. Будь зустрічний позов або вимогу про залік повинні грунтуватися на арбітражній угоді. Якщо відповідач бажає висунути заперечення в
 10. 26. Виникнення і припинення юридичної особи.
  Вимогами закону, лише легітимуються шляхом державної реєстрації, причому функції реєструючих органів обмежуються лише перевіркою дотримання засновниками вимог закону. Тому такий порядок виникнення юридичних осіб ще називають реєстраційним. За рішенням органів, зазначених у законі, а також в установчих документах юридичної особи, воно може бути припинено,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua