Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Южаков, С.Н.. Соціологічні етюди / Сергій Миколайович Южаков; вступ, стаття Н.К. Орлової, складання Н.К. Орлової і БЛ. Рубанова. - М.: Астрель. - 1056 с., 2008 - перейти до змісту підручника

АКТИВНІСТЬ І КУЛЬТУРА

§ 11. Енергія, яка звертається всередині гуртожитку, може бути розгрупувати двояко: на енергію узгоджену і неузгоджену, у-перших, і на енергію самодіяльну і несамодеятельного, по-друге. Вся неузгоджена енергія є разом з тим енергія самодіяльна; злочину, заколоти, пороки суть, звичайно, вираз яскравою самодіяльності індивідів. З іншого боку, вся несамодеятельного енергія є разом з тим енергія узгоджена частиною примусово, державна влада, здебільшого несвідомо, за традицією, навику і підпорядкування духовному авторитету. Між цими двома розрядами суспільної енергії, що виражається то у формі несамодеятельного узгодження, то в явищах неузгодженою самодіяльності, треба поставити третю групу, що дістала собі вираз в самодіяльному погодження або узгодженої самодіяльності (всі дії, керовані моральним розумінням). Ця класифікація руху, що звертається усередині гуртожитку, має першорядне основне значення для тлумачення соціологічних законів. Ми вже знаємо, що універсальний закон поєднання вимагає узгодження руху сочетавшихся одиниць; з точки зору цього універсального закону, обидва роду узгодження, примусове і самодіяльне, відповідають закону і складають його вираз. З іншого боку, ми знаємо, проте, що множення енергії, укладеної в сочетавшихся одиницях, є основний закон життя. Розвиток самодіяльності і є цим множенням енергії, що обертається усередині гуртожитку. Тому самодіяльність є в такій же мірі вираз основного закону життя, як узгодження - універсального закону поєднань. Примусове узгодження, пригнічуючи самодіяльність, а неузгоджена самодіяльність, порушуючи необхідне узгодження, відхиляються від нормального стану гуртожитку. Перше, тому що знаходиться в противуречии з основним законом життя, друга, тому що порушує основний закон всякого поєднання. Цілком відповідає вимогам того й іншого закону, однаково панівних над гуртожитками, лише третя група енергії - узгоджена самодіяльність (або самодіяльне погодження). Ця група рухів, що звертаються в гуртожитках, і є група розвитку (прогресу). Від її переважання або придушення залежить стан гуртожитку, його процвітання або занепад, преуспеяніе або руйнування.

Узгодження енергії є настільки ж необхідний закон гуртожитків, як і всяких інших поєднань, але під впливом законів життя цей закон сприймає дуже істотне обмеження. Щоб бути нормальним і здоровим, узгодження суспільної енергії має бути самодіяльне.

З іншого боку, множення енергії є такий же закон гуртожитків, як і всіх інших явищ життя, але під Ьліяніем універсального закону поєднань і він сприймає дуже важливе обмеження. Щоб бути нормальним і здоровим, це множення енергії, що виражається у самодіяльності індивідів, має супроводжуватися разом з тим і її узгодженням. Так, взаємно доповнюючи один одного, закони поєднання і закони життя знаходять собі вираз в законах соціологічних.

З явищами узгодження ми вже кілька знайомі; але що таке за явище самодіяльність? Вона є рух, це безсумнівно, але такого роду рух, ясного уявлення про який нам не дало ні вчення про енергію атомів, молекул і відсталого речовини, ні вчення про специфічний видозмінили її в процесах життя. Самодіяльність індивідів, що входять до складу гуртожитки, є рід руху, якому ми повинні присвятити тепер нашу увагу.

Якщо ми візьмемо всю групу рухів, узгоджених, напр [имер], в людському організмі, то відкриємо в ньому і руху, які можуть бути самодіяльними; такі усілякі вібрації нервово-мозкової речовини і залежні від них м'язові скорочення. З іншого боку, ми бачимо в тому ж тілі і масу руху, несамодеятельного, нездатного до самодіяльності; такі кровообіг, травлення, діяльність різних залоз, виділення. Одні руху ми називаємо тваринами відправленнями, інші - рослинними; одні довільні, інші недовільні. У людському тілі узгоджені і ті й інші, як і в тілі слона, ящірки, мурашки, раку і взагалі у всіх живих тілах, що належать до царства тварин. Інше царство живих тіл, царство рослинне, відрізняється тим, що з цих двох родів руху володіє тільки одним, мимовільним. Таким чином, самодіяльність може бути долею тільки тварин особин, ніколи рослин. Зважаючи основного значення самодіяльності (тобто праці, руху ідей, політичних подій, злочинів) для будови, відправлень та розвитку гуртожитків нам треба тепер пильніше вдивитися в ці контрасти тваринного і рослинного світів. Це дасть нам ключ до розуміння явища самодіяльності взагалі і самодіяльного узгодження зокрема.

Довільність рухів тварини і мимовільність рухів рослини, як і рослинних процесів в організмі тварини, є першим наочним контрастом двох царств органічного світу. Довільність рухів створює можливість цілей. Рослини в своїх рухах не знають цілей; тварини узгодять свої рухи сумісних із цілями, ними переслідуваним. Рухи тварин доцільні. Переслідуючи мети, тварини порою їх не досягають, часом здійснюють. Усяке таке досягнення є деяке більш-менш значна зміна середовища в інтересах потреби живої істоти. Взаємовідносини середовища та рослини виражається в пристосуванні організму до умов середовища; взаємовідношення середовища і тваринного виражається і в пристосуванні організму до умов середовища, і в пристосуванні середовища до вимог організму. Пристосування середовища є одна з основних особливостей тваринного життя; заради цієї особливості тваринне життя виробляє роботу, тобто витрачає енергію на зміну середовища. Пристосування середовища, доцільність, робота складають ряд відмінностей тваринного життя, діяльної, активної від життя рослинної, бездіяльною, пасивною. «Пасивність» і «активність» - у цих термінах резюмуються найголовніші відмінності рослинної і тваринної життя. Так як пасивність є лише відсутність активності, то активність, або діяльність, і є той новий ознака, яка, доданий до ознаками, загальним обом царствам органічного світу, створює істота істота жива.

§ 12. Діяльність організму, тобто його здатність призвести роботу, виробляє і доцільність його рухів, і пристосування середовища. Роботою, стало бути, виражається динамічна сторона активності. Рослина харчується, дихає, росте, розмножується, виділяє, вмирає; живлення, дихання, ріст, розмноження, виділення, смерть є процесами, притаманними і тварині організму, його сближающими і узагальнюючими з рослинами в одному понятті живого тіла. Доцільна робота в усіх її видах представляє процес, притаманний одній тваринного життя і відрізняє її від життя рослинної, як і від усього іншого пізнаваного світу. Робота є специфічне відправлення активного життя тваринного організму. Робота виробляє ряд змін в організмі і в середовищі. У середовищі ці зміни, породжувані доцільна роботу активних організмів, ми вище узагальнили в понятті пристосування середовища до потреб життя, а дещо раніше їх оглянули під ім'ям культури. Процеси культурні та суть явища пристосування середовища. Процеси культурні, як ми бачили, представляються, подібно процесам органічним, накопиченням енергії в речовині, що втягуються в культурну еволюцію. Накопичення енергії може відбуватися лише за рахунок її втрати в іншому місці. Щоб залізна руда розпалася на свої складові елементи і перетворилася на залізо культурного предмета, необхідно вкласти в неї значну кількість енергії. Робота людини вкладає в оброблюване речовина цю енергію. Частиною вона запозичується для цього з середовища, частиною з тканин працюючого організму. З підвищенням культури все росте участь енергії, що витягується з середовища, але, тим не менше, і енергія, яку видобувають із тканин організмів, обов'язково присутній в цій дії, будучи завжди основним керівним силою. Накопичення енергії продуктами культури може, таким чином, відбуватися не інакше, як за рахунок її витрати активним організмом. Інакше кажучи, якщо органічний процес полягає в накопиченні енергії речовиною організму, то доцільна робота, або діяльність, або процес активний полягає в її витраті. Як накопичення енергії живої речовини супроводжується і накопиченням речовини, так і трата енергії в процесі активного життя супроводжується і витрачати речовини, руйнуванням тканин, що виділяють енергію. Тільки руйнування багатих енергією органічних тканин і може забезпечити це необхідна виділення енергії організмом, виділення, без якого не була б можлива ніяка робота, ніяка активне життя, ніякої одухотворений організм. Щоб одноразово і прямо пропорційно нагромаджувати енергію і речовину, життя користується для накопичення енергії хімічним розпаданням речовини, що нагромаджується нею в процесі фізичного поєднання. Подібно до цього, активність для одноразової і прямо пропорціоанальной витрати енергії та речовини користується для трати енергії хімічним поєднанням речовини, істрачіваемого в той же час в процесі фізичного розпадання. Так як фізична розпадання поглинає набагато менше енергії, ніж її звільняє хімічне поєднання, то цей вільний залишок і витрачається на роботу, вкладається в предмети культури.

Отже, активність абсолютно назад органічного процесу представляється фізичним розпаданням хімічно сочетающегося речовини. Формула активності у своїй першій половині повторює формулу смерті, саме: одноразова трата речовини і енергії в процесі хімічного поєднання і фізичного розпадання, але в постійному процесі доцільного обміну речовини і енергії між середою і організмом, між середою і культурою, між культурою і організмом.

У рослинному організмі органічний процес і середовище перебувають в процесі безпосереднього обміну; в організмі тварини між ними стає активність. Рослина поглинає речовина і енергію безпосередньо з середовища; тварина повинна зробити перш роботу, щоб ввести в організм речовина і енергію, необхідні органічного процесу. Навіть жування, або всмоктування при питті, або зривання зубами трави, або пересування до місця водопою або місцем знаходження їжі вже є робота, як і розумове розпізнавання гідного матеріалу, зорові, смакові, нюхові відчуття ... Все це відбувається через одноразову витрату енергії і речовини, в цьому процесі хімічно сочетающегося і фізично распадающегося. З іншого боку, і ббльшая частина тварин виділень до деякої міри довільна і відбувається за рахунок роботи організму, тобто за рахунок витрати енергії та речовини. Словом, безпосередній зв'язок органічного процесу та середовища переривається; між ними як нова ланка стає робота, що приносить із середовища матеріал організму для його рослинних процесів накопичення енергії і речовини і повертає середовищі відповідну кількість енергії і речовини як продукт розкладання в процесі роботи. Будучи таким допомогою ланкою між організмом і середою, активність (динамічно виражається в роботі) відкладає свій вплив і на організм, і на середу. У середовищі нею обумовлюється виникнення, існування і розвиток культури; в організмі в такій же нерозривному причинному зв'язку з нею знаходиться індивідуальність, без якої немає і бути не може доцільного дії. Якщо роботу ми назвали динамічної стороною явища активності, то індивідуальність і культура є її статичні стороною. У індивідуальності та культурі як би упредметнюється активність, з одного боку в тканинах організму, з іншого боку в середовищі.

Що вдосконалення роботи та підвищення індивідуальності взаємно обумовлюють і один від одного залежать, видно з першого погляду. Робота є доцільна дія організму, яке буде тим доцільніше, ніж досконаліший буде централізація відправлень і підпорядкування їх керівництву <одного> керуючого центру. З іншого боку, вдосконалення цієї централізації відправлень та цього руководительства підлеглими відправленнями, звичайно, головним чином має розвиватися через вправу, яке і є доцільна робота. Для вдосконалення роботи потрібно підвищення індивідуальності; для підвищення індивідуальності необхідне вдосконалення роботи. Взаємно обумовлюючи, індивідуальність і робота (доцільна) разом розвиваються і разом схиляються до занепаду. Те ж дблжно сказати і про співвідношення між роботою і культурою. Що від досконалості роботи залежать успіхи культури, навряд чи потрібно доводити. І назад тому: культура значно підвищує продуктивність праці, удосконалює роботу. Це теж адже незаперечно. Активність, упредметнюється в індивідуальності і культурі, разом з ними розвивається і падає. Плідний розвиток індивідуальності і культури (плідне, тому що міцне) повинно бути паралельне і прямо пропорційне. Зворотні випадки односторонньої розвитку одного з цих втілень активності зустрічаються в історії, але завжди супроводжуються наступаючим потім занепадом. Активність може тимчасово упредметнюється переважно в одній з цих форм, але потім не харчуються природним їй порядком сама починає, так би мовити, обсихати і міліти, захоплюючи за собою до занепаду і тимчасово пере-розвинуте своє вираження. Так, деякі форми перерозвиненості матеріальної культури на шкоду індивідуальності історики обиклі1 * називати зніженістю від розкоші і що безліч разів констатували виродження як природний наслідок такого напрямку історії. Так, з іншого боку, переразвитие деяких форм політичної культури прийнято називати адміністративної централізацією, урядової опікою, мілітаризмом, а в крайньому їх вираженні - східним деспотизмом і поневоленням; наука давно переконана в шкідливому значенні перерозвиненості цих явищ, що пригнічують індивідуальність на користь культури. Історія знає і переразвитие духовної культури, яскраво виразилося в ісламі і в середньовічному папізму; шкодочинність цього перерозвиненості культури на шкоду індивідуальності теж не збуджує більше сумнівів. Культура створюється тою ж активністю (діяльністю, роботою), як і індивідуальність, але якщо випереджає розвиток останньої, то, пригнічуючи її, починає пригнічувати і ту саму активність, которою сотворена і яких тільки й може існувати. Природно, якщо переразвитие культури в (зазначеному сенсі) веде через придушення індивідуальності до ослаблення активності і через це ослаблення - до занепаду самої культури.

 Зворотний випадок накопичення яскраво вираженої індивідуальності, що не облагородженою і не спрямованої культурою, ми бачимо в ордах номадов2 *, які, тимчасово знаходячи деяке одностороннє узгодження раніше накопиченої і звичайно неузгодженою енергії, стільки разів потрясали цивілізований світ і не одного разу повертали людство до безпросвітного варварства, моральної грубості, первісній неуцтво. Щоб бути плідним, розвиток в гуртожитках культури і індивідуальності як двох виразів активності має йти паралельно і прямо пропорційно один одному. 

 § 13. Ми підійшли тепер до дуже важливого для соціології питання про індивідуальність, її сутності, її виникненні, розвитку і падіння, її значенням у процесах життя і суспільства. 

 Індивідуальність, сказали ми вище, є лише уречевлення активності в тканинах організму. Абсолютно пасивний організм не може бути індивідуальний; багатий активністю організм обдарований по необхідності і розвитку індивідуальних, яка, будучи продуктом активності, є разом з тим і її необхідною умовою. Тому зростання активності, тобто здатності до доцільної роботі, завжди в життя паралельний зростання індивідуальності. Суперечки про те, що таке індивіду особина, так багато що хвилювали вчених натуралістів, відбувалися головним чином від того, що бажали дати таке визначення індивідуальності, яке б охоплювало всі окремо існуючі живі форми, рослинні і тваринні, вищі і нижчі.

 Абсолютно марна турбота: індивідуальність є властивість, притаманне далеко не всім живим формам. Все царство рослинне і величезні відділи нижчих тварин ходять собою багато безліч живих форм, які позбавлені або майже позбавлені індивідуальності, хоча й існують окремо. Ці ж живі, роздільно існуючі форми теж позбавлені або майже позбавлені активності. Гриб росте і розмножується, але абсолютно пасивний, не виробляє і не може призвести ніякої роботи, що не переслідує і не може переслідувати ніякої мети; він живе, бо фізично поєднує хімічно розпадається речовина середовища, але повертає речовина і енергію середовищі лише в процесах вмирання і виділення, не в процесах роботи. Мавпа, подібно грибу, зростає і розмножується, але вона активна, виробляє роботу, переслідує мети; вона, подібно грибу, живе, фізично поєднуючи речовина, що розпадається хімічно, але, на відміну від гриба, це накопичення речовини і енергії організмом мавпа не відкладається лише в продуктах смерті і покидька, а служить капіталом для паралельної і прямо пропорційною витрати нагромаджується речовини і енергії в процесі доцільної роботи або діяльності. Пасивно живий гриб нескінченно ділимо, і всі його частини після роздроблення продовжують жити, рости і розмножуватися, аби тільки були поставлені в необхідні умови. Активно жива мавпа абсолютно неподільна і розчленована перестає жити і існувати. Ясно, що не можна гриб і мавпу змішувати в одне поняття індивіда. І гриб, і мавпа - живі форми, живі тіла, якщо хочете, але індивідом дблжно називати тільки мавпу. Між цими двома типовими представниками двох відділів живих тіл існує ціла градація живих форм, більш-менш активних, більш-менш індивідуальних. Вивчення цієї градації найвищою мірою цікаво і важливо, але для нашої безпосередньої мети необхідно лише виділити і визначити типову форму розвиненою, що склалася і визначилася індивідуальності. 

