Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Невідомо. Лекції з адміністративного права, 2010 - перейти до змісту підручника

Адміністративна відповідальність

1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юр. від-ти.

2. Поняття, ознаки адм. пр-ня.

3. Юридичний склад адм. пр-ня.

1. Адміністративна відповідальність - це застосування уповноваженого органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня.

У РФ діє велика кількість адміністративних правил. Правила дорожнього руху, санітарно-епідеміологічні, митні, правила прикордонного режиму, ПП і т.д. Порушення адміністративних правил можуть спричинити АТ, УО і МО.

Особливості адміністративної відповідальності:

1. Адміністративна відповідальність регулюється нормами інституту адміністративної відповідальності (з-ни й підго.).

КоАП, Митний Кодекс, Положення про комісії у справах про неповнолітніх, закон "Про порядок перерахунку штрафів, КпАП".

УО - з-нами, ДО - про працю з-вом, МО - з-вом про працю та гражд. з-вом.

2. Підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення.

УО - злочин,

ДО - дисциплінарний проступок,

МО - заподіяння матеріальної шкоди.

3. Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути фізичні та юридичні особи, УО - тільки фізичні особи, МО - фізичні та юридичні особи.

4. За адміністративне правопорушення застосовуються заходи адміністративного стягнення (штраф), за злочин - заходи УО (позбавлення), за дисциплінарні - дисциплінарні стягнення (зауваження).

5. Адміністративне стягнення накладається органами та посадовими особами на непокора їм правопорушників, а також судами. Заходи УО - тільки судом, дисциплінарні стягнення - вищестоящими по підпорядкованості органами та посадовими особами, МО - тільки судом.

6. Застосування адміністративного стягнення не тягне судимості і звільнення з роботи. Застосування заходів УО тягне судимість, одним із заходів дисциплінарного стягнення є звільнення з роботи.

7. Більшість складів адміністративного проступку можна назвати формальними, тобто адміністративна відповідальність настає, як правило, незалежно від того, чи є безпосередньо негативні наслідки від даного порушення чи ні.

(Наприклад, водій перевищив швидкість)

МО - матер., УО - мат. , Фор. і усічений.

2. ст. 10 КпАП

Адм. пр-ням (проступком) визнається посягає на держ. або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, протиправне винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, за яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства УО.

Характеристикою ознак адміністративного правопорушення є поняття дію чи бездіяльність, які відображають правові поняття діяння. Дія - це форма поведінки пр-ля, безпосередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, порушенням заборон (наприклад, порушення правил дорожнього руху). Бездіяльність - це пасивна форма поведінки правопорушень, безпосередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог (наприклад, відсутність сертифіката).

Ознаки адміністративного правопорушення:

1. антигромадських, тобто заподіяну шкоду законним інтересам громадян, суспільства і держави.

2. протиправність полягає у вчиненні діяння, порушенні норми адміністративного та інших галузей права (трудового, земельного, фінансового), що охороняються заходами адміністративної відповідальності.

3. винність, протиправні діяння є адміністративним правопорушенням тільки в тому випадку, якщо має місце вина даної особи, тобто скоєне було скоєно навмисно або з необережності.

4. караність діяння, тобто настає адміністративна відповідальність.

3. Під складом адміністративного правопорушення розуміється сукупність таких елементів, як об'єкт (Об'єкт сторона, суб'єкт). Об'єкт адміністративного правопорушення - це суспільні відносини, врегульовані нормами права та охоронювані заходами адміністративної відповідальності (права і свободи, моральний. Суспільний і державний порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління і т.д.

ОС полягає у вчиненні діяння, забороненого нормами права. Наявність ОС в багатьох випадках залежить від часу, способу, місця, характеру здійснення діяння, що наступили шкідливих наслідків, вчинення протиправного діяння в минулому, систематичність протиправного діяння.

Зміст ОС може включати характер діяння:

1. неодноразовість, тобто вчинення 2-х і більше однорідних адміністративних діяння.

неод. кваліфікується як єдине правопорушення.

2. повторність означає вчинення одним і тим же особою протягом 1 року однорідного правопорушення, за яке воно вже було піддано адміністративному стягненню. Воно є обставиною, що обтяжує адміністративну відповідальність.

3. триваюче правопорушення є дія або бездіяльність, поєднане з подальшим тривалим невиконанням обов'язків, покладених на винного законом під загрозою адміністративної відповідальності. триває адміністративне правопорушення є єдиним незалежно від тривалості дії або бездіяльності (порушення сан.-епід. правил на транспорті) .

Суб'єкт - особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. Суб'єкти адміністративного правопорушення бувають індивідуальними і колективними.

Колективні - юридичні особи та колективні утворення.

Індивідуальні - фізичні особи.

Ознаки індивідуального суб'єкта діляться на 2 групи:

1) загальні, кіт. повинно володіти будь-яка особа, яка притягається до адміністративної відповідальності (досягнення 16 років, осудність).

2) спеціальні, що відображають

а) особливості праці або службового становища (посадова особа, водій, працівник підприємства торгівлі).

Б) минуле протиправну поведінку

(особа, що перебуває під наглядом, особа, раніше притягувався до адміністративної відповідальності).

В) інші особливості правового статусу (особи без громадянства, військовослужбовці).

Ст. 14, 15, 16.

