Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2.25. Методика діагностики рівня соціальної фрустрированности Вассермана (модифікація Бойко) Бланк опитувальника


Інструкція: Нижче пропонується опитувальник, який фіксує ступінь незадоволеності соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяльності.
Прочитайте кожне питання і вкажіть один найбільш підходящий відповідь (поставте хрестик у відповідній графі таблиці).
0 - повністю задоволений;
1 - швидше задоволений;
2 - важко відповісти;
3 - скоріше не задоволений;
4 - повністю не задоволений.
134
Діагностика в психосоматики
Чи задоволені ви
Своїм утворенням
Взаєминами з колегами (на роботі)
Взаєминами з адміністрацією на роботі
Взаєминами з суб'єктами своєї професійної діяльності (пасажири, учні, пацієнти і т. д.)
Змістом своєї роботи в цілому
Умовами професійної діяльності (навчання)
Своїм становищем у суспільстві
Матеріальним становищем
Житлово-побутовими умовами
Відносинами з чоловіком (дружиною)
Відносинами з дитиною (дітьми)
Відносинами з батьками
Обстановкою в суспільстві (державі)
Відносинами з друзями, найближчими знайомими
Сферою послуг і побутового обслуговування
Сферою медичного обслуговування
Проведенням дозвілля
Можливістю проводити відпустку
Можливістю вибору місця роботи
Своїм способом життя в цілому
0 1 2 3
L ...
4

Обробка даних
По кожному пункту визначається показник рівня фру-стрірованності (від 0 до 4 балів).
Можна визначити підсумковий середній індекс рівня соціального фрустрированности. Для цього треба скласти показники фрустрированности за всіма пунктами і розділити суму на число пунктів (20).
Інтерпретація результатів
Висновки про рівень соціальної фрустрированности робляться з урахуванням величини бали по кожному пункту. Чим більше бал, тим вище рівень соціальної фрустрированности:
135
Глава 2
3,5-4,0: дуже високий;
3,0-3,4: підвищений;
2,5-2,9: помірний;
2,0-2,4: невизначений;
1,5-1,9: знижений;
0,5-1,4: дуже низький;
0-0, 4: відсутність (майже відсутність) фрустрированности.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2.25. Методика діагностики рівня соціальної фрустрированности Вассермана (модифікація Бойко) Бланк опитувальника"
 1. Методика психологічної діагностики індексу життєвого стилю (ІЖС)
  Перша російськомовна методика діагностики типів психологічного захисту адаптована в Російській Федерації співробітниками лабораторії медичної психології психоневрологічного інституту імені В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург) під керівництвом Л. І. Вассермана (Е. Б. Клубова, О. Ф. Еришев , Н. Н. Петрова, І. Г. Беспалько тощо) і опублікована в 1998 р. Теоретичною основою методики
 2. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
  Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних
 3. Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002

 4. Методики для дослідження уваги і сенсомоторних реакцій
  Корректурная проба Методика спрямована на дослідження уваги - виявляється здатність до концентрації його, стійкість. Корректурная проба вперше була запропонована В. Bourdon в 1895 р. Дослідження проводиться за допомогою спеціальних бланків з рядами розташованих у випадковому порядку букв. Інструкція передбачає закреслення однієї або двох букв (вибір їх визначається исследующим).
 5. 6.4. Тести четвертого рівня
  За визначенням четвертий рівень засвоєння діяльності - це рівень творчості, який є вінцем якого навчання. До творчої можна відносити тільки таку діяльність, при виконанні якої створюється абсолютно нова інформація. У традиційній педагогіці терміном творчість позначають будь-яку діяльність учня, здивувало вчителя і що не виходить за межі другого-третього рівня. Чи не
 6. Введення
  Особливості психодіагностики посттравматичного стресового розладу Необхідність широкого і детального обговорення питань, пов'язаних з усіма рівнями (клінічним, клініко-психологічним і психометрическим) діагностики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) обумовлена низкою причин. По-перше, високою теоретичною актуальністю та практичною значущістю проблем
 7. Виділення закономірностей
  До цієї групи можна віднести ряд методик, різних за ступенем складності. Деякі з них можуть бути виконані при відносно високому рівні узагальнення. 1. Числовий ряд . Обстежуваному пред'являють ряд чисел. Аналіз їх розташування дозволить йому продовжити цей ряд. Послідовно пред'являються все більш складні ряди: 1 3 5 7 - 15 грудня 9 червня - 9 1 2 вересень 9 Березня - 2 2 4 7 11 16 - 11 15 18
 8. Методика діагностики міжособистісних (інтерперсональних) взаємовідносин Т. Лірі
  Посилення уваги до методик дослідження міжособистісних відносин в психодіагностики в першу чергу пов'язано з утвердженням в науці таких теорій особистості , в яких міжособистісним відносинам приписується значення її головних складових. Насамперед це теорії особистості, створені Н. S. Sullivan (1953) і В. Н. Мясищева (1960). Н. S. Sullivan вказує на те, що для індивіда надзвичайно
 9. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 10. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Поняття, предмет і структура методики розслідування окремих видів злочинів. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування
 11. Передмова
  Дана книга містить матеріал, необхідний для роботи практичних психологів у дошкільних освітніх установах. У ній відображені різні сторони роботи психолога, пов'язані з проведенням діагностики та корекції психічного розвитку дітей, спілкуванням з педагогами та батьками, оформленням документації і робочого місця психолога. Окремі глави присвячені історії дитячої практичної
 12. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 13. ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.
  Практикуми проводяться в умовах реальної ситуації, де студенти навчаються рішенням завдань майбутньої ним професійної діяльності. Практичні заняття здійснюються на базі різних установ (клініки, медичних центрів, шкіл, інтернатів для дітей з затримкою і недорозвиненням психіки, в центрах корекційної та лікувальної педагогіки, в психологічних консультаціях, в службах кризових
 14. Опитувальник А. Кокошкаровой
  Опитувальник А. Кокошкаровой (1976) включає 83 питання, розподілених по 8 шкалами: брехні, вегетативних розладів, неврастенії, психастенії, істерії, іпохондрії, депресії, деперсоналізації-дереалізації. Оцінка проводиться за допомогою спеціального ключа. Розрізняють негативний, сумнівний і позитивний результати (по всіх, по одній або по декількох шкалами). За сумарною оцінкою виділяють
 15. Глава 4 Критерії діагностики ПТСР
  Глава 4 Критерії діагностики
© 2014-2021  ibib.ltd.ua