 Ми вже знаємо, що організм, подібно суспільству, є сполучення не молекул, а інших живих тіл, що ніколи існували роздільно. Поєднання в гуртожиток не їсти поєднання фізичне, не їсти зчеплення (зрощення) сочетавшихся одиниць. Поєднання в організм є саме таким зчепленням сочетавшихся одиниць, їх фізичним поєднанням. Ця особливість того поєднання живих одиниць, яке називається організмом, тягне і розвиває спільно з іншими факторами органічного процесу безліч інших особливостей і в їх числі ледь чи не найважливішу, діфференцованіе сочетавшихся одиниць. Фізичне зчеплення перш роздільно існували живих форм ставить їх у неоднакові умови існування. Є периферичні і внутрішні, сонячні і тіньові, навітряні і підвітряні, нижні і верхні групи сочетавшихся живих тіл, і ці різні умови поступово пристосовують підпорядковані їм групи живих тіл, перш однакових, а тепер що стають все менш схожими, все більше різними. Цей перехід від одноманітності до різноманітності, від тотожності до інождеству3 'і називається діфференцованіем. Якщо сочетавшиеся живі тіла володіли до поєднання хоча б самою нікчемною активністю, то всі вони зберегти її не можуть, так як прояв самостійної активності кожним тілом зрослої групи суперечило б самому існуванню групи як цілого. Вони повинні або все втратити активність, або розподілити її між собою. Зустрічаються в природі випадки і першого результату, так як є рослини, що розмножуються зооспорамі4 *, тобто володіють деякою зародковому активністю на перших стадіях свого розвитку. Вони її втрачають на подальших стадіях розвитку, перетворюючись на пасивний організм: збереження активності поєднувалися одиницями виявляється несумісним з поєднанням в організм. Несумісне, однак, лише збереження активності усіма поєднувалися живими формами. Збереження її деякими, яким підкоряються інші, становить тому другий метод вирішення проблеми поєднання живих активних форм в організм. Відбувається діфференцованіе сочетавшихся одиниць на активні і пасивні або, вживаючи звичайні анатомічні терміни, на нервово-мозкові клітини і всі інші. Нервово-мозкові клітини активні; вони переслідують цілі, самі доцільно працюють і в таку ж доцільну роботу втягують і інші клітини: м'язові тканини, залози, слизові оболонки, судини, покриви, які звертаються рідини. В культурних процесах вони втягують і сили зовнішньої природи в свою доцільну роботу. 

 Поєднання живих активних форм не в гуртожиток, а в організми, тобто поєднання, що супроводжується зчепленням сочетавшихся одиниць, неминуче спричиняє або втрату активності усіма поєднувалися тілами, або ж діфференцованіе їх на активне управляє меншість і пасивне керовану більшість, яке, в свою чергу , дифференцией за спеціальностями, необхідним для доцільною роботи. Чим повніше ця спеціалізація, чим різкіше відмінність спеціальних клітин, чим далі посунулась діфференцованіе пасивної більшості на органи, тим краще може управляти їх діями активна меншість, тим приспособленнее організм для доцільною роботи. Тому діфференцованіе є закон розвитку того поєднання живих одиниць, яке називається організмом. Удосконалення 

 11 Соціологічні етюди організму відбувається в процесі його діфференцованія; воно навіть полягає в діфференцованіі. Це найкраще встановлена наукова істина, про яку вже не сперечаються. Діфференцованіе організму створює і його індивідуальність. Кожен орган пристосований тільки для одного спеціального відправлення і, відокремлений від цілого, не здатний провести всі необхідні для життя відправлення. Відрубана рука, відрізане вухо, взагалі відділений від цілого орган перестають жити. Але і ціле, якщо відокремлений орган в організмі в однині (напр [имер], серце, печінка, селезінка), не може продовжувати існувати без відокремленого органу, так як інші тканини його замінити не можуть. Правда, сліпі, глухі, безногі живуть, але це вже культурне умова, а в самотньому, несуспільний побуті ослепшею або оглухлі, або лішівшееся кінцівок тварина повинна загинути. Також мало здатні продовжувати самостійно і окремо своє життя клітини активної меншості, нервово-мозкові тканини, які керують відправленнями пасивної більшості, відправленнями, що доставляють їм харчування, необхідну температуру, необхідну захист від середовища та ін Діфференцованний організм стає, таким чином, неподільний, складаючись з маси пасивних спеціальних клітин, нездатних до самостійного існування і у всіх своїх життєвих відправленнях керованих стрункою і централізованої системи порівняно невеликого числа високоактивних клітин, питомих і умістів життям пасивних клітин, і тому без них теж не здатних самостійно існувати. Це діфференцованіе відправлень організму при централізації одного керівного відправлення і є основа індивідуальності. Високий розвиток активності небагатьма керівними центрами, суворо согласующими своє руководительство; втрата активності величезною більшістю сочетавшихся живих одиниць; їх діфференцованіе і вузькі, визначені і численні спеціальності; неможливість існування цих спеціалізованих одиниць поза цілого і неможливість існування цілого, позбавленого будь-якої спеціальної групи цих одиниць , - такі основні ознаки високорозвиненої індивідуальності, тієї типової її форми, яка необхідна нам для нашого аналізу. Суспільство і є поєднання таких високорозвинених індивідуальностей, своїми особливими, яскраво вираженими властивостями вносять нову поправку в універсальний закон поєднання і розпадання понад тієї поправки, яку вносять особливості, властиві кожному живому тілу. Зупинимося на питанні про цю поправку. 

 Додавання дрібних малоактивних живих тіл в складний високоактивний організм складає разом з тим необхідна умова цієї високої активності, причому, незважаючи на втрату активності більшістю сочетавшихся одиниць, загальна сума активності значно зростає. Якби можна було виміряти кілограмометрах загальна кількість активності (енергії, здатної бути доцільно витраченої організмом) людського тіла і порівняти це кількість з кількістю активності, укладеної в такому числі одноклітинних тварин, скільки клітин укладено в людському тілі, то безсумнівно, людська активність перевершила б майже несумірним чином. Досконале знищення самостійного індивідуального існування тих одноклітинних тіл, які поєднувалися в організм вищої тварини, їх повна спеціалізація і зосередження активності в небагатьох керівних центрах загального сенсоріума5 * (чувствилища) послужили в цьому випадку вищому розвитку життя, її прогресу і вдосконалення, якщо об'єктивним критерієм такого вдосконалення визнати ступінь накопичення енергії та активності, ступінь звільнення життя під влади середовища і ступінь влади самого життя над відсталої матерії середовища. Освіта однієї вищої індивідуальності, що поглинає багато безліч нижчих індивідуальностей, є метод, яким природа в цьому випадку виробляє зазначені плоди. Живі тіла поєднуються в організми, про цей метод ми щойно вели мову. Живі тіла поєднуються і в гуртожитку, про що ми і повинні повести мову. 

 Суспільство (як особлива розвинена форма гуртожитку) є поєднання високорозвинених індивідуальностей. Взагалі ж гуртожиток є поєднання всяких особин з маловиражене індивідуальністю в тому числі. Маловираженим індивідуальність значить і малорозвинена активність, мала здатність протівустоять впливу середовища і взагалі умов існування. Якщо ці умови впливають в сенсі прикріплення поєднаних одиниць та їх діфференцованія (а вони звичайно впливають в цьому сенсі), то це і стане методом розвитку. Гуртожиток перетвориться на організм і, залежно від обставин, або, створивши спільний і єдиний керівний сенсоріум, централізує зберегли активність живі форми, розвинеться в складний активний організм високої індивідуальності, або ж перетвориться в організм пасивний, в якому всі живі форми рівномірно втратять активність і по приводу якого говорити про індивідуальність означало б зловживати терміном і змішувати під однією назвою два живі форми, що різко відрізняються саме присутністю або відсутністю індивідуальності. Для здійснення всього процесу (і тим більше для утворення вищого індивідуальності) потрібно, щоб рухливе, фізично не зчепившись поєднання типу гуртожитки перетворилося на поєднання типу організму, отримавши для цього фізичне зчеплення, яким і обумовлюється можливість загального сенсоріум з утратою приватних сенсоріум величезною більшістю сочетавшихся живих форм. Тип гуртожитку замінюється типом організму саме цією ціною придушення багато чого безлічі нижчих індивідуальностей, принесених в жертву індивідуальності вищої. 

 Діфференцованіе сочетавшихся живих форм, спеціалізація їх відправлень, деяке підвищення активності меншини, зниження активності більшості-всі ці процеси, провідні розвиток від типу гуртожитки до типу організму, можуть відбуватися і звичайно відбуваються і в гуртожитках і без фізичного зчеплення сочетавшихся форм, але завершитися створенням більш досконалої форми, принести плоди у вигляді збільшеної активності може цей процес лише з перетворенням гуртожитку в організм, едіночувствующій, едіномислящіх, едінодействующій, фізично згуртував злилися в ньому до того роздільно існували живі тіла. Без цього зчеплення в одне тіло зниження активності більшості, необхідне при діфференцова-ванні, не може в дрстаточной міру відшкодовуватися підвищенням активності меншини, а необхідне, завдяки роздільності, збереження деякої активності більшістю Демшевського не дозволяє підпорядкувати руху цієї більшості керівництву активного меншини в такій мірі і повноті , як в організмі. Стало бути, якщо розвиток гуртожитку відбувається по шляху перетворення в організм, але не завершується цим перетворенням, то воно не може досягти повного узгодження звертається в гуртожитку енергії і може повести до зменшення загальної кількості цієї енергії. Іншими словами, явище прогресивне, коли може завершитися перетворенням в індивіда, процес органічного розвитку гуртожитків видається явищем регресивним в тому випадку, якщо таке завершення розвитку стає неможливим. Воно неможливе, коли неможливо фізичне зчеплення сочетавшихся в гуртожиток тел. Щоб ця думка стала ясніше, нагадаємо мимохідь, що звільнення енергії організмом, в чому і полягає активність, відбувається за рахунок руйнування відомого кількості органічних тканин. Коли при фізичному зчепленні в організм більшість сочетавшихся одиниць перетворюється на пасивні тканини, ці тканини таки продовжують служити своїм руйнуванням для звільнення енергії, доцільно спрямовується енергією активних тканин. Тільки від їх же відправлень залежить і харчування самих активних клітин. Інакше кажучи, від кількості пасивних клітин організму і від їхньої досконалості залежить кількість і досконалість активних клітин, ступінь активності організму. Тому підвищення активності одних сочетавшихся живих одиниць відбувається в організмі прямо за рахунок інших, що втрачають свою активність одиниць, тоді як у гуртожитку це переміщення неможливо, і підвищення активності керівних одиниць може відбуватися тільки від повільного зростання їх власної активності, тісно обмеженою невозросшім кількістю пасивного матеріалу. Природно, що при діфференцованіі гуртожитку це обмежене по щення активності меншини не завжди в змозі відшкодовувати набагато менш обмежене зниження активності більшості, а якщо процес триває, то рано чи пізно, але неминуче з'явиться зниження загальної кількості енергії, що звертається в гуртожитку, що вийшов на шлях розвитку в організм, але нездатну досягти цієї межі. 

 Органічне діфференцованіе гуртожитки, що не може завершитися повним перетворенням в організм, видається, таким чином, явищем виродження, скорочує кількість енергії, узгодженої в живій речовині, скорочує запаси активності живого світу, зменшує його владу над природою, підпорядковує його середовищі, веде, стало бути, до загального зменшення життя і її значення в природі. З точки зору життя, такий процес органічного діфференцованія суспільства (тому що в суспільстві є ще й процес культурного діфференцованія) є, отже, регресом. Процес цей, однак, покровитель-ствуется поруч природних умов, так як спеціалізація відправлень і централізація руководительства спільними діями безсумнівно вигідні гуртожитку. Тому ж діфференцованію гуртожитку сприяє і пряме певний вплив среди6 ', теж завжди диф-ференцованной. Той же процес полегшується деякими особливостями, притаманними природі активних організмів: мімічностио, подражательностью, впливом прикладу на скопище, придушенням індивідуальної свідомості і індивідуальної волі при масових рухах - всею цією психологією «натовпу», що служить могучею опорою органічного процесу в суспільному розвитку. Таким чином, починаючись під впливом середовища, покровительствуемого вигідністю, що заохочується масової психології діфференцованіе гуртожитків робить свої перші кроки на цьому фатальному шляху, в кінці якого стоїть виродження і занепад. Що не може злитися в організм гуртожиток зберігає і розвиває свою активність, лише зберігаючи і розвиваючи активність сочетавшихся індивідів, підвищуючи, а не знижуючи їх індивідуальність. Така та важлива і суттєва поправка в законі поєднань живих тіл, яка вноситься тим фактом, що в суспільне поєднання входять живі індивіди, які повинні для збереження і розвитку свого поєднання не втратити, а зберегти і підвищити свою індивідуальність. Втрата частини енергії при поєднанні є закон відсталих поєднань, закон, що скасовує життям, яка при своїх поєднаннях, не втрачає, а примножує енергію. Діфференцованіе є законом органічних сполучень до суспільного побуту, який повстає проти цього явища. Діфференцованіе на стадії громадського поєднання не сприяє більш множенню енергії поєднуються тілами, але веде до її втрати, вос-стаю закон неорганічних інертних поєднань.