Суб'єктивним. З адміністративного правопорушення - це психічне ставлення суб'єкта до здійснюваного протиправному дії або бездіяльності та її наслідків. Воно може бути виражене у формі умислу і необережності. (Завдання № 6, 10, 12, стр. 195).

Ст. 11

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала його шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускав настання цих наслідків.

Ст. 12

Адміністративне правопорушення визнається досконалим необережно, якщо особа, яка його вчинила, передбачала настання шкідливих наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання, хоча повинна була і могла їх запобігти.

Відмінність адміністративного проступку від пp в ступені суспільної небезпеки. П p тягнуть більш серйозні наслідки, ніж адміністративні проступки: (порушення правил дорожнього руху, що спричинили аварію).

Іноді кримінальна відповідальність настає за вчинення повторно адміністративного правопорушення і застосува. адм. покарання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адміністративна відповідальність "
 1. Л. В. КОВАЛЬ. АДМІНІСТРАТИВНО-деліктного СТАВЛЕННЯ, 1979

 2. Мельников В.А.. Право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на захист за новим законодавством РФ про адміністративні правопорушення: Монографія. - К.: Видавництво Волгоградського інституту економіки, соціології та права. - 111 с., 2002

 3. ВІД АВТОРА
  Дана робота є логічним продовженням монографії «Адміністративна відповідальність в СРСР (державне та матеріально-правове дослідження)» (Воронеж, 1970). Необхідність спеціального розгляду процесуальних проблем інституту адміністративної відповідальності диктується насамперед міркуваннями методологічного порядку. Всебічний аналіз адміністративної відповідальності не
 4. Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
  Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна
 5. 4. Система адміністративного права
  це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. У Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
 6. І.Л. Бачило, Н.Ю. Хаманева. Адміністративна відповідальність / Ін-т держави і права РАН. Акад. правової ун-т; - М.,. - 150 с., 2002

 7. Стаття 1.1. Законодавство про адміністративні правопорушення
  1. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення Стаття 1.5. Презумпція невинності 1 Особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено її 2. Особа, в
 8. 15.1. Адміністративне правопорушення, покарання, відповідальність і їх суб'єкти
  Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність (ст. 2.1 КпАП). Основним актом, який передбачає адміністративні правопорушення і адміністративну відповідальність, є КпАП. Поряд з ними адміністративні правопорушення і відповідальність
 9. 1. Банківське право та адміністративне право
  Найбільш близьким до банківського права за методом правового регулювання є адміністративне право. Однак банківське право не слід розглядати як складову частину адміністративного права. Для цього немає юридичних підстав. Перш за все, слід враховувати, що санкції, які нерідко застосовуються Банком Росії до кредитних організацій, порушують економічні нормативи, ніяк
 10. § 2. Зміст адміністративної відповідальності
  Адміністративна відповідальність являє собою застосування адміністративних стягнень за вчинення адміністративного правопорушення. Вона виражається в застосуванні державними органами та їх посадовими особами влади заходів адміністративного впливу до громадян, а у відповідних випадках - і до організацій за порушення законності. Адміністративна відповідальність має специфічні
 11. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи дозвіл його відповідно до закону забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Стаття 24.4. Клопотання 1. Особи,
 12. 1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
  1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 13. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
    1) адміністративна правоздатність - це здатність гражда-нина мати певні права, передбачені нормами адміністра-тивного права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері дер-жавного управління. Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю 2) адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати
 14. 4. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
    Незаконне використання об'єктів авторського права або суміжних прав, так само як присвоєння авторства, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду або вчинені неодноразово або групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, тягнуть покарання у відповідності зі ст. 146 КК РФ. Ряд порушень авторських і суміжних прав тягне адміністративну відповідальність. Відповідно до ст. 150-4
 15. Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина I. M.: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999

 16. 1. Суб'єкти адміністративного права
    це власники правий і обов'язків, якими вони наділені з метою реалізації повноважень, покладених на нього адміністративним правом. Суб'єкти адміністративного права можуть стати суб'єктами адміні-стративні пр-ний при наявності 3-х умов: 1. адміністративно-правові норми, які передбачають права і обов'язки суб'єкта 2. адміністративної правоздатності та дієздатності суб'єкта 3.
 17. Види адміністративної дієздатності:
    1. повна, настає з 18 років 2. обмежена, з 16 років На адміністративну дієздатність впливає наявність у громадян певних захворювань - душевна хвороба, слабоумство. В силу зазначений-них обставин громадяни можуть бути визнані частково або повно-стю недієздатними. Ст. 20 Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи
 18. І. А. ГАЛАГАН. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СРСР. Процесуальне регулювання, 1976

 19. 20. Юридична відповідальність
    Юридична відповідальність - охоронні правовідносини між державою і правопорушником, де у держави - право накладати стягнення, а у порушника - обов'язок зазнавати стягнення. Цілі юридичної відповідальності - карально-штрафна і превентивно-виховна. Підстави юридичної відповідальності - необхідні умови притягнення до юридичної відповідальності: Нормативні -
 20. 3. Адміністративно-правові відносини
    це суспільні від-носіння, врегульовані нормами адміністративного права, які складаються в сфері управління. Особливості адміністративно-правових відносин. 1. Однією зі сторін відносин є відповідний орган виконавчої влади або його посадова особа, наділена управлен-тичними повноваженнями державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерне
© 2014-2021  ibib.ltd.ua