Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Види права власності та правовий режим майнаПраво власності надає однакові можливості всім своїм суб'єктам. Як зміст, так і здійснення його повноважень у цивільному праві в принципі не мають відмінностей в залежності від суб'єктного складу, тобто від того, чи йде мова про приватний або про публічне власника. Відомі обмеження, що тягнуть особливості правового режиму окремих об'єктів цього права, також за загальним правилом є однаковими для всіх власників (наприклад, строго цільовий характер використання перебувають у їх власності землі або інших природних ресурсів або житлових приміщень; відчуження і використання речей, обмежених в обігу, і т. п.).
У зв'язку з цим відпадають підстави для відмінності не тільки "форм власності", але й окремих "прав власності" (або "видів права власності"), бо таке розмежування втратило цивільно-правовий зміст. Інша річ особливості цивільно-правового режиму окремих об'єктів права власності, наприклад вилучених з обороту речей (які можуть перебувати лише у державній власності), або деяких підстав виникнення і припинення права власності, що використовуються для строго визначених суб'єктів (наприклад, приватизація). Необхідність збереження таких особливостей у свою чергу робить необхідної відому диференціацію об'єктів права власності (їх цивільно-правового режиму) залежно від суб'єктного складу. Мова, однак, йде саме про особливості правового режиму окремих об'єктів, а не про відмінності у змісті прав або межах їх здійснення для окремих власників.
У зв'язку з цим право приватної та право публічної власності слід тепер розглядати не в якості "різновидів права власності" (з різними можливостями для відповідних власників), а як узагальнене позначення відмінностей у правовому режимі окремих об'єктів права власності.
При цьому слід мати на увазі, що приналежність матеріальних благ громадянам та юридичним особам - звичайним суб'єктам цивільного (приватного) права, тобто приватна власність, являє собою нормальну ситуацію, переважну в звичайному правопорядок, тоді як приналежність цих благ державних і муніципальних утворень (публічна власність) є особливим випадком, на якому базується участь у майнових відносинах таких своєрідних суб'єктів, як публічно-правові утворення. Тому цивільно-правові норми про право власності за загальним правилом розраховані на приватних власників, визначаючи режим належного їм майна, хоча і містять необхідні винятки та особливості для майна публічних власників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Види права власності та правовий режим майна "
 1. Види і стадії адміністративного права
  види 3. Суд. контроль 4. Заг. контроль 5. Прокурорський нагляд 6. Адміністративний нагляд 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності -
 2. 33. Поняття і види речей у цивільному праві.
  Види речей. 1) Залежно від того, наскільки вільно обертаються речі в цивільному обороті, вони можуть бути поділені на речі повністю в обороті і речі, обмежені в обороті. Зокрема, речі обмежуються в обороті з міркувань державної і громадської безпеки, охорони економічних інтересів держави, забезпечення здоров'я населення і т.д. Такі речі можуть набуватися
 3. 53. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. За критерієм характеру цінностей, які вкладаються в об'єкти діяльності, Закон класифікує інвестиції таким чином: - кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
 4. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; 6) будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або
 5. 1. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання
  види майнових та матеріальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції, та інші цінні папери; рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші
 6. Білет № 7. 1.Види Конституцій
  права і свободи громадян РФ Дана група прав і свобод об'єднує такі конституційні права, які діють у соціально-економічній галузі. Ці права і свободи створюють основу статусу людини в громадянському суспільстві в даних сферах суспільного життя. Право людини на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом
 7. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  види цих прав, як право користування чужим майном і право застави. Права на чужу річ були відомі древнім правовим системам 41; в перетвореному вигляді вони переходять в сучасні законодавства, поповнившись новими різновидами. У римському праві до обмежених речових прав ставилися сервітути, суперфіцій, емфітевзис, застава та іпотека. Західноєвропейські правові системи з плином
 8. § 3. Застосування цивільного законодавства
  види тлумачення цивільно-правових норм. Залежно від суб'єкта тлумачення розрізняють автентичне, легальне, судове і наукове тлумачення. Автентичне тлумачення має місце тоді, коли зміст правової норми роз'яснюється тим же органом, який прийняв правовий акт, що містить в собі дану норму. Тому автентичне тлумачення має таку ж силу, як і тлумачиться норма права. Легальне
 9. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  види підвладної людині енергії (наприклад, теплової, електричної, атомної і т. п.), рідкі та газоподібні речовини (наприклад, вода і газ в резервуарах, трубопроводах т. п .). Таким чином, під речами наука цивільного права розуміє дані природою і створені людиною цінності матеріального світу, що виступають як об'єкти цивільних прав. Правове регулювання суспільних
 10. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
  види речей з міркувань державної і громадської безпеки, охорони економічних інтересів держави, забезпечення здоров'я населення і т.п. в обороті обмежені. Так, наприклад, гірничі відводи для розвідки і розробки родовищ мінеральних корисних копалин є державною власністю і можуть надаватися лише у володіння і користування громадянам та юридичним
© 2014-2022  ibib.ltd.ua