Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Вітер В.І.. Експертна і юридична оцінка несприятливих результатів при розслідуванні професійних правопорушень медичних працівників / В.І. Вітер, А . Р. Поздеев, І.В. Гецманова; під ред. Г.А.Пашіняна. - Іжевськ. - 380 с, 2007 - перейти до змісту підручника

ДОПИТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зто найчисленніша група свідків, до неї відносяться: медичні працівники, які були безпосередньо задіяні у лікарському процесі; особи, що контролювали якість надання МП (головні лікарі, начмед, керівники та завідувачі відділеннями, наукові консультанти і т.д.) ; патолого-гоанатоми; відомчі експерти якості наданої МП; медпрацівники, що проводили різні дослідження (біологічні, гістологічні і т.д.).

Коло цих свідків визначається після вивчення медичної документації та отримання висновку судово-медичної експертизи.

Свідки цієї групи залежно від їх поінформованості та кваліфікації можуть повідомити наступну інформацію: -

з приводу якого захворювання потерпілий спостерігався в даному лікувально-профілактичному закладі; -

чи були особливості діагностування та лікування вказаного захворювання; -

які дослідження і медичні заходи проводилися в період перебування потерпілого в медустанові, наскільки вони були обгрунтовані; -

які були обрані тактика і методика лікування, наскільки вони були обгрунтовані; -

чи давалися, ким, коли, рекомендації лікуючого лікаря про необхідність перегляду обраних ним методів лікування, про продовження проведення диференціальної діагностики і т.

д.; -

яким чином реагував на це лікуючий (черговий) лікар; -

які особливості протікання хвороби спостерігалися до і після проведення медичного заходу, як це пояснювалося; -

що стало причиною виникнення дефекту МП, розвитку ятрогении; -

чи могла ятрогенія і, якщо так, то яким чином обумовити настання несприятливого результату; -

чи була можливість попередити, усунути наслідки;

194 -

якими були результати перевірок обгрунтованості проведеного лікування, висновки медичних комісій, укладення відомчих експертів з приводу якості наданої МП.

Свідки, які відносяться до групи медпрацівників, іноді ухиляються від дачі правдивих показань або приховують важливі відомості про обставини події, що пояснюється небажанням загострювати відносини з адміністрацією або прагненням приховати неналежні дії колеги, тому необхідно заздалегідь продумати план допиту і використання тактичних прийомів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОПИТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"
 1. ДОПИТ СВІДКІВ
  допиту вже не перебувають у тому медичному закладі, де заподіяно шкоду. Встановити їх адреси можливо тільки по журналу прийому хворих, а потім з карт стаціонарних хворих, і якщо попередня перевірка була тривала, це буде вельми витратним
 2. Який порядок проведення медичних оглядів?
  медичні огляди працівників. Відповідно до ст. 19 Закону України ИОб охорони праціїх і ст. 169 КЗпП власник зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де є
 3. Тема 13. Тактика допиту і очної ставки
  допиту і очної ставки. Психологічні основи допиту. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Контрольні питання: Який психологічний процес формування показань допитуваного? З яких стадій він складається? Планування допиту і його
 4. допит потерпілих АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА
  допиті потерпілого або його представника необхідно враховувати їх особливий психічний стан, обумовлений тим, що посягання на здоров'я або життя було скоєно: у сфері професійної діяльності, головним завданням якої є охорона життя та здоров'я громадян; щодо людини, який, маючи потребу в збереженні йому життя і відновленні здоров'я, звернувся до медичного
 5. § 1 . Допит як отримання і закріплення особистих доказів
  допиті інформації залежить не тільки від дотримання встановлених процесуальним законом правил, а й від поінформованості слідчого в психологічних механізмах формування уявлень пам'яті і їх реконструкції. Попереднє слідство по психологічної сутності - процес реконструкції минулих подій Слідами, збереженим в матеріальному середовищі і в психіці людей, причетних до цих
 6. ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО
  допитам і їх проведенні у справах даної категорії підвищує ефективність даного слідчої дії. В якості фахівців необхідно залучати, професорів і доцентів медакадемії, досвідчених лікарів-клініцистів, що працюють в тій галузі медицини, в якій стався кримінально-правовий конфлікт. Крім того, фахівці надають неоціненну допомогу слідчому в підготовці матеріалів на
 7. У яких випадках працівник має право вимагати переведення иа іншу роботу?
  медичним висновком, знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, більш легку і виключає вплив несприятливих виробничих факторів , із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До вирішення питання про надання вагітній жінці, відповідно до медичного висновку іншої роботи, вона підлягає звільненню від основної
 8. Які встановлено гарантії прав працівників на охорону праці?
  медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для оточуючих його людей і навколишнього середовища. За період простою з цих причин (не з вини працівника) за ним зберігається середній заробіток. Працівник має право розірвати трудовий
 9. ЕТИКА І МЕДИЦИНА
  медичні технології, революційні зрушення в клінічній практиці актуалізували морально-етичні проблеми в охороні здоров'я. Постало завдання філософськи переосмислити критерії особистої відповідальності лікаря за дотримання прав і свобод пацієнта як особистості. Перед медиками і філософами об'єктивно постало завдання встановлення морально-правових меж у самодіяльності медичних працівників. Це
 10. Чи можна звільнити працівника за появу на роботі в нетверезому. стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України)?
  медичним висновком. Однак якщо працівник за пропозицією власника або уповноваженого ним органу відмовився проходити медичний огляд, то підтвердженням цього факту може бути акт, складений в той же день, показання свідків та інші докази, передбачені законодавством.
 11. Що слід розуміти під відстороненням працівника від роботи?
  медичних оглядів, навчання , інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. Відсторонення працівника від роботи може проводитися тільки за пропозицією уповноважених на те органів у випадках, прямо передбачених законодавством: наприклад, слідчий з санкції прокурора має право відсторонити від посади особа,
 12. Як обчислюється середня заробітна плата працівника?
  медичні установи; при забезпеченні посібником у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника та в інших випадках, коли відповідно до чинного законодавства Україна виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати працівника. Порядок обчислення середньої заробітної плати визначений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (із змінами та
 13. Кого заборонено залучати до надурочних робіт?
  медичним рекомендаціям (стаття 172).
 14. 4. Судово-медична експертиза при порушенні професійної діяльності медичних працівників
  медична допомога хворому? Якщо ні, то чим пояснюється недостатня медична допомога і які заходи слід було б ще провести? 5. Чи не було протипоказане лікування, примі-ненное до даному хворому? 6. не стало чи лікування, проведене даному хворому, причиною погіршення стану його здоров'я або причиною смерті? 7 . Що стало основним у кінець
 15. Який порядок надання відпусток без збереження зарплати?
  медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку; 4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, З тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, З
© 2014-2022  ibib.ltd.ua