Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002 - перейти до змісту підручника

Завдання.Залучити, утримати, розвивати людські ресурси, необхідні організації для виконання її завдань, а також мотивувати їх належним чином.
Створити і розвивати ефективну організаційну структуру, яка гнучко реагувала б на зміни, при цьому необхідно сформувати особливий клімат корпоративної культури, вдосконалювати стилі керівництва, що сприяло б заохоченню співпраці та відданості загальній ідеї в рамках всієї організації.
Використовувати з максимальною ефективністю умінь, знань і здібностей усіх службовців організації
забезпечити виконання організацією соціальних, юридичних обов'язків по відношенню до своїх службовців, при чому, особлива увага повинна бути приділено умовам праці, якості надаваних і створюваних умов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " завдання. "
 1. 1. Візначте місце дісціпліні в Системі современного Менеджмент організацій
  Управление персоналом у Єдності своих різноманітніх функцій, суб'єктів и методів Виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранності соціальна діяльність и Різні аспекти ее впліву на предприятие, людину і суспільство є об'єктом АНАЛІЗУ багатьох наук. Управление персоналом - відносно молода наука. Хочай велика кількість ее Ідей и теорій вініклі на початку XX ст. и даже
 2. Список використаних джерел
  Акопова О.С. Світова економіка і міжнародні відносини. - Ростов-на-Дону, 2001. Вейл П. Мистецтво менеджменту. Нові ідеї для світу хаотичних змін. - М., 1993. Вудкок М., Френсіс Д. розкутий менеджер. - М., 1991. Герчикова І.М. Менеджмент: Учеб. для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М., 2001. Гітельман Л.Д. Перетворюючий менеджмент: Лідерам організації та консультантам з управління:
 3. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  Витрати виробництва - це витрати живої и опредметненої праці предприятий (об 'єднань) на виробництво й збут ПРОДУКЦІЇ. У практіці планування и учета для характеристики витрат виробництва Використовують Термін "витрати на виробництво", на віпущену продукцію смороду віражаються в ее собівартості. Собівартість ПРОДУКЦІЇ предприятий являє Частину вартості цієї ПРОДУКЦІЇ, что Включає спожівані кошти,
 4. 3. Аналіз резервів зниженя собівартості ПРОДУКЦІЇ
  У собівартості ПРОДУКЦІЇ знаходять відображення Індивідуальні витрати шкірного ПІДПРИЄМСТВА на Виробництво і реалізацію товарів, Виконання робіт и услуг. Зменшення ціх витрат Забезпечує підпріємству конкурентоспроможність на ринку, ЗРОСТАННЯ прибутку, рентабельність, тому аналіз Досягнення неухильне зниженя собівартості ПРОДУКЦІЇ, поиска резервів подальшої економії усіх витрат на виробництво и
 5. Завдання 1
  Показники План Факт відхилення абсолютне відхилення відносне Товарна продукція 3254240 2926287 -327953 -10,0687 середньоспискова ЧИСЕЛЬНІСТЬ робітніків 430397 -33 -7,6744 Середня кількість днів 22 21 -1 -4,5454 Середня трівалість РОБОЧЕГО дня 8 7,8 -0 , 2 -2,5 СЕРЕДНЯ дінній віробіток 43 45 2 4,6511 Метод ланцюгових підставок Товарну продукцію розраховуємо по Формулі: ТП = 4? Д? Т? Вг
 6. Завдання № 2
  Показник План Факт відхилення абсолютне відхилення відносне Виручка від реалізації 2406890 2590380 183490 6234 Ціна одініці ПРОДУКЦІЇ 233243 10 4,2918 ОБСЯГИ реалізованої ПРОДУКЦІЇ 10330 10660 330 3,1945 результативними Показник - виручка від реалізації. В = p? q В0 = 233? 10330 = 2406890 грн В1 = 243? 10660 = 2590380 грн? В = 2590380 - 2406890 = 183490 грн Індексний метод Ipq = p1? q1
 7. Завдання № 3
  Показники ліквідності: - загальний коефіцієнт ліквідності р. 260 балансу К0заг = р. 620 балансу 157801 К0заг = 50035 = 3,15 136616 К1заг = 64188 = 2,13 Підприємство має у своєму розпорядженні квартальна ОБСЯГИ оборотніх коштів, так як нормальне значення становіть2-2,5. коефіцієнт швидкої ліквідності: р.260 - (р.100 + ... + р.140 + р.250) Кш = р.620
 8. 3. Завдання
  Візначте оптимальний розмір максимального та СЕРЕДНЯ Залишки Копійчаної актівів ПІДПРИЄМСТВА та необхідну кількість операцій по переказу грошей по Наступний данім: Показники Місячний плановий ОБСЯГИ готівкі, грн .. 1000 Прогноз Отримання Додатках прибутку,% 0,7 Витрати на обслуговування однієї Операції поповнення копійчаних коштів, грн .. 100 Гаmax = Гаmax = 285714,28 ==
 9. Завдання 3
  Візначіті еластичність попиту, вікорістовуючі дані табліці. Найменування товару Ціна ОБСЯГИ попиту Первісна после Зміни Первісна после Зміни А 94 91146167 Б 146186124190 У 1270 1230 305 435 Товар А Еп =: = 1,1875 Товар Б Еп =: = 1,20 Товар У Еп =: =
 10. 2. Функції виконавчої влади:
  1. Виконавча, тобто виконання законів. Органи виконавець-ної влади мають право видавати підзаконні акти. 2. Прогнозування - передбачення змін у розвитку яких-або подій або процесів на основі наявної інформації, в т. ч. на-наукової. 3. Планування - визначення напрямів, цілей, завдань і очікуваних результатів тієї чи іншої керованої діяльності. 4. Організація - створення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua