Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ВИДИ ПІДСУДНОСТІ


До ознак (властивостей), які характеризують і визначають підсудність, належать ознаки самого злочину (рід, характер), суб'єкт злочину, місце його вчинення та зв'язок кримінальних справ між собою, якщо їх кілька. Визначаючи підсудність окремої кримінальної справи конкретному судові, перелічені ознаки беруть у сукупності й оцінюють одночасно. Залежно від перелічених ознак (властивостей) закон встановлює такі види підсудності:
родову (предметну);
спеціальну;
територіальну (місцеву);
за зв'язком справ.
Родова (предметна) підсудність визначається родом (видом) та характером вчиненого злочину й обумовлюється його кваліфікацією. За цією ознакою розмежовують повноваження кожної ланки судової системи як суду першої інстанції. Родову підсудність регламентує пряма вказівка закону про віднесення певних категорій кримінальних справ до розгляду і вирішення їх судом окремої ланки.
Наприклад, згідно зі ст. 33 КПК районному (міському) суду' - основній ланці судової системи держави - підсудні всі кримінальні справи, крім тих, що підсудні судам вищого рівня і військовим судам.
* Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону України "Про судоустрій України" ці суди мають назву місцевих.
Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя підсудні такі кримінальні справи:
1) про злочини проти основ національної безпеки України, передбачені:
ст. 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи поваленняконституційного ладу або на захоплення державної влади";
ст. ПО "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";
ст. 111 "Державна зрада";
ст. 112 "Посягання на життя державного чи громадськогодіяча";
ст. 113 "Диверсія";
ст. 114 "Шпигунство" КК;
2) про злочини, за вчинення яких КК передбачено покарання увигляді довічного позбавлення волі.
Зазначені аспекти родової підсудності є кримінально-правовими.
У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної місцевому суду, апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя мають право прийняти її до свого провадження (ст. 34 КПК). Ініціатива про це може виходити від голови місцевого суду, голови апеляційного суду, обласного прокурора (ч. З ст. 232 КПК).
Усі ці злочини становлять велику суспільну небезпеку, є складними і мають важливе громадське значення. Це - кримінально-процесуальний аспект підсудності справ.
Спеціальна (персональна, суб'єктна) підсудність визначається особливостями суб'єкта злочину (його службовим становищем).
Цей вид підсудності стосується переважно кримінальних справ про злочини військовослужбовців та військовозобов 'язаних під час проходження ними військової служби, а також суддів, народних депутатів та деяких інших категорій посадових осіб. Спеціальна підсудність - це підсудність військовим судам, бо вони є спеціальними судами, хоч і входять до загальної судової системи. Зокрема, ст. 19 Закону України "Про судоустрій України" вказує, що військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосудця у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
Військовим судам підсудні справи про:
1) злочини, вчинені:
військовослужбовцями Збройних Сил України, Прикордоннихвійськ, Служби безпеки України та інших військових формувань,Що створюються Верховною Радою України і Президентом України;
військовослужбовцями під час проходження ними військовихзборів;
2) злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені особами начальницького складу установ виконання покарань.
Кримінальні справи про злочини військовослужбовців, які вийшли у відставку, підсудні військовим судам тільки у разі, якщо злочини пов'язані із виконанням ними у минулому службових обов'язків. У всіх інших випадках справи підсудні "цивільним" судам.
Військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам вищого рівня (ст. 36 КПК).
Військовим судам регіонів, Військово-Морських Сил як судам першої інстанції підсудні:
справи про злочини осіб, які мають військове звання полковника, капітана першого рангу і вище;
справи про злочини осіб, які обіймають посаду від командираполку, командира корабля першого рангу і вище, а також осіб,рівних їм за службовим становищем;
справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу закономпередбачено можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Стаття 13 Закону України "Про статус суддів" встановлює, що кримінальну справу щодо судді Конституційного Суду України та будь-якого суду загальної юрисдикції розглядає у першій інстанції апеляційний суд. Залежно від місця вчинення злочину кримінальну справу щодо судді Конституційного Суду України та будь-якого загального чи господарського суду розглядають по першій інстанції апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
Кримінальну справу щодо судді будь-якого військового суду розглядають по першій інстанції військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України.
Підсудність таких справ визначає Голова Верховного Суду України або його заступник. При цьому справу не може розглядати той суд, у якому обвинувачений працював суддею.
Територіальна (місцева) підсудність визначається місцем вчинення злочину. За територіальною ознакою визначають, якому конкретно з однойменних судів підсудна певна справа. За загальним правилом, її розглядають у тому суді, в районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місце вчинення злочину встановити неможливо, то справу має розглядати суд, в районі діяльності якого закінчено досудове слідство в цій справі (ст. 37 КПК).
