Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

Взаємодія співучасників в арбітражному процесі


Кожен із співучасників володіє повним комплексом процесуальних прав того суб'єкта, в чиєму процесуальному якості він виступає. Всі процесуальні співучасники наділяються однаковими правами і несуть однакові обов'язки в процесі. Між ними є рівність прав і обов'язків як по відношенню один до одного (внутрішнє рівність), так і по відношенню до інших учасників процесу (зовнішнє рівність). При цьому, відповідно З принципом диспозитивності співучасники вправі використовувати свої процессу-альні права та обов'язки незалежно від думки інших со-учасників, тобто співучасники повністю самостійні у процесі. Вони діють автономно, вступаючи в самостійні процесуальні правовідносини З арбітражним судом, реалізуючи весь обсяг належних їм процесуальних прав.
У процесі розгляду справи співучасники можуть діяти як індивідуально, одноосібно, в повному обсязі виконуючи всі необхідні процесуальні дії, так і спільно, використовуючи груповий спосіб взаємодії. В останньому випадку у всіх співучасників повинна бути вироблена узгоджена позиція в справі, що виражається в співпадаючих способах реалізації наданих їм процесуальних прав та обов'язків.
Співучасники можуть доручити ведення справи одному або декільком співучасникам. У цьому випадку діють правила представництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Взаємодія співучасників в арбітражному процесі "
 1. Поняття і характерні риси співучасті
  співучасника, особа не обов'язково має бути учасником спірного матеріального правовідносини, як це часто вказується в науковій процесуальній літературі. Можливо не тільки пряме, а й непряме (опосередковане) ставлення співучасників з об'єктом спірного матеріального правовідносини. Таким чином, при прямих зв'язках учасників з об'єктом спору виникає співучасть на стороні позивача,
 2. Види співучасті
  співучасника можна тільки встановивши загальні права та обов'язки всієї групи осіб. Тому не можна кожну вимогу розглядати окремо. Участь всіх необхідних співучасників є обов'язковим процесуальним умовою вирішення спору. Інакше не можна буде ні правильно вирішити суперечку, ні виконати судове рішення. Обов'язкове співучасть виникає в наступних випадках: при розгляді справ,
 3. відзиву на позовну заяву
  співучасники, може відбутися заміна неналежного відповідача, правонаступництво). Якщо при розгляді справи з'ясується, що воно не підлягає розгляду в арбітражному суді, то провадження у справі прекра-щается (ст. 150 АПК). Що стосується інших передумов, то наявність вступило в законну силу судового акта по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав також тягне
 4. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  арбітражних рішень були закладені Нью-Йоркської конвенції 1958 р., яка носить універсальний характер і включає до складу її учасників понад 120 держав. Конвенція застосовується виключно до «инос-Тран арбітражним рішень», тобто таким рішенням, які винесені на території держави іншої, ніж держава, де запитується їх визнання і приведення у виконання (п. 1 ст. 1).
 5. 5. Процесуальне співучасть: поняття і види
  співучасників по відношенню до іншої сторони в арбітражному процесі виступає самостійно. АПК не містить докладного регламенту процесуального співучасті. В даному випадку всі правила про види співучасті і його класифікації (активне, пасивне і змішане, факультативне і обов'язкове), вироблені в цивільному процесуальному праві, цілком застосовні і до арбітражному процесу. Доцільність
 6. 2. Арбітражна угода
  арбітражна угода сторін спору. Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні (п. 1 ст. 7 Закону 1993 р.). Сутність арбітражної угоди в міжнародному приватному праві виражається
 7. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  взаємодії і взаємопроникненні. Пізнання є сходження від одиничного через особливе до загального, від конкретного до абстрактного, і навпаки. Тому поняття складу, як результат розумового процесу, має бути єдиним, цілісним поняттям, що відбиває в мисленні наявність злочину в тих чи інших суспільно небезпечних діяннях. Його встановлення, як і всяке пізнання, має вестися на
 8. § 9. Основні питання причинності в теорії російського кримінального права
  взаємодії з нею багатьох інших, більш-менш суттєвих або незначних зв'язків, і все це в певній мірі впливає на формування наслідки, конкретизуючи і індівідуалізіруя його, або може не допустити його настання. Слід ще раз підкреслити, що не можна змішувати причину і умова настання якої-небудь події. Причина породжує наслідок генетично, завдяки процесам,
 9. Види і стадії адміністративного права
  арбітражні суди здійснюють судову владу при вирішенні виникаючих у процесі предпринимаемой діяльності спорів або з пр-ний в сфері управління. Специфіка забезпечення арбітражним судом законності у сфері виконавчої влади полягає в тому, що суд визнає повно-стю або частково недійсним акт, який не має нормативного ха-рактер і прийняте рішення на основі
 10. 4.Питання вивчення народних рухів
  взаємодії з корінним населенням. Мирні в своїй основі внаслідок економічної взаємозалежності, участі вихідців із сусідніх народів у формуванні козацтва, куначества, взаємозбагачення в культурі та побуті, вони змінювалися під впливом різних обставин. Як сусіди, вони сварилися один з одним і мирилися, гнали худобу і дарували лихих скакунів, обмінювалися зброєю і торгували хлібом,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua