Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Юридичні факти - подіїПодії - явища реальної дійсності, що відбуваються незалежно від волі людини. Наприклад, така подія, як сильний землетрус, є юридичним фактом, що породжує право страхувальника жилого будинку на отримання страхового відшкодування, тобто право на компенсацію збитку, що виник у нього внаслідок руйнування будинку в результаті цього землетрусу. Така подія, як смерть людини, може породити численні правові наслідки, в тому числі правовідносини щодо успадкування майна.
Події поділяються на абсолютні і відносні. Абсолютні події - такі явища, виникнення і розвиток яких не пов'язані з вольовою діяльністю суб'єктів. До їх числа відносяться стихійні лиха та інші природні явища.
Відносні події - такі явища, які виникають з волі суб'єктів, але розвиваються і виникають незалежно від їх волі. Так, смерть вбитого є відносна подія, бо сама подія (смерть) виникло в результаті вольових дій вбивці, але водночас це подія (смерть) стало наслідком патологічних змін в організмі потерпілого, вже не залежать від волі вбивці.
Близькі до відносних подій такі юридичні факти, як терміни. Терміни за походженням залежать від волі суб'єктів або волі законодавця, але протягом строків підпорядковане об'єктивним законам плину часу (див. докладніше гол. 14 цього підручника). Терміни грають самостійну, самобутню і багатогранну роль у механізмі цивільно-правового регулювання суспільних відносин. В одних випадках настання або закінчення строку автоматично породжує, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки (наприклад, авторське право спадкоємців припиняється з одного факту закінчення 50 років з дня смерті автора), в інших - настання або закінчення терміну породжує цивільно-правові наслідки в сукупності з певною поведінкою суб'єктів (наприклад, прострочення використан-
нения зобов'язання може служити підставою покладання відповідальності за наявності винних дій боржника або кредитора; витікання терміну набувальної давності за умови сумлінного, відкритого і безперервного володіння суб'єктом не своїм майном може породити у нього право власності на це майно і т. п.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Юридичні факти - події "
 1. 3. Підстави виникнення зобов'язань
  юридичних фактів, званих в зобов'язального права підставами виникнення зобов'язань (п. 2 ст. 307 ЦК). Слід підкреслити, що при відсутності будь-якого з підстав, прямо передбачених ЦК, зобов'язальних правовідносин не виникає, бо аж ніяк не всі з'являються в реальному житті факти або ситуації мають юридичне і тим більше зобов'язально-правове значення. Так,
 2. 5. Підставою виникнення, зміни та припинення адміністративних пр-ний служить юридичний факт.
  Факти ділять-ся на події і дії. Дії є результатом активного волевиявлення суб'єктів. Дії - правомірні і неправомірні. Правомірні - відпо-вують вимогам адміністративно-правових норм (видання наказу про призначення на державну посаду), неправомірні (делікти) - не відповідають їм (адміністративні та дисциплінарні проступки). Події (стихійні
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  юридичних і моральних законів заради боротьби «з проклятим світом». Революціонер заради досягнення народного щастя може використовувати всякі кошти, включаючи обман, грабіж, вбивство і т. п. С. Нечаєв вимагав сліпого послуху керівнику. Для підтримки дисципліни він використовував залякування, шантаж, насильство. Методи дій С. Нечаєва викликали протест у членів «Народної розправи» . І ось,
 4. Предмет доказування
  юридичних фактів, від встановлення яких залежить вирішення справи по суті, називається предметом доказування. До предмета доказування в першу чергу відносяться факти підстави позову , зазначені позивачем в якості підстави позовних вимог. До предмета доказування відносяться також факти підстави заперечень проти позову, зазначені відповідачем. У тих випадках, коли процес ускладнюється вступом
 5. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  юридичній літературі немає єдності думок з найбільш важливих питань доказування - сутності, суб'єктам та ін Є дві головні концепції щодо поняття судового доказування. В основі першої з них лежить судження про судовому доведенні як способі пізнання фактичних обставин справи . Так, на думку К.С. Юдельсон, під судовим доказуванням слід розуміти «діяльність суб'єктів
 6. 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види
  юридичною мовою. Точність, визначеність змісту забезпечує однаковість тлумачення і реалізації правових норм. Загальний характер - норми являють собою абстрактні моделі правомірної поведінки. Вони регулюють не окремі випадкові ситуації, а стандартні, масові, типові соціальні взаємодії. Державно-вольовий характер - норми права встановлюються уповноваженими
 7. 16. Структура правовідносин.
  юридичні факти. Суб'єкти та об'єкти правовідносин: Суб'єкт (учасник) правовідносин - правосуб'єктність особа, у якої в рамках правовідносини виникають суб'єктивні юридичні права (обов'язки). Суб'єктами правовідносин можуть бути особи, наділені правосуб'єктністю - невід'ємним від особи соціально-юридичним властивістю, що включає: Здатність мати права і нести обов'язки
 8. 27. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
  юридичну. Класифікація юридичних фактів: Вольова ознака: а) події: - Не залежать від волі людей-стихійні; (катаклізми природи). -Антропогенні; (пов'язані з людиною - народження, смерть). б) дії: - настання яких пов'язане з людиною. -Правомірні; (дії які відповідають закону). -Неправомірні. У свою чергу: Правомірні дії:-юридичні акти - це правомірне
 9. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  юридичному інституті, різна. Елементами складу він вважає лише певні частини складу, кожна з яких виконує 8 П. Фефелов 101 розглядає осудність не як ознака складу, а як передумову відповідальності злочинця '. А. Н. Трай-нин вважає осудність, а також вік, одночасно і передумовами та умовами кримінальної відповідальності, що знаходяться за межами складу
 10. § 10. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину
  юридичне значення. Вони називаються факультативними тому, що закон не відносить їх до числа органічних ознак, властивих даному виду злочину. Вони можуть надати вплив на долю не самого злочину, а тільки на його правові наслідки, і то лише певною мірою, т. е.бить додатковими обтяжуючими або пом'якшуючими провину обставинами. Будь-який злочин, як всяке
© 2014-2022  ibib.ltd.ua