Підсудність за зв'язком справ визначається можливістю об'єднання в одному провадженні кримінальних справ про обвинувачення однієї особи або групи осіб у вчиненні одного або кількох злочинів, які (справи) підсудні за територіальною чи родовою ознакою різним судам.
При цьому діють такі правила:
у разі об'єднання в одному провадженні кримінальних справз обвинувачення декількох осіб у вчиненні декількох злочинів, якщоці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справурозглядає той суд, в районі діяльності якого було порушено кримінальну справу або закінчено досудове слідство (ст. 39 КПК);
якщо одну особу або групу осіб обвинувачують у вчиненнідекількох злочинів, справи про які підсудні різнойменним судам, тосправу розглядає вищий з цих судів (ч. 1 ст. 40 КПК);
якщо одну особу або групу осіб обвинувачують у вчиненнідекількох злочинів і справа хоча б про одну з них або про один іззлочинів підсудна військовому суду, то справу розглядає військовийсуд (ч. 2 ст. 40 КПК).
Окрім того, у судах різних судових юрисдикцій (інстанцій) може бути запроваджено спеціалізацію суддів із розгляду конкретних категорій справ певної юрисдикції (ч. З ст. 19 Закону України "Про судоустрій України"; ч. 1 розділу 2 Концепції судово-правової реформи в Україні від 28 квітня 1992 р.).
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
До ознак, що характеризують і визначають підсудність, належать ознаки самого злочину (рід, характер), суб'єкт злочину, місцейого вчинення та зв'язок кримінальних справ між собою, якщо їхдекілька.
Залежно від цих ознак закон встановлює такі види підсудності: родову (предметну); спеціальну; територіальну (місцеву); зазв'язком справ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ВИДИ ПІДСУДНОСТІ"
 1. 44. Поняття та види підсудності.
  Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і міме судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм цивільних справ називають підсудністю. Підсудністю ще називають коло цивільних справ, вирішення яких віднесено до компетенції певного суду. Критеріями такого розмежування можна вважати: завдання суду щодо розгляду та вирішеним справи; рід (категорію) справ; вказівку
 2. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  види підсудності цивільних справ. 2. Наслідки порушення правил про підсудність. 3. Зміна підсудності у цивільному процесі України. 4. Порядок передачі справ з одного суду в інший у межах України. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Розкрити зміст підсудності - родової; - територіальної; - альтернативної; - договірної; - виключної. Визначити, якій судовій ланці підсудні справи: - спір між громадянином та
 3. Виклик до суду
  види. Стадії цивільного процесу. Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального права. Конституційні принципи цивільного процесуального права та їх зміст. Принципи, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство, та їх зміст. Поняття цивільних процесуальних правовідносин та передумови їх виникнення. Елементи цивільних процесуальних правовідносин. Суб'єкти цивільних
 4. 46. Територіальна підсудність, її види.
  Територіальна підсудність розмежовує компетенцію по розгляду підвідомчих судам справ між однорідними судами залежно від території, на яку поширюється їхня діяльність. Таке просторове розмежування компетенції називається особистою або суб'єктивною компетенцією. Вона персоніфікує суди по розгляду справ, визначає, який конкретно суд може розглянути конкретну справу по першій інстанції. Територіальна
 5. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  види кас, а соме: прибуткову, видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки. Як правило, основний обсяг готівки в системі банків проходить через прибутково-видаткові каси. Робота касового апарату проводиться в окремих, спеціально обладнаних приміщеннях. Для зберігання готівки операційної каси в банках призначено грошові сховища. У грошових сховищах також зберігаються кошти резервних фондів
 6. 3.Види обліку в комерційних банках.
  Система обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх
 7. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до Червоної книги України. Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин визначаються законом про Червону книгу України. Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, за рішенням
 8. 2.Ознаки платіжних рахунків
  Наявність рахунку в банку-це основа контрактних взаємовідносин між банком і клієнтом. Види рахунків, які підприємства можуть відкривати в банку залежать від правового статусу і характеру діяльності цього підприємства. Це можуть бути поточні, бюджетні, депозитні (вкладні). позичкові Поточний рахунок - це основний рахунок суб'єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунку
 9. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
  Акредитив - це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі (постачальнику), безпосередньо або через інший уповноважений банк, платежі за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві. Форма заяви на акредитив Банк платника в цьому випадку називають банк-емітент, тобто виконуючим наказ платника, банк постачальника -
 10. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  види кредитів: 1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах; 2) міжбанківські кредити. Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та повернення. Кредити в плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком