Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Заниження юридичними І фізичними особами вартості державного майна підприємств, що приватизуються


Такі дії мають метою придбання майна за нижчою вартістю. Виявляються і документуються вони шляхом вивчення і оперативного відпрацювання документів, складених на підприємствах, що підлягають приватизації з метою встановлення розбіжностей між відповідними показниками. Такими документами є:
- акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу;
- акт інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, а також незавершеного виробничого будівництва;
- баланс ліквідованого державного підприємства;
171
- відомість розрахунку відновної вартості будівель і споруд;
- відомість розрахунку відновної вартості машин, обладнання, транспортних засобів;
- відомість розрахунку відновної вартості незавершеного будівництва;
- відомість вартості оборотних засобів;
- акт оцінки вартості інвентарного об'єкта.
Оцінка майна підприємств, що приватизуються або передаються в оренду, провадиться за відновною вартістю з урахуванням зносу та складу цього майна відповідно до «Методики оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 522 від 2 вересня 1992 року, і встановленому 15 травня 1992 року Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України «Порядку про індексацію балансової вартості основних фондів, підприємств, організація та установ у зв'язку з підвищенням цін».
При аналізі вищезазначених документів оперативні співробітники повинні мати на увазі, що по основних фондах, введених у дію в 1992 році, індексується лише та частина капітальних вкладень, що освоєна до 1 січня 1992 року. Крім того, необхідно враховувати, що вартість машин, устаткування та обладнання, придбаних протягом 1991 року за вільними цінами на біржах, аукціонах та іншим способом, не індексується.
У разі встановлення протиріччя в документах, які містять дані про оцінку майна, необхідно проводити експертну оцінку майна об'єкта з урахуванням його балансової вартості і Методики оцінки майна підприємств, що приватизуються. Оперативним шляхом відпрацьовуються угоди купів-лі-продажу об'єкта приватизації, зокрема джерела коштів, які використовуються на викуп власності.
Оформлення підроблених документів про зарахування на роботу осіб в підприємство, що приватизується, з метою одержання пільг при приватизації майна.
Виявлення та документування даного правопорушення передбачає встановлення тісних відносин із трудовими колективами, профспілковими органами підприємств, цехів та дільниць з метою оперативного відпрацювання осіб, оформлених на роботу на дату прийняття рішення про приватизацію або на початок її проведення. При встановленні таких осіб оперативний співробітник повинен проаналізувати та зіставити такі документи:
- заяву про прийняття на роботу; -
172
- наказ про призначення на посаду;
- відомості, що містяться в трудовій книжці;/
- табель обліку робочого часу або наряди на виконані роботи;
- відомість на одержання заробітної плати;
- заяву про приватизацію;
- протокол зборів трудового колективу про прийняття рішення щодо приватизації підприємства.
При документуванні цього правопорушення необхідно використовувати оперативні можливості для встановлення інших місць роботи осіб, оформлених на роботу в підприємство, що приватизується.
Примушування переможця аукціону або конкурсу до відмови від укладання договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.
При перевірці таких сигналів оперативні працівники повинні мати на увазі, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» покупці, які відмовились від оплати за об'єкт приватизації, придбаний на аукціоні або за конкурсом, протягом 60 днів з моменту укладання відповідної угоди сплачують на користь органу приватизації неустойку в розмірі 20% від ціни купленого об'єкта. У таких випадках результати конкурсу або аукціону підлягають анулюванню. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» орган приватизації приймає рішення про повторний продаж об'єкта на аукціоні за конкурсом або його приватизацію шляхом викупу іншими покупцями. При проведенні повторного аукціону можуть бути змінені умови продажу, а також зменшена початкова ціна об'єкта аж до 50%.
- Таким чином, норми діючого законодавства дають можливість певним структурам або фізичним особам:
- легалізувати капітали, отримані шляхом скоєння злочинів, з метою придбання у власність державних підприємств;
- приватизувати поза конкурсом і аукціоном шляхом викупу майно державних підприємств за цінами нижчими від початкових, не повідомляючи податкові органи про свої прибутки та джерела їх надходження;
- впливати шляхом шантажу, насилля або підкупу на покупців, ліціатора (особа, яка безпосередньо проводить аукціон), посадових осіб органів приватизації, влади та управління з метою зняття об'єкта приватизації з аукціону, усунення конкурента і заволодіння перспективним підприємством;
173
- отримувати у разі змови з представниками фонду державного майна неустойку в розмірі 20% від ціни об'єкта «а користь органу приватизації.
Збір доказів, спрямованих на виявлення осіб, які здійснюють тиск за учасників аукціону або конкурсу, а також на посадових осіб органу приватизації, влади та управління з метою реалізації вищезазначених намірів, здійснюється за допомогою оперативної перевірки відомостей про:
- відмову покупців від купівлі майна, проданого на конкурсі або аукціоні;
- умови продажу майна при повторному проведенні аукціону, конкурсу (у тому числі відомості про стартову ціну та граничні суми підвищення ціни) або продажу шляхом викупу іншими покупцями;
- причини, мотиви відмови від укладання договору на купівлю об'єкта особою, яка має на це право;
- подальші дії конкурентів покупця щодо використання придбаного майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Заниження юридичними І фізичними особами вартості державного майна підприємств, що приватизуються"
 1. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  заниження вартості об'єктів оподаткування. Неподання податкових декларацій характеризується тим, що службові особи суб'єкта підприємницької діяльності та фізичні особи у встановлений законом строк не подають до територіальних податкових адміністрацій відповідні податкові декларації та розрахунки, маючи на меті ухилення від сплати податків. Приховання об'єктів оподаткування виражається в тому, що
 2. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі; автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з
 3. § 1. Криміналістична характеристика вимагань
  заниженими цінами; фіктивне працевлаштування підставних осіб у фірму потерпілого з метою виплати їм високої заробітної платні; інвестування потерпілим коштів у підприємства, що контролюються вимагачами, на невигідних для нього умовах; здача в оренду приміщення на пільгових умовах або передача його у користування вимагачів безоплатно; отримання частки прибутку; входження до складу засновників
 4. Словник-довідник
  юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні. Аудит - перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності
 5. 5. Поняття, зміст та особливості судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство.
  юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними знаннями; - не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів; має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку. Розпорядником майна не можуть призначатися особи, які: здійснювали раніше управління боржником - юридичною особою, за винятком випадків, коли з моменту усунення даної особи від
 6. 62. Розпорядження майном боржника.
  юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними знаннями; - не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів; має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку. Розпорядником майна не можуть призначатися особи, які: здійснювали раніше управління боржником - юридичною особою, за винятком випадків, коли з
 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних й юридичних осіб і розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття й ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку
 8. Приватизація
  юридичних осіб. У процесі приватизації обов"язково змінюється суб'єкт права власності. Приватизація спрямована на реалізацію двох взаємопов'язаних цілей, а саме: підвищення ефективності господарювання за рахунок стимулювання зацікавленості власника та підвищення рівня забезпечення населення товарами і послугами. Приватизація державного майна передбачає: - зміну відносин власності на засоби