Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Мойса Олександра Валеріївна. КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ДИПЛОМНА РОБОТА, 1999 - перейти до змісту підручника

1.1 Принципи правового статусу народного депутата.Статус народного депутата України (від лат. Status - стан, становище) - це правове положення народного депутата як повноважного і відповідального представника народу України в суспільстві і державі, яке визначається сукупністю правових норм, які регулюють суспільні відносини , пов'язані з політико-правовою природою депутатського мандата, його виникненням, припиненням і терміном дії, повноваженнями депутатів, гарантіями їхньої діяльності, а також відповідальністю депутатів.
У зв'язку з цим слід виділити основні принципи, що стосуються статусу парламентаря:
принцип незалежності: юридично депутати не повинні підкорятися волі виборців, партійних органів і органів державної влади. Вони розглядаються як представники всієї нації, а не одного виборчого органу. Звідси логічно випливає заборона імперативного мандата і відкликання депутата, так як згідно конституціям демократичних держав парламентарії у своїй діяльності керуються тільки конституцією і своєю совістю. Це так званий принцип вільного мандата.
Принцип незалежності, крім вищевказаного, також включає в себе парламентські (депутатські) привілеї (гарантії), і, перш за все, імунітет, трьома найважливішими складовими елементами якого є наступні: свобода слова, депутатська недоторканність і, безумовно, свобода голосування. Перший (індемнітет) зводиться до того, що депутат не може бути притягнутий до кримінальної, адміністративної (покладається в судовому порядку) відповідальності за висловлювання в парламенті (за винятком відповідальності за образу і наклеп) і за голосування, оскільки вони здійснюються в силу мандата. Другий елемент - депутатська недоторканність - означає, що член парламенту не може бути підданий кримінальному переслідуванню або арешту без санкції парламенту (Верховної Ради), за винятком випадків, коли він застигнутий на місці скоєння злочину, на його одязі, при ньому або в його житлі виявлені явні сліди злочину або коли очевидці прямо вказують на дану особи, що вчинила злочин (ст. 106 КПК України). І третій елемент - в силу якого депутат не несе жодної відповідальності за свій вибір при голосуванні.
Законом "Про статус народного депутата України" встановлена відповідальність: за вплив на народного депутата України, членів його сім'ї або рідних з метою перешкодити виконанню депутатом своїх обов'язків або змусити його прийняти рішення на чиюсь користь (ст. 42); за посягання на честь і гідність депутата (ст.43); за порушення недоторканності парламентарія (ст. 44) та за порушення гарантій трудових прав народного депутата (ст. 45).
Принцип неприпустимості суміщення постів, є одним з основних принципів, що стосуються статусу народного депутата: депутати є професійними парламентаріями, робота в парламенті для обраного депутата є основною і постійною на весь період його повноважень. У силу цього депутатський мандат несумісний ні з якою державною або іншою посадою, депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони також не можуть мати інший представницький мандат (ст. 78 Конституції України).
У нашій практиці випробовується перехід до професійного виконання депутатами своїх обов'язків.
У ст. 5 Закону України "Про статус народного депутата України" вказуються ті посади, з якими депутатський мандат не сумісний. Крім цього депутат не може:
залучатись як експерт попереднього слідства, прокуратури, суду;
входити до складу управління, правління або рада юридичної особи, який має на меті одержання прибутку;
отримувати від іноземних урядів які-небудь виплати, пенсії, подарунки і винагороди;
використовувати свій депутатських мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю. Адвокати-депутати не можуть брати участь у справах проти держави, а також бути захисником осіб, обвинувачених у державній зраді.
При вирішенні питання сумісності депутатського мандата парламентаріям забороняється займатися якої б то не було діяльністю, крім наукової, викладацької, літературної, художньої та творчої, а з'єднання депутатських повноважень і посад у структурах виконавчої влади принципово не допускається. У разі невиконання вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, тобто коли після обрання до Верховної Ради особа не відмовилося від інших мандатів або продовжує знаходиться на державній службі, повноваження народного депутата припиняються достроково за рішенням суду.
Принцип рівноправності депутатів виражений у рівності прав і обов'язків усіх без винятку депутатів, а саме: у праві обирати і бути обраним на парламентські посади, до складу комісій і комітетів, у праві законодавчої ініціативи, участі в дебатах і голосуваннях, внесенні запитів на сесії парламенту, у праві на добровільне об'єднання в депутатські групи (фракції). Кожен депутат може впливати на зміст діяльності Верховної Ради та її органів, т.к. йому надано право пропонувати питання для розгляду Верховною Радою або її органами; задавати питання про визнання законопроекту терміновим і про внесення його на всенародне обговорення; висловлювати думку з приводу персонального складу органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються, затверджуються Верховною Радою. Вказаним принципом підпорядковане і припинення терміну дії депутатського мандата. Повноваження депутата України припиняються достроково у випадках, прямо вказаних у законі (ст. 3 Закону "Про статус народного депутата України").
Депутат забезпечується персональним місцем в залі засідань парламенту (ст. 4.1.3. Регламенту).
Відповідно до закону про статус депутата і Регламентом Верховної Ради парламентарій виконує ряд обов'язків, пов'язаних з роботою на сесіях парламенту (обов'язок зареєструватися і бути присутнім на засіданнях Ради та її органів, до яких обрано депутата), в виборчому окрузі (підтримувати тісні зв'язки з виборцями, регулярно інформувати їх про свою роботу, вести прийоми, періодично звітувати перед ними).
Принцип заборони обмеження повноважень депутата. Він полягає в тому, що ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата України, за винятком випадків, передбачених Конституцією та законами України. Навіть при введенні надзвичайного або воєнного стану депутатські повноваження не обмежуються (ст. 26 Закону "Про статус народного депутата України").
Зазначений принцип є одночасно і однією з основних гарантій депутатської діяльності. Для здійснення своїх обов'язків як повноважного представника народу депутат повинен мати всю повноту прав. Підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, державні органи і посадові особи повинні сприяти здійсненню депутатом своїх повноважень, забезпечувати необхідні умови для ефективного їх виконання.
Депутат наділений правом на невідкладний прийом посадовими особами з питань депутатської діяльності, що гарантує йому можливість швидко і оперативно вирішити з керівниками, посадовими особами виникле питання. У свою чергу, це право припускає обов'язок керівника прийняти депутата в зручний і узгоджене з ним час.
Принцип відповідальності за невиконання законних вимог депутата. Якщо відсутні ознаки кримінального діяння, встановлені чинним законодавством, до адміністративної відповідальності притягуються посадові особи державних органів та органів об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкованості за невиконання законних вимог народного депутата або створення перешкод у його роботі. До відповідальності також залучаються за недотримання без поважних причин встановлених законом про статус депутата термінів надання інформації або надання депутату свідомо неправдивої інформації.
Принцип вільного мандата. У нашій державі за своєю природою і соціальним призначенням депутатський мандат є імперативним, тобто обов'язковим. Однак на практиці такі його елементи як право відкликання депутата виборцями і обов'язковість наказів виборців не виявляються.
Імперативність мандата не перетворює депутатів у залежних політиків у руках своїх виборців. Лише об'єктивні та обгрунтовані вимоги громадян стають частиною програми його роботи.
Депутат не може відмахнутися від турбот території відповідного виборчого округу під приводом, що він думає про країну в цілому, про весь народ. У цьому плані мандат депутата є імперативним, на відміну від вільного мандата депутатів представницьких органів зарубіжних країн. Сенс останнього в тому, що депутат, обраний до парламенту, вважається представником всієї нації, не пов'язаний дорученнями своїх виборців, потребами території, на якій знаходиться його виборчий округ. Він зобов'язаний думати про загальнодержавний інтерес.
Проте в умовах розвитку багатопартійності і політичного плюралізму цілком можливі зловживання правом відкликання народного депутата, яке стає засобом тиску на неугодного депутата. Збереження в законодавстві такої норми буде приводити до постійних спроб переглянути результати виборів. У подібних обставинах зовні демократичний інститут може перетворитися в правові окови, що обмежують дії депутата.
Залишаючись юридично на папері в силі, Закон України "Про відкликання народного депутата України" фактично не діє. Остаточне скасування права відкликання підвищить відповідальність депутата у виборі певної позиції, а значить, зробить його більш вільним. Такий захід підвищить відповідальність і самих виборців, які знатимуть, що вибирають на чотири роки і це змусить їх ретельніше робити свій вибір.
Принцип незалежності депутата і підпорядкування його Конституції і законам України.
Це означає, що депутат незалежний від впливу різних органів державної влади і управління, окремих осіб. Однак при прийнятті певних рішень депутату слід прислухатися до думки органів і організацій, особливо якщо прийняте рішення зачіпає інтереси цих органів і окремих осіб.
Народний депутат відповідальний перед народом України, тому що його обирає народ. Проте, як вважає народний депутат України Олександр Стоян, депутат, обраний за партійними списками підзвітний не народу, а своєї партії. Тобто, депутат, обраний за мажоритарною системою, повинен звітувати перед людьми свого виборчого округу, а обраний за пропорційною системою буде займатися суто політикою.
Законодавець не робить розмежування статусу народних депутатів, обраних по різних виборчих систем. Однак зазначену колізію слід вирішувати шляхом чіткого законодавчого закріплення відповідальності народних депутатів перед виборцями, народом.
Принцип гарантованості статусу народного представника. Конституційно-правовий статус українського парламентарія закріплений, насамперед, в Основному Законі країни. Конституцією встановлені найбільш важливі положення, що стосуються статусу народного депутата України.
Законом України "Про статус народного депутата України" передбачено широкий круг гарантій депутатської діяльності, який забезпечує ефективність і неупередженість здійснення депутатом своїх повноважень.
Перераховані принципи складають основу діяльності народного депутата України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1 Принципи правового статусу народного депутата. "
 1. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності и міжнародна правосуб'єктність державоподібніх Утворення
  принципом суверенної рівності »(стаття 78). Спостереження за управлінням підопічнімі теріторіямі покладено на діючу под керівніцтвом генеральної Асамблеї ООН Раду з Опіки (глава XIII Статуту ООН). Напрікінці Другої половини XX століття з початкових 11 підопічніх теріторій (Гана, Сомалі, Камерун, Об'єднана Республіка Танзанія, Західне Самоа, Науру, Нова Гвінея, Танганьїка, Того та ін.) 10
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    принципом «непредрешенія» головних питань державного життя до Установчих зборів, зробив Тимчасовий уряд і радянські партії заручниками формули «непредрешенія». Вони не могли розпорядитися владою, не ризикуючи бути звинуваченими в посяганні на права Установчих зборів. Так створювався вакуум влади. Вантаж історично затрималися реформ нападав на плечі Установчих
 3. 22. Адміністративні звернення громадян: основні види звернень.
    принцип участі громадян в управлінні державними і громадськими справами. Звернення є також важливою формою контролю за законністю діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, забезпечення прав і свобод громадян. Питання практичної реалізації права на звернення врегульовані Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. Забезпечуючи громадянам України
 4. Компетенція приватних нотаріусів
    принципом законності. Тому для визначення компетенції конкретного нотаріального органу ще недостатньо знати коло питань, які віднесені до повноважень нотаріальних органів взагалі. У зв'язку з цим ми можемо поділити компетенцію на два види: предметну та територіальну. Предметна компетенція - це розмежування нотаріальних дій між різними нотаріальними органами з урахуванням виду і роду цих
 5. Список літератури
    принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний Закон від 28 серпня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. Про статус військовослужбовців: Федеральний Закон РФ від 06.03.98 / / Відомості Верховної РФ. 1998. № 12. Ст. 1593. Про Рахункову палату РФ: Федеральний Закон від 11 січня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1995. № 3. Ст. 167. Про
 6. § 8. Дія кримінального закону по колу осіб
    принципу (якщо вони скоїли злочин на території Росії) і на підставі принципу громадянства (якщо вони скоїли злочин за межами території Росії). Особи без громадянства (апатриди) Згідно зі ст. 2 Закону про громадянство апатридами визнаються особи, які не належать до громадянства РФ і не мають докази приналежності до громадянства іншої держави. З позицій дії
 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СЛОВНИК
    принципах: перевірка й оцінювання знань студентов мают відображаті рівень засвоєння знань и стімулюваті студентов до Досягнення новіх Успіхів; перевірка й оцінювання знань мают проводитись система-тично, планово, у нерозрівному зв'язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовім ускладненням Завдання, змісту й методики; перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням
 8. § 9. Служба в органах внутрішніх справ
    принципи ДЕРЖАВНОЇ служби як різновіду професійної служби. Співробітник органів внутрішніх справ відповідає за свою діяльність перед особою и суспільством, Що означає забезпечення простору для самоорганізації и становлення інстітутів громадянського суспільства. ВІН Виступає у відносінах Із населенням як професійний управлінський робітник, безпосередній представник ДЕРЖАВНОЇ власти, носій
 9. Введення.
    принципів правової держави. Діяльність з управління державними справами, яка здійснюється Верховною Радою України, прямо залежить від рівня і стилю виконання свого професійного обов'язку народними депутатами України. Однак професійна діяльність депутата в окремих випадках далека від досконалості. Причин цьому безліч, але основна полягає в тому, що
 10. 1.2 Конституційна регламентація статусу народного депутата.
    принципово новий порядок виникнення повноважень депутата. Враховуючи те, що формування законодавчого органу держави є складним і тривалим процесом, чітке визначення моменту виникнення повноважень народного депутата набуває істотне значення. Адже навіть обрання громадянина народним депутатом складається з цілого ряду самостійних юридичних фактів, з якими
© 2014-2022  ibib.ltd.ua