Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 17 ТЕМА: ТРАДИЦІЙНІ І ТВОРЧІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ

Основні поняття: форма організації процесу виховання, класифікація форм організації процесу виховання.

Вимоги до компетентності:

- знати форми організації процесу виховання;

- орієнтуватися в різноманітті форм виховання;

- розуміти і вміти пояснити сутність традиційних та творчих форм виховання;

- вміти сформулювати умови вибору форм виховання в конкретній педагогічній ситуації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Зустрітися з різними підходами до класифікації форм виховання.

2. Складіть картотеку форм виховання «від А до Я» (аукціон, бесіда, вікторина тощо)

3. Поміркуйте, як вибираються форми виховання в практичній роботі педагога.

184

4. Розробіть методичне опис однієї з форм виховання і складіть її сценарій.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Зустрітися з книгою Н.Є. Щурковой «збори строкатих справ» і поповните свою педагогічну скарбничку описом 2-3 форм групової діяльності школярів.

2. Складіть приблизний план роботи з групою дітей на другому навчальну чверть. Визначте вік, вкажіть клас, виділіть виховну задачу-домінанту. Які традиційні та нетрадиційні справи будуть мати місце у вашій роботі з класом?

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Чому форму виховання часто визначають як спосіб існування навчально-виховного процесу, оболонку для його внутрішньої сутності, логіки та змісту?

2. Залежно від напрямків виховної роботи форми діляться на ...

3. За кількістю учасників форми виховання можуть бути ...

4. Вирішіть завдання № 15, 17, 18, 19 с. 39 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

5. У чому проявляється традиційність і творчість різних організаційних форм виховання?

ЕТАПИПРОВЕДЕНІЯ ЗАНЯТТЯ

1.

Визначення завдань заняття і змісту діяльності його учасників.

2. Дискусійне обговорення питань.

- Що таке форма організації виховання?

- Чи згодні ви з тим, що форма не тільки зовнішнє вираження змісту виховання, а й відображення його внутрішньої суті?

- Як класифікуються форми виховання в педагогіці?

- Усім відомо, що «клітинкою» навчального процесу є урок. Різноманіття традиційних і творчих уроків становить тканину процесу навчання. А у вихованні? Чи є така «клітинка»?

- У яких формах реалізується виховних процес у школі?

- Чи є якась схема, певний алгоритм для підготовки та проведення будь-якої форми виховної роботи?

- Чи поділяєте ви точку зору Л.І. Маленкова, що «розумне чергування, вибір найкращих форм, творче придбання нових, нетрадиційних форм дозволяє піти від шаблону у вихованні, зробити життя і позаурочну діяльність школярів захоплюючій, невимушеній, значно підвищити її виховний потенціал»?

3. Моделювання педагогічної діяльності.

Запропонуйте способи взаємодії з підлітками при підготовці та проведенні: а) Ігри-подорожі «Рідний край»;

185

б) пізнавальної гри «Ваше слово, знавці»;

в) класної години «Світ моїх захоплень»;

г) екологічної акції «Чистота врятує світ»;

д) конкурсу «У країні етикету».

4. Гра «Педагогічна ярмарок».

На «ярмарку» «продаються» корисні та цінні речі - цікаві форми організації роботи, які можуть бути використані педагогом у виховному процесі. «Продавці» (студенти - автори розробок) рекламують свій товар (розповідають про завдання, які можна вирішити, організовуючи з дітьми дану справу, знайомлять з його змістом, умовами організації, місцем даного заходу в логіці виховання і т.

д.). «Покупці» прицінюються, задаючи питання (наприклад, на який вік розрахована даний захід, які етапи підготовки передбачаються, розвитку яких відносин у дітей дана форма роботи сприяє?. Йде корисний взаємообмін напрацюваннями.

5. Підсумок заняття підводиться методом завершення пропозиції:

- Тепер я знаю, що ...

- Ще б мені хотілося дізнатися ...

6. Рекомендації з підготовки до наступного заняття.

Література

1. Барановська, М.С. Мистецтво жити в мирі з самим собою, з природою: цикл класних годин для старшокласників / М.С. Барановська. - Мн., 2007.

2. Воронов, В.В. Технологія виховання / В.В. Воронов. - М., 2000. - С . 55-67.

3. Виховання екологічної культури у дітей та підлітків: Екологічні заняття. Сюжетно-рольові ігри. Сценарії літературно-екологічних свят / Н.С. Дежнікова, Л.Ю. Іванова [ та ін]. - М., 2000.

4. Іванов, І.П. Енциклопедія колективних творчих справ / І.П. Іванов. - М., 1989.

5. Колективно-творчі справи. Ігри. Свята / Ю.Н. Григоренко [и др.]. - М., 2000.

6. Купріянов, Б.В. Енциклопедія традиційних форм виховної роботи / Б.В. Купріянов / / Шкільні технології. - 2001. - № 4. - С. 83-93.

7. Маленкова, Л.І. Теорія і методика виховання / Л.І. Маленкова. - М., 2004. -

С. 418-438.

8. 50 сценаріїв класних годин / Упоряд. О.М . Аджиєва [и др.]. - М., 1999.

9. Сотник, Н.М. Виховання з любов'ю / Н.М. Сотник. - Мн., 1999.

10. Щуркова, Н.Є. Класне керівництво: теорія, методика, технологія / Н.Є. Щурко-

ва. - М., 1999.

11. Щуркова, Н.Є. Збори строкатих справ / Н.Е.Щуркова. - М., 1995.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗАНЯТТЯ № 17 ТЕМА: ТРАДИЦІЙНІ І ТВОРЧІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ "
 1. ЗМІСТ
  процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8 . Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146 Тема 10. Позовна виробництво в арбітражному суді 1-ї інстанції 149 Тема 11. Особливості
 2. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Товариство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 3. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  заняття). Заняття 1. Психодіагностика професійно-особистісної позиції студентів-майбутніх учителів у сфері педагогічної діяльності та рефлексивний аналіз її результатів (див. Додаток 6). Заняття 2. Психодіагностика комунікативно-поведінкових установок студентів-майбутніх учителів у сфері спілкування та рефлексивний аналіз її результатів (289, 324). Заняття 3-4. Психодіагностика
 4. § 1. Форми виховання
  форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми: індивідуальні, мікрогрупповой, групові (колективні), масові. Порівняння ефективності
 5. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 6. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов 'язання 48 Тема 6. Господарський
 7. Тема семінарського заняття № 3
  заняття
 8. Тема семінарського заняття № 4
  заняття
 9. Тема семінарського заняття № 2
  заняття
 10. Тема семінарського заняття № 5
  заняття
 11. Тема семінарського заняття № 6
  заняття
 12. Тема семінарського заняття № 7
  заняття
 13. Тема семінарського заняття № 8
  заняття
 14. Тема семінарського заняття № 11
  заняття №
 15. Тема семінарського заняття № 13
  заняття
 16. Тема семінарського заняття № 14
  заняття №
 17. Тема семінарського заняття № 15
  заняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua