Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

41. Види адміністративного примусу та їх правовий режим.


Вилучення речей і документів. Вилучення проводиться в адміністративному порядку в осіб, що порушують норми адміністративного законодавства або, в деяких випадках, інші правові норми. Згідно з чинним законодавством вилученню підлягають речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення. Порядок і умови даного вилучення регулюються КпАП України (ст. 265).
Адміністративне затримання. Це примусове короткочасне обмеження свободи дій і переміщення громадян, які вчинили адміністративний проступок. Дана міра застосовується з метою: припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу; встановлення особи; складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо це обов'язково, але неможливо виконати на місці вчинення правопорушення; забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення; особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів (ч. 1 ст. 260 КпАП України).
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин, за винятком випадків, коли законодавчими актами встановлені інші терміни. Умови, порядок і строк адміністративного затримання регулюються КпАП України (ст. ст. 260-263, 267 гол. 20) та Законом України «Про міліцію» (п. 5 ст. 11).
Особистий огляд і огляд речей. Як запобіжний захід адміністративних проступків особистий огляд і огляд речей застосовується з метою забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. У цьому випадку складається окремий протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. Порядок особистого огляду та огляду речей регулюється ст. 265 КпАП, Митним кодексом та іншими законодавчими актами України.
Заходи. фізичного впливу, застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Дані кошти має право застосовувати міліція, а також працівники інших органів внутрішніх справ, які залучаються до виконання завдань міліції з охорони громадського порядку, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю (ст. 9 Закону України «Про міліцію»). Застосуванню даних коштів має передувати попередження, якщо дозволяють обставини. Забороняється застосовувати їх до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та до малолітніх дітей, крім випадків групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, а також збройного нападу чи збройного опору. Якщо уникнути застосування сили неможливо, вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків, і зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. Умови і рамки застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також перелік спеціальних засобів наведено в розділі III Закону України «Про міліцію».
Привід і офіційне застереження. Названий вид припинення адміністративних проступків здійснюється органами міліції. У наш час привід використовується для доставки у відповідні державні органи або установи згідно чинного законодавства і з санкції прокурора громадян, які ухиляються від призову на військову службу, хворих на СНІД та інших (п. 22 ст. 10 Закону України «Про міліцію»), ст. 14 Закону України «Про попередження захворювання СНІДом і соціальний захист населення»).
Офіційне застереження, на наш погляд, слід розглядати як міру адміністративного попередження, але в тих випадках, коли офіційне застереження застосовується після приводу, його можна віднести до заходів припинення, наприклад: привід осіб для попередження про залучення до адміністративної відповідальності; привід осіб, для яких судами встановлено покарання, не пов'язане з позбавленням волі.
Тимчасове відсторонення від керування транспортними засобами, заборона експлуатації механізмів і виконання робіт. Працівники міліції мають право затримувати і відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, що не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, забороняти їх експлуатацію, затримувати і доставляти транспортні засоби для тимчасового зберігання і т.д. (Абзац 2 і 3 п. 21 ст. 11 Закону України «Про міліцію»). У деяких випадках відповідними органами застосовується такий запобіжний захід, як відсторонення від виконання робіт. Так, органам державного санітарного нагляду надано право тимчасово відстороняти від роботи осіб, які є бацилоносіями і можуть бути причиною поширення інфекційних захворюванні. Застосовується дана міра й в інших випадках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Види адміністративного примусу та їх правовий режим. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  види митного режиму. - Днепро петровськ: ДГУ, 1995. 60. Ківалов С.В. Митне право (адміністративна відповідальність ність за порушення митних правил). - Одеса, 1996. 61. Ківалов С.В. Проходження служби посадовими особами та моженних органів. - Одеса: Вісник Одеського університету (гуманітарні науки). Вип. 2. - 1996. 62. Ківалов С.В. Система порушень митних правил / / Збір нік
 2. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Адміністративного примусу до порушників юридичних приписів. Неправові форми управлінської діяльності: 1. Вчинення діяльності яка безпосередньо не пов'язана з актами управління: а) організаційна діяльність, яка здійснюється як всередині органу управління так і поза його: поділ службових повноважень з метою оптимального поєднання єдиноначальності та колегіальності.
 3. 38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
  Адміністративні та економічні, прямого та непрямого впливу. Одні методи носять загальний характер, притаманні всім видам державної діяльності, всім державним органам, інші - лише окремим із них. Це дає можливість розділити їх на загальні та спеціальні. Методи діяльності органів управління, які застосовуються на найважливіших стадіях управлінського процесу, отримали назву загальних, а
 4. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Види державної діяльності підпорядковані неухильного дії права, за допомогою якого досягаються узгодженість дій, організованість і порядок у загальнодержавному масштабі. Режим законності повинен пронизувати діяльність усіх державних і недержавних органів та організацій, всіх громадян, але особливу роль він грає в сфері виконавчої діяльності, де має свої
 5. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Види суспільних відносин, врегульовані нормами відповідних галузей права. У структурному відношенні правопорядок відображає реалізовані елементи системи права. Гарантії законності - умови суспільного життя і заходи, вжиті державою для забезпечення режиму законності і стабільного правопорядку. Гарантії законності та правопорядку можна розділити на: загальносоціальні;
 6. 67. Штрафна і право-відповідальність: поняття, цілі і результати.
  Адміністративно-правова) - примус проявляється: а) в обмеженні прав особи, що притягується до відповідальності (позбавлення права займати певні посади, позбавлення права керувати автомобілем, тимчасове призупинення зовнішньоекономічної діяльності тощо); б) в накладенні додаткових обов'язків обтяжує характеру (штраф, встановлення режиму індивідуального ліцензування та
 7. Методи здійснення виконавчої влади
  види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів
 8. Види і стадії адміністративного права
  види 3. Суд. контроль 4. Заг. контроль 5. Прокурорський нагляд 6. Адміністративний нагляд 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності -
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  види доказів і правила доведення, а також структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесуальному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що беруть участь в справі. Процесуальні права та обов'язки реалізуються в ході процесу у вигляді процесуальних
 10. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам справ. Справи окремого провадження і про неспроможність (банкрутство) порушуються шляхом подачі заяви. Таким чином, позов - один із засобів порушення арбітражного процесу по конкретній справі. Саме поняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua