Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Форма правління: поняття, види

Форма правління являє собою систему формування взаємин глави держави, вищих органів законодавчої та виконавчої влади. По-

Див Д.А. Керімов. Сутність загальнонародного соціалістичної держави / / Вісник ЛДУ. 1961. № 23. С. 133.

64

Форма правління: поняття, види

рядок заміщення посади глави держави визначив дві основні форми правління: монархію і республіку. Різновиди ж їх визначаються співвідношенням повноважень законодавчої і виконавчої влади, розподілених між главою держави, парламентом і урядом в конкретній країні, і що випливають звідси порядком їх формування.

Монархія. У перекладі з грецької мови цей термін означає єдиновладдя. Однак монархія - це не просто влада одного, а в сучасному розумінні влада успадковується. Ця влада нерідко обожнена. Так, в Японії до 1945 року Імператор вважався сином Сонця. У середньовіччя ставали монархами в результаті виборів у вузькому колі, частіше насильства, зрідка запрошення.

Абсолютна монархія. Ця форма правління типова для пізнього феодалізму, коли в надрах аграрного ладу стали визрівати начатки ладу індустріального.

Характеризується вона тим, що в руках монарха зосереджується вся повнота державної влади. Він сам видає закони, може безпосередньо керувати адміністративною діяльністю, призначати для цього уряд, вершити вищий суд. Ніяких обмежень його влади немає, принаймні, юридичних, хоча політичні, морально-етичні, релігійні й інші можуть бути присутніми і звичайно в тій чи іншій мірі присутні. Піддані юридично безправні, оскільки монарх наділив їх якимись правами, а відібрав ці права.

У сучасних умовах абсолютна монархія - раритет. Як приклад можна привести - Саудівську Аравію, Оман. Такі держави можуть сьогодні мати навіть конституції, які в повному сенсі конституціями не є, оскільки не обмежують владу монарха.

Для абсолютної монархії характерний авторитарний політичний режим.

Дуалістична монархія. Це початкова форма обмеженою, або конституційної монархії. Тут ми вже спостерігаємо виникає поділ влади, у всякому разі, відділення законодавчої влади від виконавчої.

3 Правознавство

65

Тема 5. Форми держави

Законодавча влада належить парламенту, який обирається підданими або певною частиною їх, якщо виборче право - цензове. Виконавча влада належить монарху, який може здійснювати її безпосередньо або через призначений ним уряд. Судова влада належить монарху, але може бути і більш-менш незалежною.

Поділ влади при даній формі правління зазвичай урізане. Хоча закони приймаються парламентом, монарх користується правом абсолютного вето, тобто без його затвердження закон не набуде чинності. Крім того, монарх звичайно може видавати надзвичайні вказівки, мають силу закону і навіть більш високу силу, а головне - може розпускати парламент, замінюючи фактично дуалістичну монархію абсолютною. Наприклад, в Йорданії після розпуску парламенту в 1974 році чергові парламентські вибори відбулися лише в 1989 році.

Уряд, якщо таке є, за свою діяльність несе відповідальність лише перед монархом, але аж ніяк не перед парламентом.

Останній може впливати на уряд, тільки використовуючи своє право встановлювати бюджет держави. Важіль цей, хоча і досить потужний, проте його використовувати можна тільки один раз в році, а крім того, депутати, вступаючи в конфлікт з урядом і через нього - з монархом, не можуть не відчувати постійної загрози розпуску парламенту.

Як для абсолютної, так і для дуалістичної монархії типовий авторитарний політичний режим. А сама дуалістична монархія є вираз компромісу між пануючої феодальної верхівкою суспільства і іншою його частиною, в якій перевага все ж таки залишається за монархом і його оточенням.

Парламентарна монархія. Ця форма правління існує зазвичай у високораззітих країнах, де перехід від аграрного ладу до індустріального супроводжувався більшою мірою знищенням колишніх інститутів влади, а поступовим їх перетворенням і пристосуванням до нових умов (Великобританія, Японія, Нідерланди, Швеція, Канада та ін.)

66

Форма правління: поняття, види

Тут ми спостерігаємо розвинуте розділення властей при визнанні верховенства парламенту над виконавчою владою, демократичний або , принаймні, ліберальний політичний режим.

Верховенство парламенту зазвичай виражається в тому, що уряд, який звичайно призначається монархом, має користуватися довірою парламенту (або нижній його палати), а монарх, отже, вимушений призначати главою уряду лідера партії, що має більшість у парламенті (нижній його палаті), або лідера коаліції партій, що розташовують таким більшістю.

Монарх при даній формі правління «царює, але не править». Правом вето щодо законів, прийнятих парламентом, навіть якщо воно йому належить, він або не користується, або здійснює це право за вказівкою уряду. Як правило, він позбавлений можливості діяти самостійно і всі витікаючі від нього акти звичайно готуються урядом і контрассигнуются (скріплюються) його главою або відповідним міністром. Тим самим глава уряду або міністр приймають на себе відповідальність за даний акт монарха, бо сам: монарх не відповідальний.

Головний політичний ознака парламентарної монархії - політична відповідальність уряду перед парламентом (нижньою палатою) за свою діяльність. Якщо парламент (нижня палата) висловить уряду недовіру або відмовить в довірі, уряд повинен бути відправлений у відставку або має бути звільнено у відставку монархом. Проте зазвичай це повноваження парламенту врівноважується правом уряду запропонувати монарху розпустити парламент (нижню палату) і призначити нові вибори.

Республіка. Це така форма правління, яка характеризується виборністю глави держави, іменованого зазвичай президентом.

Республіканська форма правління остаточно встановилася у Франції з прийняттям Конституції 1875 після дворазової реставрації монархії. Швейцарія і мініатюрне держава Сан-Марино мають цю форму правління з самого початку.