 У суспільному житті органічне діфференцованіе є порушенням основного закону життя. Людська історія через край переповнена такої трагічної колізією цього процесу (дифференцией народи на касти і класи, переважної діяльність більшості, централізуючого руководительство в меншості, що порушує індивідуальність особистостей) з процесом <громадським>, провідним до накопичення активності суспільством через накопичення її поєднувалися індивідами, цілком сохраняющими і енергійно підвищують свою індивідуальність при самодіяльному узгодженні цієї зростаючої і посилюється активності. Обидва процеси проявлялися в історії в наймогутніших формах, і якщо порівняти між собою цю довгу вервечку поєднань, пережитих людством, то не можна не побачити, що в загальному торжествує другий процес. Чи означає це, що цей процес обществейного розвитку спирається на сили більш могутні, хоча і більш пізнього походження? Сили ці - сама активність, сама здатність доцільної діяльності, протівуполагаемая «природним» умовам розвитку, який штовхає на шлях органічного диффе-ренцованія. Торжествуючи чрез матеріальну культуру над зовнішньою природою, активність через культуру духовну торжествує над самими органічними законами, її створили. 

 Ідеї, розвинені в цьому параграфі, частиною вперше встановлені деякими соціологічними роботами Н.К. Михайлівського, який в [теорії про] боротьбі за індивідуальність <першим> вказав і обстежив цей капітальний питання соціологіі7 *. Я дозволив собі цю боротьбу за індивідуальність виразити в об'єктивних термінах; р. Михайлівський висловлює в термінах суб'єктивних. <Я не думаю, щоб у сьогоденні побіжному конспекті я міг цілком підставити одні терміни іншими, але,> по суті, це дві сторони однієї медалі, опуклість і увігнутість одного відбитка. Накопичення активності, влада над природою, підвищення індивідуальності - все [ці] явища до такої міри об'єктивні, що могли б підлягати навіть математичному обліку. З іншого боку, благо і щастя особистості, залежне від збереження повноти індивідуальності поєднувалися особинами, не виявляється чи саме в діяльності (активності), в свободі від велінь середовища, у владі над природою? 253 <Принаймні, відзначаю суб'єктивне значення оглядає, явища, щоб точніше відтворити викладені мною ідеї і щоб всебічно висвітлити саме явище, одне з центральних в числі підлягають соціологічним дослідженням.> 

 § 14. Вище я помітив, що активне життя торжествує над зовнішньою природою чрез матеріальну культуру і над власними органичес кими законами чрез культуру духовну. Погляд на явище культури в її сукупності і загальному значенні і повинен скласти цей останній параграф нашого соціологічного огляду. Вище на цих сторінках ми вже не одного разу підходили до явища культури з різних боків, і я не буду повторювати сказаного. Зупинюся тільки на загальному тлумаченні цього явища, теж одного з центральних в числі підлягають соціологічним дослідженням. 

 У попередньому параграфі ми зупинилися на явищі органічного діфференцованія гуртожитків та на факторах, йому сприяють. У числі їх корисність для гуртожитку такого діфференцованія займає визначне місце, якщо не панівне, як схильні думати дарвіністи. Діфференцованіе громадських відправлень, у політичній економії зване поділом праці або складним співпрацею, дуже вигідно засвоїв його гуртожитку, множачи його багатство і його мистецтво, даруючи йому переваги в міжнародній боротьбі, яка поширює діфференцованіе, роблячи його з корисності необхідністю. На нижчих стадіях суспільного розвитку діфференцованіе по необхідності є органічним, на вищих воно може бути замінено та частиною замінюється культурним. Діфферен-цуется не суспільство, а його культура, пропонуючи недіфференцованному гуртожитку спеціальні знаряддя, спеціальні методи, спеціальні організації, завдяки яким індивіди, мають достатню загальну культурну підготовку, можуть виконувати різні спеціальні функції суспільного життя, що не Спеціалізуємся свого організму і охороняючи багатосторонність своєї індивідуальності. Разючим прикладом такої еволюції може служити військову справу. На його зорі ми бачимо всенародні ополчення, нестрункі і невмілі; потім усюди розвиваються військові касти і стани, спадково зайняті военною спеціальністю, чим далі, тим різкіше вирізнялися від іншого населення нахилів, здібностей, моральним складом і самою фізичної природи, але зате і розвинули військове мистецтво до ступеня, недоступною інших класів; тепер перед нами знову усюди всенародні ополчення, але стрункі, вправні, набагато більш грізні, ніж колишні дружини військових фахівців. Що, однак, дало можливість цьому відродженню всенародності військової справи та знищило це діфференцованіе, одне з найважливіших і найбільш принесли засмучення людству? Вогнепальна зброя, як одноголосно стверджують всі історики, скасувало лицарське стан і феодалізм8 *. Удосконалення цієї зброї на очах поколінь скасувало постійні армії довгострокової служби і замінило військової підготовки всього народу. Зброя є фактор культури, і якщо холодна зброя вимагало для вчиненого ним володіння довгого і навіть спадкового вправи, то вогнепальну, абсолютно навпаки, здатне зрівняти спадкового воїна з простим орачем, скромним вченим, мирним ремісником. І чим досконаліше зброю, тим це зрівняння повніше і більше. Треба тільки трохи підучитися. Культура створює і вдосконалює і методи такого навчання і породжує цілі величезні організації, чрез які пропускається все населення для перетворення його всього поголовно в воїнів. Армія суворо діфференцована від інших суспільних функцій, набагато суворіше і повніше, ніж було за часів військових каст (присваивавших собі і функцію управління, панування, рабовласництва), але це чисто культурне діфференцованіе, провідне немає розвитку військових здібностей у одних і їх втраті іншими, а до рівномірного військовому розвитку всіх індивідів, що входять в дане товариство. У цьому випадку ми бачимо яскравий приклад, як саме повне культурне діфференцованіе є могутнім препятствиемдафференцованию органічного. Можливість саме такого результату культурного діфференцованія обумовлюється і общею культурністю гуртожитку. Дикуна ви не скоро зробите сучасним солдатом, а, відпущений в резерв, він скоро втратить придбане. Його культурність не відповідає вимогам, які йому пред'явила б сучасна військова організація. Подивіться на сучасну Європу і ви побачите, що термін служби тим коротше, ніж культурніше народ. Подивіться на практику хоча б одного народу, напр [і-заходів], російської, і ви побачите, що для більш освічених і культурних шарів скорочується і термін служби. Загальна культурна підготовка населення є тою почвою, на якій культурне діфференцованіе може замінити і витіснити діфференцованіе органічне, і безпосередніми знаряддями такого витіснення є в такому випадку і духовна культура (розвиток прикладного знання, створення методів навчання, винахід і відкриття), і політична (створення організації), і матеріальна (виготовлення культурних знарядь, постачання засобами спеціальних організацій). Військова справа ми взяли в приклад за його наочності і тому ще, що воно вже вчинила і в величезному чарівно доказательном масштабі еволюцію, розпочату, більш-менш посунути або ще ждущую своєї черги у інших. Сутність цього процесу ясна, проте, з цього побіжного викладу. З цієї точки зору, культура є могутнім засобом, за допомогою якого гуртожиток може витягти всі вигоди з процесу діфференцованія і разом з тим уникнути органічного діфференцованія, настільки небезпечного і сумного. Культура може принести такі плоди, але це не означає, щоб вона завжди їх приносила або щоб це було її природним впливом на гуртожиток, нею встигло обзавестися. Її природний вплив інше. 

 Якщо ми візьмемо безкультурні гуртожиток, то серед факторів, що сприяють органічному діфференцованію, ми побачимо і вплив 

 середовища, і масову психологію, і корисність процесу, і заступництво природного добору в боротьбі за існування - все наймогутніші фактори органічного прогресу, проти яких і не можуть встояти малоактивні індивіди, фатально здійснюючи еволюцію поєднання в пасивний або активний складний організм. Перешкодою для перетворення цього процесу в єдиний або, принаймні, панівний може з'явитися <тільки> той ступінь активності сочетавшихся живих форм, яка вже не допускає фізичного зчеплення, а отже, і такої сталості розташування, розподілу і співвідношення, яке безумовно необхідно для повноти процесу. Ця сталість, зруйноване розвитку активної, до певної міри відновляє культура. Хліборобська культура, споруда постійних жител, виникнення промислової, пов'язаних з особливостями місцевості, створення укріплених пунктів - всі ці поступові кроки культурного розвитку прикріплюють індивідів до відомого місця (роблять їх осілими), створюють ряд постоянств в розташуванні, а отже, і ряд постоянств у відмінностях існування, потреб, занять, а зрештою і у відмінностях здібностей. На територіях, звернених до малокультурним країнам, природно виникають військові організації (напр [имер], козачі в Росії), на інших територіях, що стикаються з культурними країнами або зручними шляхами, з'являються торговельні громади (ганзейские міста, наші Новгород і Псков) 9 *; в горах розвиваються гірські промисли, на рівнинах-сільське господарство і т. д. Ці територіальні діфференцованія тягнуть за собою й інші, так як військові прикордонні організації звертають свою зброю і на внутрішню історію так само, як торгові громади - своє багатство. 

 Ми не будемо стежити за всіма цими процесами, а й з небагато чого сказаного виявляється, що саме культура (і тільки одна культура) може дарувати гуртожитку розвинених індивідів ті сталості розподілу і співвідношення, які є необхідними умовами органічного діфференцованія таких гуртожитків. Без цієї умови, відтворюваного в активних гуртожитках єдино культурою, немислимий процес органічного діфференцованія. Його ми й не спостерігаємо в безкультурних гуртожитках хребетних, в стадах травоїдних, зграях птахів, первісних диких громадах людей. Навпаки того, його ми бачимо широко розвиненим у суспільствах комах (бджіл, мурах, термітів), де розвинена культура створила міцні і певні сталості розподілу і співвідношення і де на грунті цих постоянств органічне діфференцованіе поширилося навіть на корінні органічні відправлення. І в людському суспільстві тільки з розвитком значної культури помічається відчутно процес органічного діфференцованія, бо однажди10 * це необхідна умова, це сталість відносин стало законом життя гуртожитку, отримують можливість вершити свою справу вплив середовища, природний добір, корисність діфференцованія, психологія натовпу. І чим вище культура, тим відносини постояннее, тим розподілу чіткіше, тим прикріплення індивіда до місця і заняттю міцніше і неотменімо, а стало бути, і грунт для органічного діфференцованіе тим зручніше. Природне вплив культури, таким чином, є фактором, що не протівудействующім, а сприяючим органічного дифференцией-ванию активного суспільства, развившего культуру, хоча, як ми вище бачили, саме в культурі активне життя знаходить засіб, уникаючи органічного діфференцованія, витягти всі вигоди і переваги діфференцованного поєднання. <На цьому видимому противуречии ми і зупинимо тепер наше увагою 

