Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА


Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу - це діяльність відповідних державних органів із досягнення стану безпеки учасників процесу, яким загрожує небезпека.
Небезпека - це загроза спричинення шкоди життю, здоров'ю, майну, житлу, що є близькою до здійснення, а тому сприймається особою як така, що невпинно наближається, є реальною, у зв'язку з чим зумовлює потребу в захисті.
Наслідками існування небезпеки є:
неможливість виконання суб'єктами своїх функцій;
відмова суб'єктів від давання показань або від даних ранішепоказань, наслідком чого є "розвал справи".
Право на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав мають:
особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочинабо в іншій формі брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні та розкритті злочину чи сприяла цьому;
потерпілий або його представник у кримінальній справі;
підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники усправі про відшкодування шкоди, завданої злочином;
свідок;
експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;
члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених вище, якщошляхом погроз або інших протиправних дій щодо них роблятьсяспроби вплинути на учасників кримінального судочинства;
8) посадові особи державних органів, уповноважених вестикримінальний процес. Особливу увагу приділяють захисту осіб, якіздійснюють кримінальне переслідування. Згідно зі ст. 5 Керівнихпринципів, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування', вони та їхні сім'ї забезпечуються фізичним захистом збоку влади в тих випадках, якщо існує загроза їхній безпеці черезвиконання функцій із здійснення судового переслідування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА"
 1. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  забезпечення прав і свобод людини і громадянина", а також встановленні принципу, згідно з яким саме "права і свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави" (ст. З Конституції України). На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод громадян у їхніх взаємовідносинах з органами
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання всіх аспектів взаємовідносин особи з органами виконавчої влади. Слід визначити, що вирішення цього завдання ще не займає визначального місця у системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища
 3. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  забезпечення планомірного розслідування окремих видів злочинів на підставі нормативних приписів, рекомендацій з наукової організації праці (НОП); 4) оперативно-розшукова діяльність, що проводиться уповноваженими законом органами з виявлення та розкриття злочинів; 5) профілактична діяльність, спрямована на встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, яка здійснюється на підставі
 4. § 2. Предмет науки криміналістики
  забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, суспільних формувань та державних структур України. Криміналістика озброює співробітників правоохоронних органів ефективними методами і засобами розкриття злочинів, що сприяє реалізації принципу невідворотності покарання, об'єктивному використанню кримінального закону та профілактичному впливу. Останнім часом Президент і Уряд
 5. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  забезпечення громадського спокою тощо. 3. Задоволенню зазначених публічних інтересів відповідає система державних інститутів - компетентних органів держави, уповноважених нею на здійснення специфічної діяльності із застосуваннянорм права, - правоохоронних і судових органів. Тільки ці органимають виключну компетенцію здійснювати кримінально-процесуальну діяльність. З цього погляду
 6. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
  забезпечення безпеки, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, є кримінальна відповідальність, передбачена ст. 380 КК. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх застосовує, або службовою особою, якій ці рішення стали відомі у зв'язку з її службовим становищем, а так само особою, взятою під захист,
 7. Поняття екологічного права України
  забезпечення якості навколишнього природного середо-вища, гарантування екологічної безпеки, реалізації за-хисту екологічних прав. Ознаки норм екологічного права 1. Сукупність еколого-правових норм, які утворюють інтегровану правову спільність або комплексну галузь права 2. Правові норми, що регулюють або забезпечують реалі-зацію прав суб'єктів екологічних правовідносин 3. Правові норми, що
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  забезпечення гармонійної взаємодії суспільства і природи, в літературі розглядається як правове регулювання екологічних відносин. - Я вважаю, нормативно закріплені принципи (Закон Про охорону навколишнього природного середовища) природньо вважати принципами екологічного права, згодна також з таким визначенням - принципи екологічного права - становлять виражені в еколого-правових актах
 9. Поняття і особливості принципів екологічного права
  забезпечення гармонійної взаємодії суспільства і природи, в літературі розглядається як правове регулювання екологічних відносин. Я вважаю, нормативно закріплені принципи (Закон Про охорону навколишнього природного середовища) природньо вважати принципами екологічного права, згодна також з таким визначенням - принципи екологічного права - становлять виражені в еколого-правових актах
 10. Поняття екологічного права України
  забезпечення якості навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації захисту екологічних прав. Ознаки норм екологічного права 1. Сукупність еколого-правових норм, які утворюють інтегровану правову спільність або комплексну галузь права 2. Правові норми, що регулюють або забезпечують реалізацію прав суб'єктів екологічних правовідносин 3. Правові норми, що