Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 1. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ТРЕТЯ

Так як наука філософа досліджує суще як-таке взагалі, а не якусь частину його, між тим про суще йдеться не в одному, а в різних зпаченпях, то ясно, що якщо загально їм тільки ім'я [«суще»] і нічого більше, то суще пе становить предмет однієї науки (бо однойменне не належить до одного роду); а якщо 35 [в різних значеннях сущого] є щось спільне, то можна було б сказати, що воно предмет однієї науки. Мабуть, про суще говориться зазначеним способом 1

так само, як ми говоримо про «лікарському» і «здоровому»: адже про те і про інше також говориться в різних значеннях. Кожне з них вживається в тому чи юві «іншому значенні залежно від того, яке ставлення в одному випадку до лікарському мистецтву, в іншому - до здоров'я, в третьому - до чогось ще, але в кожному випадку - до одного і того ж . Справді, «лікарським» називається і міркування і ніж, міркування - тому, що воно виходить від лікарського знання, ніж - тому; що він для цього знання корисний. 5 Подібним же чином говориться і про здоровий: одне називається так тому, що вказує па здоров'я, інше - тому, що сприяє йому. І так само йде справа і з усім іншим. Так от, подібним же чином йдеться і про все як про суще: про щось як про суще йдеться кожен раз тому, що воно або властивість сущого як такого, або стійке чи минуще стан сущого, або рух його, або щось інше в цьому роді. А так як все, що нази-м ється сущим, относимо до чогось одного і загальному [всьому], то і кожна з протилежностей буде зараховують до первинним розбіжностям і протилежностям сущого, чи будуть первинними відмінностями сущого безліч і єдине, або подібність і неподібність, або ще яке-небудь інше; приймемо їх як вже розглянув-15 іие2.

І немає ніякої різниці, отпосіть Чи те, що називається сущим, до сущого або до єдиного. Навіть якщо суще і єдине і не одне і те ж, а різне, то опи принаймні взапмообратіми, бо те, що єдино, є деяким чином і суще, а суще - єдине.

І так як кожну пару протилежностей повинна досліджувати одна і та ж наука, а про одну в кожній парі протилежностей позначаються як 20 про лишенности (хоча в отпошепіі деяких з них могло б виникнути утруднення, як же про них можна говорити як про лишенности - щодо тих, у яких є щось проміжне, наприклад щодо несправедливого і справедливого), то у всіх подібних випадках лишенность слід вважати задля всього визначення, а для останнього виду; наприклад, якщо справедливий - це той , хто кориться законам чинності певного нахилу, несправедливий буде не неодмінно ТОЙ, ХТО позбавлений усього ЦЬОГО 25 визначення, а той, хто в чомусь перестає коритися законам, і [лише] в цьому сенсі може відносно його йти мова про лишенности ; таким же чином справа буде складуться і в інших випадках.

Так само як математик досліджує абстрактне (адже він досліджує, опускаючи все чуттєво сприймається, яо наприклад тяжкість і легкість, твердість і протилежне пм, а також тепло п холод і всі інші чуттєвосприймаються протилежності, і залишає тільки кількісне н безперервне, у одних - в одному ізмереііі, в інших - у двох, у третіх - в трьох, і розглядає властивості їх, оскільки 35 опи кількість і безперервне, а не з якоюсь іншого боку, і в одних випадках оп розглядає взаємне положення предметів і властиве йому, в дру-шні) гих - їх сумірність і несумірність, в третьому - їх співвідношення, по тим не менше ми для всього цього вважаємо одну і ту ж науку - геометрію), точно так само йде справа і з дослідженням сущого.

Бо досліджувати те, що складає прівходящие властивості сущого як такого і протилежності його як 5 сущого, - це справа не який-небудь іншої науки, а тільки філософії. Адже на частку вчення про природу можна б віднести дослідження предметів, що не оскільки вони суще, а скоріше оскільки вони прнчаст-ни руху. Діалектика ж і софістика мають, правда, справа з привхідними властивостями речей, але не оскільки вони суще, і не займаються самим сущим як таким. Тому залишається тільки філософу досліджувати те, про що йшла мова вище, оскільки воно суще. А так як про суще, при всій відмінності його значень, йдеться щодо чогось єдиного і загального [всім] і таким же чином говориться і про протилежності (вони зводяться до первинних протилежностям і розбіжностям сущого), а дослідження такого +15 роду речей може бути справою однієї науки, то тим самим усувається, мабуть, вказане на початку утруднення - я маю на увазі питання, як може одна наука досліджувати багато і притому різні за родом речі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА ТРЕТЯ "
 1. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 2. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 3. Глава перша
  третя 1 Див 72 b 18-25; 84 а 29 - Ь 2. - 318. Глава четверта 1 А саме в гол. 3. - 319. 2 І значить, А, Б і В - равнооб'емние терміни. - 319. 9 Затвердження Ксенократа. Див Плутарх. Moralia, 1012 D. СР «Про душу», 404 Ь 29-30; 408 b 32-33. - 320. Глава п'ята 1 Див «Перша аналптпка» I, 31, а також 96 b 27-97 b 6. - 320. 2 Саме оскільки
 4. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 5. КНИГА ТРЕТЯ
  КНИГА
 6. КНИГА ТРЕТЯ
  КНИГА
 7. Книга третя
  третя
 8. КНИГА ТРЕТЯ (В)
  КНИГА ТРЕТЯ
 9. Книга третя ( В)
  третя
 10. Книга третя
  третя
 11. ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Дедукція. ВИСНОВКИ ІЗ простих суджень
  ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Дедукція. ВИСНОВКИ ІЗ ПРОСТИХ
 12. ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА ДЕРЖАВИ
  ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА
 13. Зміст
  ГЛАВА І. ПРОКУРАТУРА В Системі державности ОРГАНІВ УКРАЇНИ ... ... 6 § 1. Роль и місце прокуратури в державному механізмі ... 6? § 2. Історія розвитку и становлення функцій прокуратури ... 21 Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918) ... 25 Діректорія. Відновлення Прокуратори (грудень 1918 - березень 1921)
 14. Глава 31.
  Глава