 Культура природно тяжіє в бік органічного діфференцованія; активне життя користується культурою проти органічного діфференцованія. По суті, в цих двох положеннях немає протівуре-чия. Одне говорить про власну роль культури, «коли вона в своєму цілому не направляється активним життям; інше веде мову про службової ролі культури в руках активного життя. Обороняючи свою індивідуальність і активність, життя користується для цього і культурою, як і багатьом іншим, що саме по собі зовсім не сприяє накопиченню та зростанню активності. З іншого боку, культура, створюючи в сталості відносин новий грунт для діфференцованія, не може замінити фізичного зрощення в тому відношенні, що кількість активності панівного меншини залишається все ж цілком відповідно до кількості концентрованого в організмі речовини, яка не зростає без фізичного зчеплення. Іншими словами, придушення активності більшості позначається рано чи пізно зменшенням усієї кількості енергії дифференцией гуртожитку, його ослабленням і занепадом, ослабленням і занепадом самої культури. Тільки ті гуртожитки, які, завдяки щасливим історичним умовам, зуміли зробити з культури знаряддя, спрямоване проти органічного діфференцованія (що цілком можливо, як ми вище показали), а в діфференцова-ванні культурному знайшли еквівалентну заміну корисних сторін органічного діфференцованія, можуть шануватися гарантованими від неминучого занепаду і є типом прогресивного суспільного розвитку. Боротьба між природним впливом культури в сторону органічного діфференцованія і наполегливим прагненням активного життя зробити з культури знаряддя не тільки для підкорення середовища, але і для перемоги над цим деградуючим суспільство органічним законом, проходить широка хвиля через всю історію людства. Напр [имер], в економічній області природне культурний розвиток позначається, дивлячись за умовами історичного моменту і по загальній сукупності інших сторін суспільного побуту, то рабством, то кріпацтвом, то монополіями, то, нарешті, капіталізмом. Активне життя на всіх стадіях повстає проти цих культурних утворень, проти цього природного розвитку, і там, де активність торжествує, суспільства продовжують жити і розвиватися. Товариства, де бере гору «природне» розвиток, гинуть. Таким чином, відзначивши поправки, які вносяться в закон поєднання законами індивідуальності і законами культури, ми повертаємося все до тієї ж активності, яка упредметнюється і в індивідуальності, і в культурі і яка примиряє антагонізм цих двох своїх висловлювань. 

 Ми закінчили наш побіжний огляд основних віх, за якими розподіляється соціологічний матеріал і які лише в найзагальніших обрисах малюють складне й оригінальне будова тієї форми поєднання, яке ми позначаємо ім'ям гуртожитку. І цих небагатьох віх достатньо, проте, щоб зрозуміти, наскільки істинний шлях розкриття законів суспільного життя далекий від тих замахів, де вивчення небудь боку суспільного процесу, частіше всього якийсь сторони культури (напр [имер], економічної), виставляється основою всього суспільствознавства. Вивчати зокрема корисно і необхідно. На них будуються і узагальнення. Треба, однак, розуміти місце досліджуваних частковостей, та захоплення, пробачливі для мислителів XVIII в., Неізвінітельним на порозі XX століття. Над общественною життям компетентні і загальні закони поєднання і розпадання, керуючі космічним розвитком, і закони життя, яким підпорядковані поєднання органічних молекул і живих тіл, і закони індивідуальності, і закони культури. Проблема соціології - розкрити і витлумачити всю цю складну картину. <3адача цього нарису була стисло нагадати про цю проблему.> 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "АКТИВНІСТЬ І КУЛЬТУРА"
 1. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 2. § 7. Культура і бог
    активну участь у поширенні емпірію-
 3. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
    активну роботу з його здійснення, зі зміцнення законності і правопорядку. Змістом правової культури особи є: 1) правосвідомість і правове мислення. Правове мислення має стати елементом культури кожної людини; 2) правомірна поведінка; 3) правомірної поведінки і правового мислення. Показником правової культури особи є правова активність особистості як вища
 4. Проблемні питання 1.
    культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
 5. Додаткова література
    культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному
 6. Програмні тези
    культури. Соціальні та культурні початку соціуму. Ментальні і символічні джерела політичної культури. Дослідження національного характеру як предтеча політико-культурного розуміння влади. - Сучасні інтерпретації політичної культури та політико-культурних об'єктів. Традиції та інновації в трактуванні політичної культури. - Сутність та відмінні риси політичної культури.
 7. Вплив на Європу
    активних завоювань, коли вся країна так чи інакше притягувалася до ведення завойовницьких війн, що вимагало великої політичної централізації та уніфікації, настає, як і в більшості великих стародавніх і середньовічних централізованих монархічних режимів, створених завоюваннями, період стабілізації, який поряд з розквітом культур таїть у собі насіння занепаду і розпаду. Цей розпад
 8. Питання для семінарського заняття 1.
    культура відрізняється від інших понять, які розкривають суб'єктивне зміст політики? 2. Які суть і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси?
 9. ВСТУП
    активності людини; фізичне навантаження і відпочинок як основа методики розвитку рухових здібностей. Курс лекцій складений на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, а також навчального плану спеціальності 022500 - фізична культура для осіб з відхиленнями у стані здоров'я (адаптивна фізична культура).
 10. Культура
    активних, свідомих будівників комунізму. Вперше в історії людства соціалізм перетворив працю з тяжкої необхідності у справу честі, доблесті і геройства, що і є основою соціалістичної культури. Вона стала закономірним розвитком прогресивних досягнень всієї попередньої культури людства. Вона многонациональна, характерними її рисами є гуманізм, оптимізм і
 11. Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004

 12. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
    культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культуру в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 13. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
    активності, розвиток почуття поваги до законів держави, атрибутам державності; формування правосвідомості, законопос-Лушаня і почуття патріотизму. Критерії сформованості громадянської культури: - наявність знань про Конституцію Республіки Білорусь, цивільних правах і обов'язках, про особливості громадянського суспільства; - законослухняність (повага
© 2014-2022  ibib.ltd.ua