Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Адміністративне право.

Найважливішу частину правового ладу ріцуре становили врегульовані законом взаємини державної влади і керуючих. Права та обов'язки осіб, притягнутих до адміністративної діяльності за рахунок і в інтересах держави, регламентувалися щодо змісту службових обов'язків, порядку проходження служби, виплат державного платні, належних пільг і привілеїв.

Державна адміністрація, слідуючи китайським зразкам, будувалася за системою посадових рангів. Ранги далеко не завжди відповідали власне посади, утримання службової діяльності. «Від міністра і до писаря - це пости, від першого класу принців крові і до початкового рангу - це ранги. Ранги бувають шляхетні й неблагородні, пости - високі і низькі. Благородні займають високі пости, неблагородні призначаються на нижчі посади. Пости та ранги відповідають один одному. Кожен з рангів має ступені, розряди і щаблі »*. Закони містили в собі (кн. 2-5) вичерпний, мабуть, перелік служб і постів державної та палацової адміністрації (в 1-му класі значився єдино старший державний міністр, в нижчому, початковому молодшому ранзі - писарі управлінь водопостачання, придворний фарбувальник і т. д.).

* Коментар «Ре-но Гіге» (IX ст.) До законів Тайхо.

Від наявності того або іншого рангу залежали можливість і право зайняти ту чи іншу посаду. Вищі п'ять рангів присвоювалися тільки указом імператора, з восьмого (нижчого) рангу і вище - з доповіді Державної ради, в т. н. початкові ранги виробляв Державна рада власним рішенням.

Допускалося заняття не одного, а двох постів, в цьому випадку один вважався основним. Заборонялася служба близьких родичів в одній установі.

Закони регламентували і утримання службових обов'язків, у тому числі ступінь свого роду строгості дотримань цих обов'язків: для вищих вона була максимальною, включаючи критерії етичні, для нижчих - була чисто формальною і пов'язувалася тільки з станом дорученої по посади сфери управління. Наприклад, старшому міністрові, «як наставнику Сина Неба», належало бути «прикладом для всього світу, тримати країну на шляхах моралі та згармонізовувати негативне і позитивне ...» Якщо такої людини немає, то пост цей залишати незайнятим. Писарі ж мали тільки знімати копії з документів, записувати і утримувати в порядку офіційні документи.

Відповідність посади, призначення на іншу посаду, присвоєння вищого рангу залежало від результатів атестації чиновників. Її проводили регулярно, в ряді випадків щорічно. Складав атестаційну уявлення начальник управління або відомства, включаючи в нього обов'язково «відомості про гарну поведінку, заслуги і провини». Начальник же ніс персональну відповідальність за можливі спотворення: це був мінус у його атестацію. Атестуються чиновники розподілялися по дев'яти класах: у вищий розряд включалися ті, хто володів кількома достоїнствами (в основному етичного плану) крім справного знання служби, в нижчий, 9-й, - ті, хто «допускає лестощі, обман, жадібність». Останніх належало звільняти зі служби - але тільки за результатами випробувань. Для початкової діяльності встановлювалися іспити: з літературознавства, філософії, канцелярському справі, праву - відповідно майбутньої справи.

На іспитах по праву кандидат повинен був «добре усвідомити зміст десяти статей ріцуре і відповідати на питання без коливання і затримки». «Якщо ж іспитується в загальному знає основи права, але ще глибоко не опанував сутністю, вважати його невитриманими».

Від атестації залежало просування чиновників, у тому числі саме життєво важливе - з провінції до столиці. Пропорційно рангах чиновники отримували платню. Закони регламентували точні розміри державних видач - шовком, полотном, мотиками. За упущення по службі платню затримувалося або могло бути конфісковане.

Адміністративне право Японії чи не вперше узаконило обов'язковий відпустку чиновників. Він був щотижневим, щорічною та спеціальною. Щотижня належало відпочивати один день з шести. Крім того, надавався місяць для польових робіт (два рази на рік по 15 днів). Були особливі відпустки по траурним обставинами - в 1 місяць. У скорботних випадках держава видавала чиновникам також соціальна виплата на похорон і траур. Траур по батькам був, мабуть, значним по тривалості: у цих випадках чиновників наказувалося звільняти з посади.

Службу можна було починати з 21 року. Чиновникам навіть ставилося в обов'язок представляти своїх синів у цьому віці для випробувань або атестації. Чиновництво, таким чином, об'єктивно перетворювалося на напівзамкнене стан зі своїми статусом і пільгами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адміністративне право. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 2. Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004
  Адміністративне право України. Конспект
 3. Адміністративне право як галузь права
  Адміністративне право як галузь
 4. 1. Адміністративне право
  це одне з найважливіших галузей пра-ва. За допомогою адміністративного права держава регулює систему суспільних відносин що виникають у процесі організації та функціонування виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це
 5. 2. Метод
  сукупність прийомів і способів. Виділяють наступні методи: 1. імперативний (метод владних приписів) 2. диспозитивний (взаємодія сторін) 3. метод дозволу (разреш. варіант поведінки) 4. метод заборони Всі зазначені методи правового регулювання характерні для адміністративного права. Суть методів адміністративного регулювання управлінських відносин може бути зведена до
 6. 4. Система адміністративного права
  це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. У Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
 7. Адміністративні стягнення
  1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
 8. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
  Адміністративне право як галузь права - це сукупність правових норм, покликаних регулювати в інтересах громадян і держави суспільні відносини управлінського характеру, що складаються в сфері діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, у внутрішньоорганізаційної діяльності інших державних органів, а також в процесі здійснення об'єднаннями громадян
 9. 2. Предмет і система адміністративного права.
  У адмін-ного права є свій предмет правового регулювання. Адміністративно правові норми під першу впливають на організацію, распорядительно - виконавчу діяльність, також регулюються організаційно управлінські відносини засновані на гос власності. Предмет - суспільні відносини з приводу управління. Під другим норми адміністративного права, обмежуючи сферу свободи
 10. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Універсальними методами державного управління, застосовуваними в усіх галузях і сферах, на всіх рівнях управління, а в багатьох випадках і визначальними зміст і конкретний прояв інших методів, є переконання і примус. Ці методи, найбільш послідовно реалізуються через механізм прав і обов'язків, підкреслюють владність управління, особливість відносин влади і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua