Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Безпідставна відмова посадовими особами державних органів приватизации органів державної влади та управління у прийнятті заяви про приватизацію, порушення строків розгляду заяви про приватизацію


При перевірці відомостей про безпідставну відмову в прийнятті заяви про приватизацію відповідними органами оперативні співробітники повинні керуватися ст. 12 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», яка передбачає можливість відмови у приватизації майна тільки у випадках, коли:
- особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем відповідно ст. 8 цього Закону;
- законодавством встановлено обмеження на приватизацію цього підприємства;
- майно в установленому порядку включено до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.
У ході перевірки необхідно зосередити увагу на документах, які свідчать.про строк розгляду заяви та мотиви відмови у приватизації. До таких документів належать:
- заява про приватизацію;
- журнал реєстрації заяв;
- письмове рішення органу приватизації про причини відмови у приватизації;
- протокол загальних зборів трудового колективу підприємства.
Порушення правил проведення приватизації з боку посадових осіб органів приватизації, державної влади та
174
управління необхідно розглядати як можливі засоби впливу на керівників підприємств.
Згідно із ст. 29 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» вищезазначені посадові особи несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:
- безпідставну відмову у прийнятті заяви про приватизацію і порушення строків розгляду заяви - від чотирьох до восьми встановлених на день вчинення порушення розмірів мінімальної заробітної плати;
- необгрунтовану відмову від продажу підприємства -від п'яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати.
Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду.
Порушення умов і порядку проведення конкурсу, аукціону
Це зловживання полягає у тому, що посадовими особами органів приватизації, органів державної влади створюються для покупця не передбачені законом додаткові умови для того, щоб перешкодити йому придбати у власність частку майна або підприємства. Такі дії посадових осіб спрямовані на можливе отримання винагороди.
Заходи щодо виявлення і документування дій посадових осіб, порушують умови і порядок проведення аукціону, конкурсу тощо, повинні здійснюватися на підставі відповідних положень Законів, що регулюють ці угоди. До таких положень, насамперед, належать ст. ст. 16, 18 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» і ст. ст. 14-23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
У процесі документування оперативним співробітникам необхідно вивчити і проаналізувати такі документи:
- інформаційне повідомлення про проведення конкурсу, аукціону, план приватизації підприємств, який включає умови проведення конкурсу або аукціону;
- заяви на участь у конкурсі, аукціоні;
- журнал реєстрації заяв;
- копії установчих документів;
- протокол конкурсної комісії;
- договір купівлі-продажу об'єкта на аукціоні.
Зіставляються умови конкурсу або аукціону, відображені в плані приватизації підприємства, з пропозиціями колективу, якому відмовлено в участі у конкурсі або аукціоні.
Винні у вчиненні таких правопорушень особи несуть згідно із ст. 29 Закону України «Про приватизацію майна
175
державних підприємств» адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 4 до 8 встановлених на день вчинення порушення розмірів мінімальної заробітної плати, якщо інші протиправні дії не будуть доведені.
Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Безпідставна відмова посадовими особами державних органів приватизации органів державної влади та управління у прийнятті заяви про приватизацію, порушення строків розгляду заяви про приватизацію"
 1. 2. ПІДСТАВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
  безпідставним засудженням"; 1 Див.: Підбито підсумки діяльності прокуратури України у першому півріччі 2004 року // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 7. - С. 3. ' Конституція України закріплює такі важливі положення щодо відносин держави і громадянина, що її цілком слушно можна називати політико-правовим документом. ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права:"Якщо
 2. 6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  відмовитися від дачі висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку. У разі необхідності проведення додаткових досліджень, а також у разі суперечливості висновків кількох експертів орган Антимонопольного комітету України може призначити додаткову або повторну експертизу. Вилучення письмових та речових
 3. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
  безпідставною. Скарга на рішення і дії прокурора може бути подана вищому органу прокуратури. Експерту, що проводить судову експертизу, забезпечується: а) збереження середньої заробітної плати по місцю роботи за весь час, витрачений на експертне дослідження; б) оплата витрат на проїзд та наймання житла; в) виплата винагороди за роботу, якщо її виконання не є службовим обов'язком. Порядок та розмір
 4. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  відмови у наданні документів для ревізії або перевірки та будь-якої іншої протиправної дії органи міліції на прохання цих осіб зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення ревізії або перевірки, охорону працівників контрольно-ревізійної служби, документів та матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для притягнення винних
 5. § 1. Законодавство про захистекономічної конкуренції. Види порушеньзаконодавства про економічну конкуренцію
  відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи при дбання; 1) - 44 - - 45 - суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єк тів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин; створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів гос подарювання.
 6. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  посадових осіб як спосіб забезпечення законності і 0 дисципліни у державному управлінні. 1 Забезпечення законності передбачає необхідність створення сис теми її гарантій, а саме: загальні передумови (політичні, економічні, ідеологічні, організаційні, юридичні) і спеціальні юридичні, органі заційно-правові засоби забезпечення законності (контроль і держав но-правовий примус). Слід мати на
 7. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  посадових осіб", "Про внутрішні війська МВС України", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", укази Президента: "Про Національну програму боротьби з корупцією", "Про вдосконалення координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", постанови КМУ: "Про затвердження Положення про Державну автомобільну інспекцію
 8. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998 р. // Офіці йний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 481. 232. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон Ук раїни від 5 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 482. 233. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 берез ня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 15. - Ст. 566. 234. Про
 9. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  посадові особи апарату Кабінету Міністрів. Для ефективного здійснення Кабінетом Міністрів України функцій, пов'язаних з керівництвом підвідомчими органами виконавчої влади, йому повинні бути надані права щодо: скасовування повністю чи в окремій частині актів центральних і місцевих органів виконавчої влади (можливість надання цього повноваження шляхом прийняття відповідного закону
© 2014-2022  ibib.ltd.ua