3 "67

Тема 5. Форми держави

За інших рівних умов республіка - найбільш демократична форма правління, оскільки передбачає, що повноваження будь-якої гілки влади, будь-якого вищого її органу, включаючи главу держави, в кінцевому рахунку, грунтуються на мандат народу.

Слід при цьому мати на увазі, що існують збочені різновиди республік, що характеризуються нелігітимний влади. Наприклад , коли в країні відбувається державний переворот, який ставить на чолі держави одноосібного диктатора або групу диктаторів, форма правління офіційно може проголошуватися або залишатися республіканської, проте її демократична сутність вихолощується.

Ми ж розглянемо різновиди дійсно демократичних чи , принаймні, ліберальних по політичному режиму республік. Відмінність між окремими видами республік полягає в характері взаємин між законодавчою і виконавчою владою.

Дуалістична (президентська) республіка. В даному виді республіки найбільш послідовно проведений принцип поділу влади, а взаємини між гілками влади будуються на базі принципу сдер-жек і противаг.

Головна ознака даної форми правління - відсутність у виконавчої влади відповідальності перед парламентом за проведену ним політику. Парламент не може зміщати її посадових осіб, якщо вони не порушили закон. Для своєї діяльності вони не потребують довірі парламенту.

Заборони і противаги виявляються, зокрема, в тому, що президент може загальмувати законодавчу діяльність, накладаючи на прийняті ним закони відкладальне вето, для подолання якого потрібна кваліфікована більшість в обох палатах парламенту. У свою чергу верхня палата може перешкодити призначенню президентом посадових осіб, крім того, вона ратифікує підписані президентом міжнародні договори.

Парламентарна республіка. До цієї форми правління відноситься все сказане про парламентарної монархії, за винятком питання про главу держави.

68

Форма державного устрою: поняття, види

Замість слабкого монарха ми спостерігаємо при цій формі правління слабкого президента, який в типовому випадку вибирається або парламентом, або більш широкою колегією, що включає, поряд з парламентом, зазвичай депутатів парламентів суб'єктів федерації або регіональних представників самоврядування. Головна ознака цього типу республіки - політична відповідальність уряду перед парламентом. Відповідальність ця часто солідарна: недовіра одному члену уряду, особливо його чолі, тягне відставку всього уряду. Замість відходу у відставку уряд може зажадати від президента розпустити парламент (його нижню палату) і призначити нові вибори.

Змішана (напівпрезидентська) республіка. Така форма правління поєднує в собі ознаки і президентської, і парламентської республіки. Але поєднання це буває різним.

Як показав досвід, ця форма правління ефективна за умови, що уряд, що спирається на парламентську більшість, і президент дотримуються однієї політичної орієнтації.

У цілому ряді країн такої форми правління президент обирається громадянами, що характерно для президентської республіки, і має ряд повноважень, що дають йому можливість активно вторгатися в політичний процес, проте на практиці він ними не користується.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Форма правління: поняття, види "
 1. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  форма правління, при якій верховна державна влада повністю або частково належить одній особі, що свою посаду за законами престолонаслідування. Ознаки монархії: Одноосібний глава держави - монарх. Безстроковий (довічний) характер влади. Монарх ні прямо, ні побічно не обирається населенням. Передача верховної влади в спадщину за законами престолонаслідування. При
 2. 2. Форма правління: поняття і види
  форма державного правління »дає можливість усвідомити: - як створюються вищі органи держави, і яка їхня будівля; - як будуються взаємини між вищими та іншими державними органами; - як будуються взаємини між верховною державною владою і населенням країни; - якою мірою організація вищих органів держави дозволяє
 3. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  форма правління показує, хто ширяє в державі, то політичний режим - яким чином державне правління реалізується на практиці. Головний критерій класифікації політичних режимів - реальність прав і свобод людини в державі. Демократичний режим - державна влада виражає волю більшості населення при обов'язковому визнання і захисту прав меншин. Права і свободи не
 4. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарські відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазначену суму у
 5. 6 . Акціонерне товариство
  форма акціонерного товариства - найбільш складна форма організації великої підприємницької діяльності. Її поява та поширення було пов'язане з утворенням великих капіталів для реалізації необхідних, але вкрай дорогих економічних проектів, що не селищах до того ж швидкої віддачі, - прокладки судноплавних каналів, будівництва залізниць і т. п.3 Акціонерне товариство і
 6. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    формації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено її соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава,
 7. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    форма правління, національно-територіальний (національно-державне) та адміністративно-територіальний устрій, політичний режим. Але пізнання держави припускає вивчення не тільки його статики, але і його динаміки, тобто того, як цей соціальний інститут живе, діє, змінюється, розвивається, як виконує своє соціальне призначення. Теорія держави для опису, пояснення
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави. Функції і апарат Російської держави на сучасному етапі. Політичні, структурні і територіальні характеристики
 9. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    формах ця сутність держави проявлялась, який пристрій державно-організованого суспільства висловлює цю сутність. Також і з правом. Де дійсно знаходяться з усіма притаманними характеристиками, і насамперед формальною визначеністю, ті правила поведінки, які складають зміст права? Як це складалося історично і як могутня логіка теорії права виділила з усього
 10. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
    формаційних агентств. На це він не отримував дозволів і робив це, навіть не згадуючи джерела. У наявності був прямий і вельми нахабний випадок інтелектуального «піратства», порушення авторського права. Редакції російських газет, інформаційні агентства звернулися до американського суду з позовом до видавця газети «Кур'єр» про заборону подібної передруку матеріалів, про відшкодування збитків, про компенсацію
© 2014-2022  ibib.ltd.ua