Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008 - перейти до змісту підручника

8.2. Види уяви

Уява може бути різних видів. Їх визначають за такими підставами: активності (безпідставного) і креативності (творчого).

Глава 8. Уява ® 83

Активність, або довільність, у процесах уяви характеризує поява образів при вольовому зусиллі і мотивації.

У зв'язку з цим уява може бути активним і пасивним. До активного відносяться творче, що відтворює, мрія. До пасивного - сновидіння, мрії, утопії.

Активним суб'єктом людина виступає в творчій уяві. Будучи відповідальним за свою діяльність, будуючи плани і втілюючи задумане, він стає творцем. При такому уяві сильна мотивація спрямовує створення та активізацію образів. Це стосується як творчого, так і репродуктивного уяви.

До активного уяві належить і мрія - представлення бажаного майбутнього приводить людину до прагнення його досягти. Якби людина була позбавлена здатності мріяти, він не зміг би випереджати свій час. Мріє людина конструює світ але своїм бажанням і не тільки заради свого блага.

До активного уяві належить репродуктивне, чи що відтворює. Воно необхідне при читанні географічних карт, відтворенні у своїй свідомості подій, про які говорить вчитель, читанні художньої літератури, сприйнятті фільмів. Репродуктивне уява - це створення образів за описом, відновлення в своїй свідомості того, що існує, але в практиці даного суб'єкта зустрічається вперше. Репродуктивне уяву виконує значну роль в ефективному запам'ятовуванні.

Пасивне уява - це ненавмисне уяву без участі волі, Сновидіння виникають ненавмисно, мрії з'являються на тлі почуттів.

Сновидіння і мрії не включені в активну діяльність. Не можна сказати, що вони не збагачують життя людини. Те ж можна віднести до утопій, які моделюють бажане майбутнє. Відмінність мрії від утопії не тільки в активності суб'єкта при здійсненні бажаного майбутнього, але і в соціальній значимості. Мрія найчастіше продукується з досвіду однієї людини, а утопії відображають потребу суспільства в соціальних змінах. У мріях і утопіях відбивається час. У житті все взаємопов'язано - мрії народжуються при виконанні діяльності, яка чимось не влаштовує людину; своїми діями, народженими в-свідомості, він хоче її змінити і реально змінює. Мрії, як і утопії, також виявляють пасивність людини.

За наявністю елементів творчості уяву ділиться на творче і відтворює. До творчого відносяться власне продук

84 (8> Розділ 2. Пізнавальні психічні процеси

тивное, мрія, утопії, мрії. Творчим можна вважати таке уява, яке дає нові цінні результати, значущі для самої людини чи суспільства.

Творча уява проявляється у дитини в творчих іграх, де він виступає в різних ролях, прагне бути схожим на тих, кого представляє. Воно проявляється і при написанні творів на вільну тему. В результаті творчої уяви народжуються дипломні проекти, в яких випускники вузів вирішують завдання кораблебудування чи економіки. Можливо, ці рішення не приведуть до наукових відкриттів, але для студента це справжнє наукове мікрооткритіе.

Етапи творчої уяви включають виникнення творчої ідеї, «виношування» задуму і його реалізацію.

Образи уяви різняться між собою за ступенем яскравості і по співвідношенню з дійсністю. Виділяють реалістичне уяву, яке відображає дійсність і передбачає події. Фантастичне уяву відображає не існуюче і не схоже на реальність.

Одне з питань, на які важко відповісти однозначно, - можливість колективної творчості. Це питання умов, необхідних для зосередженості і обмірковування ідеї та її втілення. Були проведені спеціальні дослідження: людям давали різні завдання, які треба було виконувати то по одному, то в групі. Потім вимірювали груповий ефект.

У наш час ідеї про групової діяльності як прискорювачі творчості втілилися у так званому брейнстормингом, або мозковому штурмі. Один з його зачинателів - американський психолог А. Ос-борн. Інша назва цього методу - синектика. Його особливість у тому, що збираються фахівці з різних областей, що мають порівняно однаковий досвід роботи в цій області. Зіткнення несподіваних думок, неймовірних аналогій призводить до несподіваних пропозицій, які швидко призводять до оригінальних рішень. Нагадаємо хоча б популярну гру «Що? Де? Коли?».

Джерелом уяви служать реальне життя і потреби людей. Будь створюваний образ народжується в результаті випробовуваної людиною необхідності в ньому. Навколишній при уяві переробляється по-різному.

Глава 8. Уява ® 85

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 8.2. Види уяви "
 1. Запитання для повторення
  види і структуру докази. Перерахуйте правила і можливі помилки в процедурах обгрунтування. Що таке виверт у процесі аргументації? Які види вивертів
 2. Які види відпусток надаються працівникам?
  види відпусток: 1) щорічні; 2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 3) творча відпустка; 4) соціальні відпустки; 5) відпустки без збереження заробітної плати. 182
 3. ПРОБЛЕМА ЕВОЛЮЦІЇ?
  Види мають постійну форму, вони незмінні. Ідея сталості видів переважає аж до XVIII століття, і лише з приходом Ламарка (1744-1829) утверджується ідея про еволюцію видів. Ламарк наполягає на безперервності розвитку живих істот у відповідності з тенденцією ускладнення. Згідно з ним, трансформацію складно пояснити саме пристосуванням до середовища. Підкреслюючи причинний роль середовища стосовно
 4. § 3. Види договорів
  види. Численні цивільно-правові договори мають як загальними властивостями, так і певними відмінностями, що дозволяють відмежовувати їх один від одного. Для того, щоб правильно орієнтуватися у всій масі численних і різноманітних договорів, прийнято здійснювати їх поділ на окремі види. В основі такого поділу можуть лежати самі різні категорії, які обираються в залежності від
 5. питання До іспиту ПО логіці
  види модальності. Епістеміческого модальність. Деонтическая модальність суджень. Алетіческая модальність. Дедуктивні умовиводи. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів. Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Індуктивні умовиводи. Поняття індукції. Повна індукція. Неповна індукція. Популярна індукція. Наукова індукція. Аналогія. Поняття
 6. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  види 366 - класифікація 366 - природа 365 - походження 365 - інтелектуальні 272 - і уява 366 - і здоровий глузд 150 - і відчуття 366 - і задоволення і страждання 366 (див. також Спогад, Бажання, Любов і ненависть, Моральне почуття, Надія, Відчуття, Радість і горе, Симпатія, Слова, Пристрасті, Страх, Тео-патия, Задоволення і страждання, Честолюбство, Егоїзм,
 7. Контрольні питання
  види? 2. Які види джерел права розрізняються в російській правовій системі? 3. Які види норматино-правових актів існують в Російській Федерації? Що являє собою їх іерахія? 4. Яка роль судової практики в Російській Федерації? Список літератури Васильєв А.В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во
 8. 1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.
  1. Поняття адміністративно - правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових
 9. § 3. Види зобов'язань
  § 3. Види
 10. 4. ОКРЕМІ ВИДИ ДОКАЗІВ
  4. ОКРЕМІ ВИДИ
 11. ГЛАВА 2. ВИДИ УВАГИ
  ГЛАВА 2. ВИДИ
 12. 4. Окремі види доказів
  види
© 2014-2022  ibib.ltd.ua