Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

12.3. Відповідальність за порушення зобов'язань

Відповідно до ст. 393 ЦК боржник зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

За користування чужими коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання (наприклад, при несплаті наданих послуг), відхилення від їхнього повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок іншої особи підлягають сплаті відсотки на суму цих коштів, визначені законом, договором або (за наявності позову) судом.

Ст. 401 ЦК присвячена так званим форс-мажорних обставин. Саме так ці обставини іменуються в багатьох договорах, що укладаються російськими громадянами та юридичними особами. Тим часом ст. 401 ГК використовує рівнозначне йому інше поняття - «непереборна сила» .

Відповідно до ст.

401 ЦК особа, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе відповідальність за наявності вини (умислу або необережності), крім випадків , коли законом або договором передбачено інші підстави відповідальності (деякі випадки відповідальності без вини передбачені й самим ГК - його частиною другою). Особа визнається невинуватою, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами цивільного обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання. Відсутність вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання.

Якщо інше не передбачено законом або договором, особа, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, т.

е. надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До таких обставин не відносяться порушення обов'язків з боку контрагентів боржника за іншим ув'язненим ним договорами , відсутність на ринку потрібних для виконання товарів, відсутність у боржника необхідних грошових коштів.

Необхідно підкреслити, що закон виключає цивільно-правову відповідальність працівників за невиконання їх роботодавцем - організацією або підприємцем без утворення юридичної особи - своїх цивільно-правових зобов'язань. Це випливає зі змісту ст. 402 ЦК, згідно з якою дії працівників боржника за виконання його зобов'язання вважаються діями боржника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.3. Відповідальність за порушення зобов'язань"
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  відповідальності за порушення зобов'язань. Якщо говорити про загальні тенденції, то слід зазначити особливу увагу законодавця до такого способу забезпечення, як неустойка. Тепер вона може бути не тільки договірної, але і слідувати безпосередньо з закону (причому,-сфера застосування останньої і надалі неухильно розширювалася). Регулювання застави, навпаки, було не надто детальним, що не
 2. 68. Випадки звільнення від відповідальності.
  відповідальність настає за наявності підстав (умов), передбачених чинним законодавством. Отже, відсутність цих умов означає, що немає і відповідальності. Проте можливі ситуації, коли за наявності формальних підстав (фактичного складу) для виникнення правовідносин відповідальності, законодавець не вважає за доцільне наступ таких наслідків. В таких
 3. 92. Поняття інтелектуальної власності.
  відповідальності за порушення
 4. § 3. Прийняття виконання за зобов'язанням і структура зобов'язального суб'єктивного права
  відповідальність за невиконання якого підпорядковується загальним правилам відповідальності за провину. У трактуванні послідовників М.М. Агаркова специфіка зазначеного обов'язку кредитора полягає у відсутності у неї характеру зустрічного задоволення. Так, І.Б. Новицький пише: "У цьому випадку немає елементу обміну виконання якихось дій на зустрічне виконання боржника (як це має місце у відношенні
 5. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  відповідальність як санкції за вчинене правопорушення. Для нормального розвитку цивільного обороту характерно, що його учасники належним чином виконують зобов'язання. У тих же випадках, коли зобов'язання не виконано або виконано неналежним чином, говорять про порушення зобов'язань. Порушення зобов'язань завдає шкоди не тільки кредитору, але і часто всьому цивільному суспільству
 6. § 2. Форми і види цивільно-правової відповідальності
  відповідальності. Під формою цивільно-правової відповідальності розуміється форма вираження тих додаткових обтяжень, які покладаються на правопорушника. Цивільне законодавство передбачає різні форми відповідальності. Відповідальність може наступати у формі відшкодування збитків (ст. 15 ЦК), сплати неустойки (ст. 330 ЦК), втрати завдатку (ст. 381 ЦК) і т.д. Серед цих форм
 7. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  відповідальності. Сукупність умов, необхідних для притягнення до цивільно-правової відповідальності, утворює склад цивільного правопорушення. Необхідними умовами для всіх видів цивільно-правової відповідальності є, за загальним правилом, протиправне поведінку і вина боржника. Для притягнення до відповідальності у вигляді відшкодування збитків потрібна наявність самих збитків, а також
 8. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  відповідальності. Підстави виникнення зобов'язань щодо сплати неустойки збігаються з підставами покладання на боржника цивільно-правової відповідальності. Кредитор не вправі вимагати сплати неустойки, якщо боржник не несе відповідальності за порушення зобов'язання. Якщо законом чи договором не передбачено інше, особа, яка порушила зобов'язання при здійсненні підприємницької
 9. § 2. Захист цивільних прав
  відповідальності за порушення зобов'язань; інститут захисту честі, гідності, ділової репутації; інститут безпідставного збагачення ; інститут захисту права власності тощо У зв'язку із зазначеним цивільно-правове охоронне вплив (охорону порушених інтересів) можна визначити як форму цивільно-правової регламентації особливих відносин, що виникають у зв'язку з порушенням прав і
 10. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  відповідальність виникає і реалізується як особливий вид охоронних правовідносин - відносних і односторонніх. Обсяг права вимоги потерпілої особи обумовлений реалізованої заходом впливу на порушника. Особливості цих правовідносин і заходів впливу , реалізованих у них, дозволяють визначити наступні види цивільно-правової відповідальності. 1. За ознакою сфери виникнення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua