Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею?Трудові правовідносини З це двостороння правовий зв'язок між працівником і власником (уповноваженим ним органом), зміст якої полягає
в сукупності суб'єктивних прав і обов'язків за
виконанню працівником за винагороду роботи з
певної професії, спеціальності, кваліфікації,
посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а з боку власника З щодо створення належних умов для її виконання та оплати праці.

У трудових правовідносинах умовно виділяються організаційно-трудової, майновий (БЕЗОПЛАТНО)

'Процівський А.І. Предмет радянського трудового права. З
М.: Юрид. літ.З 1979.З Сс.38-40.

2 Мацюк А.Р. Трудові правовідносини розвиненого соціалістичного суспільства. З Київ: Наукова думка.З 1984.

3 Трудове право України. З 'X.: ИОдіссейи.З 1999.З С. 28.

11

і особистісний елементи. Організаційно-трудової елемент у трудових відносинах виявляється у включенні
громадянина до складу працівників організації, в підпорядкуванні його внутрішньому трудовому розпорядку як необхідної складової організації праці. Працівник
виконує роботу, яка обумовлена при надходженні
сторонами трудового договору, і виконується вона за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією,
посади, передбаченим Класифікатором професій, затвердженим наказом Держстандарту України
від 27.07.1995 р. № 257. Робота протікає в умовах певного режиму, регульованого за допомогою різних інститутів трудового права З робочого часу,
часу відпочинку, дисципліни праці. Майновий
(БЕЗОПЛАТНО) елемент складається в оплаті праці працівника за заздалегідь встановленим нормам, розцінками (окладу), додаткових заходів стимулювання праці;

компенсації використаного в процесі праці працівником інструменту , захисних засобів, одягу. Особистісний елемент проявляється у виконанні працівником праці особисто, коли він не має права передоручити її
нікому іншому (ст. ЗО КЗпП), у регулюванні в процесі
трудової діяльності міжособистісних відносин , в
вимогах до працівника утримуватися від дій,
заважають іншим працівникам виконувати їх обов'язки, вести себе гідно, дотримуватися правил гуртожитку (п. 11 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку від 20.07.1984 р.).

Звідси випливають основні ознаки трудового правовідносини, що дозволяють відрізняти його від інших відносин, пов'язаних з працею:

З при трудових правовідносинах працівник включається в особовий склад організації;

З робота виконується особисто, і працівник не вправі
передоручити її нікому іншому;

З робота виконується за певною професією,
спеціальності, кваліфікації, посади;

З працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку;

З працівник виконує міру праці;

З оплата праці проводиться за заздалегідь встановленим нормам і розцінками; умови оплати праці ус
12

новлюють локальними актами на основі законодавства, а не тільки угодою сторін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що таке трудове правовідношення і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? "
 1. Зміст
  таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості? ... 13 У чому виявляються єдність і диференціація трудового права?
 2. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  що правовідносини, як форма реалізації кримінального закону, тісно пов'язане з встановленням в діях винного складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим
 3. § 1. Поняття і види представництва
  щоб скористатися спеціальними знаннями і досвідом представника, заощадити час, кошти і т. п. Діяльність більшості юридичних осіб взагалі немислима без постійного або хоча б епізодичного звернення до представництва (робота продавців та касирів , функціонування філій і представництв, представництво в суді тощо). За допомогою представництва можуть здійснюватися не
 4. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
  що був управомочен на вчинення шкідливих дій (наприклад, дії пожежників при гасінні пожежі, що спричинили порчу меблів водою; уявлення докази про здобутий згодою кредитора на продовження строків поставки в суперечках про прострочення боржника і т. п.). Вина - психічне ставлення суб'єкта у формі умислу або необережності до своєї протиправної дії (бездіяльності) і його
 5. 9. Унітарна підприємство
  що не є побудованими на засадах членства корпораціями і не стають власниками закріпленого за ними майна. Який створив таке підприємство одноосібний засновник (як правило, публічний власник) зберігає за собою право власності на передане підприємству і було набуте ним в ході своєї діяльності майно, тоді як саме підприємство як самостійна юридична особа
 6. 1. Поняття і суб'єкти представництва
  що вчинення представником того чи іншого виду угод не вимагає отримання ліцензії. У цих випадках має місце некомерційне представництво. Якщо комерційна юридична особа, що володіє загальною правоздатністю, виконує функції представника від імені підприємців у вигляді промислу, то таке представництво є комерційним і на нього поширюються спеціальні правила ст. 184
 7. 4. Випадки виселення наймача і членів його сім'ї
  що в подібних випадках йому і його родині має бути надано приміщення не за принципом "не менше раніше займаного", а з дотриманням діє в даному регіоні норми надання при поліпшенні житлових умов. Такий висновок можна обгрунтувати тим, що ч. 1 ст. 96 ЖК УРСР з питання про вимоги, що пред'являються до наданого при виселенні приміщенню, відсилає до ст. 40 ЖК УРСР, в якій
 8. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  що наукова думка не повинна зупинятися на сприйнятті лише зовнішніх, поверхневих, позитивістських сто-рон держави, а проникати вглиб будь-яких явищ і процесів, в тому числі і держави. І під сутністю держави розумілися його класова природа, використання держави для затверджений-ня влади пануючого класу. Держава розумілося як машина, знаряддя для насильства одного класу
 9. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  що характеризує державно організоване суспільство. Визначалися соціальне призначення і пристрій держави, його якісні характеристики як політичної, територіальної, структурної організації суспільства, форма правління, національно-територіальний (національно-державне) та адміністративно-територіальний устрій, політичний режим. Але пізнання держави передбачає
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так
© 2014-2021  ibib.ltd.ua