Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
««   ЗМІСТ   »»

ЗАГАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕКРЕЦІЇ

Діяльність залоз внутрішньої секреції регулюють нервова і гуморальна системи.

З боку нервової системи прямий вплив здійснюється через вегетативні нерви; під виключним контролем знаходяться епіфіз і мозковий шар надниркової залози.

Вплив, здійснюване гіпоталам о-г іпофізар- н о м системою, комплексне. гіпоталамус (Відділ проміжного мозку) вважається осередком вісцеральних інтеграційних функцій. Сигнали від нейронних систем гіпоталамуса надходять у відділи ЦНС, які передають збудження на прегангліонар- ні ділянки вегетативних нервових шляхів. Крім того, ця область мозку контролює всю ендокринну систему за посередництвом специфічних нейронів, які продукують нейрогормони, які визначають роботу передньої долі гіпофіза (рис. 12.5). Ці нейрогормони, або рилізинг (рилізинг-фактори), поділяються на дві групи - ліберіни (Стимулюючі, що звільняють) і статини (Гальмують). гіпофіз, в свою чергу, виділяє ряд гормонів тропів, що регулюють діяльність периферичних ендокринних залоз (табл. 12.1).

У задній частині гіпофізу закінчуються аксони деяких гіпоталамічних нейронів, там же їх нейрогормони (окситоцин і вазопресин) накопичуються, активізуються і в міру потреби виділяються в кров. Крім либеринов і статинів в гіпота-

Схема розташування ядер в гіпоталамусі

Мал. 12.5.Схема розташування ядер в гіпоталамусі:

I - поздовжній і II - поперечний розрізи ядра: 1 - супраоптіческос; 2 супрахі- азматічне; 3 паравентрикулярное; 4 вентромедіальнос; 5 - дорсомедіаль- ве; б-бічне Туберальна; 7-премаммілярное бічне; 9- гипоталамичне заднє; 10 премамміллярное; // - супрамамміллярное; Л'-хіазма; ПК- передня коміссуру мозку; М- маммілярное тіло; А - аденогіпофіз; // - нейрогипофиз; ЗН- зоровий нерв; Ж 3-й шлуночок мозку

12.1. Нейрогормони гіпоталамо-гіпофізарної системи

гіпофіз

гіпоталамус

ліберини

статі ни

СТГ

Соматоліберин

соматостатін

АКТГ

Кортіколібсрін

Нс виявлений

ТТГ

тіроліберін

те ж

ФСГ

Фолліберін

*

ЛГ

Люлібсрін

»

ЛТГ

пролактоліберін

Пролактостатін

меланотропін

Меланоліберін

меланостатин

ламусе утворюються нейропептиди (Енкефаліни і ендорфіни), що володіють болезаспокійливу, морфіноподібних дією і які відіграють важливу роль в регуляції вегетативних функцій і поведінки тварин.

Таким чином, гіпоталамо-гіпофізарна система включає в себе три механізму зв'язку:

гіпоталамус - аденогіпофіз;

гіпоталамус - нейрогипофиз; нейрорегуляторних пептиди.

Важливо підкреслити, що і гіпоталамус, і вся гіпоталамо гіпофізарна система є відділами ЦНС і знаходяться в тісному функціонального взаємозв'язку з іншими утвореннями головного мозку, перш за все з різними відділами кори великих півкуль (сомато-сенсорної, асоціативної, слуховий і зорової корою).

 1. Застосування ферментів в медицині - біохімія
  Білкова природа ферментів обмежує їх застосування в медичній практиці. В організмі, зокрема в кров'яному руслі, знаходиться значна кількість протеолітичних ферментів, з великою швидкістю гидролизующих чужорідні білки. Крім того, більшість білків є антигенами і при попаданні в організм моментально
 2. Запліднення - вікова анатомія і фізіологія
  Під час статевого акту сперматозоїди потрапляють в піхву і рухаються вгору але напрямку до матки. Вони проникають в матку завдяки рідини, секретируемой залозами шийки в період овуляції. За кілька годин сперматозоїди досягають маткових труб, де вони можуть зустріти яйцеклітину, що пересувається
 3. Запліднення і партеногенез - біологія. Частина 1
  запліднення - це процес злиття статевих клітин. Настає внаслідок запліднення диплоидная клітина - зигота - являє собою початковий етап розвитку нового організму. Процес запліднення складається з трьох послідовних фаз: а) зближення гамет; б) активації яйцеклітини; в) злиття гамет, або сингамії
 4. Залози - цитологія, гістологія і ембріологія
  В процесі метаболізму клітини виділяють продукти: екськрети - речовини, що утворюються як продукти розпаду, що підлягають виділенню з клітки, наприклад вугільна, молочна, сечова кислоти і ін .; секрети - речовини, що синтезуються в клітинах. Залізисті епітелії спеціалізовані на освіту і вироблення
 5. Закономірності руху крові по судинах - фізіологія людини і тварин
  Закономірності руху крові по судинах вивчає гемодинаміка. Цей розділ фізіології тісно пов'язаний з гідродинаміки - областю фізики, що вивчає рух рідин. Одним з найважливіших показників руху крові по судинах є об'ємний кровотік ( Q ), Який визначається як обсяг крові, що протікає через поперечний
 6. Захворювання щитовидної і паращитовидних залоз, короткі анатомо-фізіологічні дані - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати будову, фізіологію, патофизиологию, патологічну анатомію щитовидної та паращитовидних залоз; основні способи лікування найбільш поширених захворювань щитовидної і паращитовидних залоз; вміти призначати обстеження і лікування хворого з захворюванням
 7. Загальний огляд будови головного мозку - анатомія центральної нервової системи
  Головний мозок міститься в порожнині черепа. Його верхня (дорсальная) поверхня має опуклу форму, а нижня (вентральна) більш-менш уплощена. Основні структури ГМ, що виникають в процесі його онтогенезу, були описані в гл. 4: це первинний задній мозок, що включає довгастий мозок, варолиев міст
 8. Загальні поняття. Будову і функції нервових клітин, будова нервової системи - основні поняття - вікова фізіологія і психофізіологія
  Нервова система - сукупність структур в організмі тварин і людини, що об'єднує діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. Нервова система сприймає зовнішні і внутрішні роздратування, аналізує цю інформацію,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua