Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи можна звільнити працівника за появу на роботі в нетверезому. стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України)?Пункт 7 ст. 40 КЗпП України передбачає таку підставу звільнення, як поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Ці дії працівника, а також
факт розпивання спиртних напоїв на території підприємства, установи, організації є дисциплінарним проступком, а тому за їх вчинення власник або уповноважений ним орган може працівникові оголосити догану або звільнити (а також застосувати
інші заходи правового впливу). Звільнити з цього
основи можна і при одноразовому такому проступок, і незалежно від того, продовжувати або не продовжував
працівник працювати в цей день, а також незалежно від
того, чи трапилося таке поява на початку, середині
або наприкінці робочого дня (зміни). Головним у даному
випадку є сам факт перебування на роботі в робочий час у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Не можна визнати законним звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП України, якщо працівник у такому стані з'явився на
роботі у вільний від роботи час (до або після закінчення робочого дня, у вихідний день, під час відпустки,
хвороби і т. д.). Винятком з цього правила є працівники з ненормованим робочим часом, з якими розірвання трудового договору з етомуОснованію є законним і обгрунтованим, так
як для працівника з ненормованим робочим днем
час знаходження на роботі понад встановленої його
тривалості вважається робочим.

При звільненні за п. 7 ст. 40 КЗпП України не має значення, відмежовувався чи коли відмежовувався працівник
від роботи в день появи на роботі в нетверезому стані. Звільнення за цією підставою можливе на
наступний день після відсторонення від роботи або через кілька днів після цього, але при всіх грунтовний-.

143

ствах в межах місячного терміну з дня виявлення
цього проступку.

Факт нетверезого стану працівника (або стан
наркотичного або токсичного сп'яніння) може
бути підтверджений медичним висновком. Однак
якщо працівник за пропозицією власника або уповноваженого ним органу відмовився проходити медичний огляд, то підтвердженням цього факту може бути акт, складений в той же день, показання свідків та інші докази, передбачені законодавством.

Чи

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Чи можна звільнити працівника за появу на роботі в нетверезому. стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України)?"
 1. У яких випадках передбачена повна матеріальна відповідальність?
  Повна матеріальна відповідальність З це відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, організації, установі або фізичній особі (який діє як власника як сторони трудового договору), яку працівники несуть у розмірі прямої дійсної розміру. Повна матеріальна відповідальність може бути індивідуальною і колективною. и Цей вид відповідальності настає лише
 2. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 3. Як виробляється звільнення у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України)?
  Розвиток науки і техніки, вдосконалення і ускладнення обладнання, впровадження нових технологічних процесів, комп'ютеризація виробничої діяльності пред'являють до працівників нові вимоги і ставлять перед ними завдання підвищувати свою кваліфікацію. У тих випадках, коли працівник не підвищує свою кваліфікацію, що не освоює нові технології, комп'ютерну техніку і в результаті цього не
 4. Що слід розуміти під відстороненням працівника від роботи?
  Припинення трудового договору необхідно відрізняти від поняття відсторонення працівника від роботи. Припинення трудового договору З означає припинення трудових правовідносин, припинення діяльності працівника на конкретному підприємстві, установі, організації. Відсторонення працівника від роботи ЗЕТО тимчасове звільнення працівника від виконання його трудових обов'язків у випадках і в порядку,
 5. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  Поняття, види і структура правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія. Правосвідомість і право: взаємодія. Правова культура. Правовий нігілізм. Правове виховання. Обговорення всіх попередніх тим свідчить: тільки тоді правотворча і право-стосовно діяльність стає ефективною, коли в цих процесах, поряд з потужними са-моорганізуюшіміся началами,
 6. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
 7. Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?
  Однією з найважливіших гарантій реалізації конституційного права на працю є заборона власнику або уповноваженому ним органу вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. При укладенні трудового договору його сторонами визначається трудова функція і місце роботи, які відносяться до основних умов трудового договору і не можуть змінюватися в односторонньому
 8. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
  Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП № 158 ИО припинення трудових відносин з ініціативи предпрінімателяи трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо немає законних підстав для такого припинення, пов'язаних зі здібностями чи поведінкою працівника або викликаних виробничою потребою підприємства, установи чи служби. Під припиненням трудового договору слід розуміти
 9. У якому порядку можна звільнити працівника при тривалій хворобі (п. 5 ст. 40 КЗпП України)?
  Звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП України можливе у разі неявки на роботу більше чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. При цьому склалася практика, що тривала хвороба і відсутність працівника можуть бути підставою для розірвання трудового договору, якщо це обставина негативно позначається на виробничій діяльності. Звільнити працівника по цій підставі
 10. Як визначається розмір збитку і який порядок його відшкодування?
  Відповідно до ст. 1353 КЗпП України розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними 'втрат на підставі даних бухгалтерського обліку, ис 248 ходячи з балансової вартості (собівартості) матері-. альних цінностей за вирахуванням зносу за встановленими нормами. При розкраданні, недостачі, умисному знищенні або умисному псуванні матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua