Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під режимом робочого часу?


Е1

Під режимом робочого часу слід розуміти
розподіл робочого часу та відпочинку протягом певного календарного періоду гьо годинах доби,
днях тижнів і т.д., що забезпечує належне протягом трудового процесу та забезпечення вільного часу працівників.

/ 164
Режим робочого часу визначається в правилах
внутрішнього трудового розпорядку. Він включає в себе '
початок і закінчення роботи, час і тривалість
перерв, тривалість і чергування змін.

Режим роботи може бути одним для всього підприємства, установи, організації та різним для
окремих підрозділів.

Ст. 52 КЗпП передбачає п'ятиденний і шестиденний робочий тиждень: п'ятиденний і шестиденний
робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового
колективу та за погодженням з місцевою Радою.

Режим робочого часу переслідує дві основні
цілі: оптимальне чергування робочого і неробочого
часу, що забезпечує належну організацію
праці, краще використання засобів виробництва та охорону здоров'я трудящих, створення їм можливості
для участі в різних сферах соціального життя.

Законодавство передбачає різні режими робочого часу: вахтовий, гнучкий режим робочого часу, ущільнений, ненормований, роздроблений та інші.

Вахтовий режим роботи З це особлива форма організації робіт, заснована на використанні трудових
ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місцем проживання. Робота ор-'
ганйзуется за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а
межвахтового відпочинок надається в місцях постійного проживання.

Направлення на вахту не є службовим відрядженням. Місцем роботи при вахтовому методі вважаються об'єкти (дільниці), на яких здійснюється безпосередня трудоцая діяльність.

Часом вахти вважаються періоди виконання робіт і міжзмінного відпочинку на об'єкті (ділянці).

Вахтовий метод застосовується при значному віддаленні виробничих об'єктів (ділянок) від місця
знаходження підприємства, об'єднання та організації,

165

при недоцільності виконання робіт звичайними
методами, а також з метою скорочення термінів будівництва об'єктів виробничого та соціального призначення в необжитих і віддалених районах і в районах з високими темпами робіт і при незабезпеченості даного району відповідними трудовими
ресурсами. (Подр. см. ИОсновние положення про вахтовий
методі організації роботи З затв. Постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС і МОЗ
СРСР від 31 грудня 1987 (Бюлетень нормативних
актів міністерств і відомств СРСР, 1990, № 8, см. також ИЗаконодавство України про Працюй. Збірник нормативних АКТІВ у трьох книгах. Книга 2. Київ. Видавництво ИІстінаи, 1999 р., стор. 23-32).

Певний інтерес представляє режим гнучкого
робочого часу (РГРВ), при якому для певних працівників або колективів підрозділів допускається (у певних межах) саморегулювання
початку, закінчення і загальної тривалості робо. чого часу. Детально питання, пов'язані з варіантами режимів ГРВ, регулюються ИРекомендаціямі по
застосуванню режимів гнучкого робочого часу на
підприємствах, в установах і організаціях галузей
народного хозяйстваю, затвердженими Постановою
Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 30 травня
1985 (Бюлетень Держкомпраці СРСР, 1985, № 11;

див. також ИЗаконодавство України про працю. Збірник
нормативних АКТІВ у трьох книгах. Книга 2 . Київ, видавництво ИІстінаи, 1999 р., стор. 32-35).

У сільському господарстві для працівників рослинництва застосовується режим роботи з подовженим робочим днем, але не більше ніж до 10 годин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Що слід розуміти під режимом робочого часу? "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 3. § 2. Види злочинів
  Одна з істотних новел КК РФ - система норм, присвячених вирішенню питання про види злочину. Що в ній звертає на себе особливу увагу? Насамперед те, що вона за місцем розташування зв'язується з поняттям злочину і, по-перше, поділяє всі злочини на чотири категорії, іменовані злочинами: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими, а по-друге,
 4. Що слід розуміти під трудовою функцією?
  Трудова функція (рід роботи) являє собою одне з основних умов трудового договору і визначається шляхом встановлення сторонами трудового договору професії, спеціальності, кваліфікації та посади, за якою буде працювати даний працівник на конкретному підприємстві, в установі, організації. Без визначення трудової функції трудової 29 договір не може бути укладений, а
 5. Що слід розуміти під сумісництвом?
  Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому чи іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом. Для роботи за сумісництвом згода власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно.
 6. Що слід розуміти під зміною істотних умов праці?
  . Зміна істотних умов праці як самостійна правова форма зміни змісту трудового договору (поряд з перекладом і переміщенням) було введено в трудове законодавство України в 1988 році у зв'язку з перебудовою управління економікою. У процесі виконання роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою допускається зміна істотних умов праці, якщо це
 7. Що слід розуміти під погодинної системою і відрядна система оплати праці?
  Під системою заробітної плати слід розуміти ой-'ределенний спосіб встановлення співвідношень між! витраченим працівниками працею, вимірюваним соглас-| але певними показниками, і розмірами нараховується- 1 мій їм заробітної плати. Залежно від того, чим; вимірюється міра витраченої праці З тривалістю відпрацьованого часу, кількістю виробленої продукції або виконаних робіт
 8. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... .. 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 9. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  Предмет теорії держави і права. Місце і функції тео-рії держави і права в системі наук, які вивчають державу і право. Сучасний стан теорії держави і права. Загальна теорія держави як частина теорії держави і права. Еволюція вітчизняної теорії держави і права. Сучасна методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування
 10. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  Поняття, зміст і ознаки функції держави. Общесоциальное, класове і національне у функціях держави. «Вічні питання» життя суспільства і функції держави. Еволюція функцій держави. Класифікація функцій. Структура держави, що забезпечує виконання функцій . Система органів держави. Державний апарат. Бюрократія і функції держави. Функції держави,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua